Just nu! 50% rabatt på framtidsfullmakt online, med rabattkod Framtid50. Gäller till och med 30/6 2022.

Testamente enskilt

Ett testamente är en handling vari en person uttrycker sin sista önskan över hur dennes efterlämnade egendom ska delas mellan sina efterlevande.

Upprättas inget testamente kommer egendomen att delas enligt den arvsordningen som stadgas i lagen (ärvdabalken). Det finns så kallade formkrav för att ett testamente ska vara giltigt. Med giltigt menas att testamentet håller i en domstol om en av arvingarna skulle vilja åberopa testamentet som en grund att utfå arv.

Ett testamente måste vara skriftligt och bevittnat av två vittnen. Det finns krav på att vittnena ska vara över 15 år och måste vara medvetna om att det är ett testamente de bevittnar. Däremot finns inget krav på att vittnena måste veta vad testamentet innehåller för förordnanden. Personer som enligt testamentet ska ärva eller är släkt med den som upprättar testamentet (testatorn) får inte heller vittna.

Man kan testamentera som man vill, bortsett från bröstarvinges laglott och make/maka eller sambos rätt till visst antal gånger prisbasbeloppet. Förordnanden i testamentet ska alltid följas fullt och tolkas i enlighet med den avlidnes presumtiva vilja, med undantag för det fall någon av den avlidnes bröstarvingar kräver att få ut sin s.k. laglott vid domstol.

Skriv Testamente