Just nu! 50% rabatt på framtidsfullmakt online, med rabattkod Framtid50. Gäller till och med 30/6 2022.

Undersökningsplikt

Undersökningsplikt är en plikt att undersöka ett köpeobjekt, eftersom man inte får göra gällande fel man vid en undersökning skulle ha upptäckt.

Den som köper fast egendom, alltså mark eller t.ex. en villafastighet har undersökningsplikt enligt jordabalken, och någon som köper en bostadsrätt har undersökningsplikt enligt köplagen. När någon har en undersökningsplikt innebär det att sådant som borde upptäckts vid en undersökning inte kan åberopas i efterhand om en undersökning inte gjorts.