Just nu! Boka gratis samtal med jurist och få 20% rabatt på valfritt avtal. Gäller till och med 17/7 2022.

Person som antecknar på ett möte

Ludvig & Co

Ludvig & Co är ett av Sveriges största rådgivningsföretag inom juridik, ekonomi, skatt och fastigheter, med drygt 70 000 kunder och cirka 1 300 medarbetare på 130 orter. Vi tror att det är i mötet mellan enkla verktyg och personlig juridisk rådgivning som du får det stöd du behöver. Välkommen in till oss, oavsett var i Sverige du befinner dig.

Familjerätt

Våra familjejurister arbetar med rådgivning i förebyggande syfte men också som ombud när du hamnat i en tvist eller behöver stöd i svåra skeden i livet. Vi hjälper till med allt från testamenten, äktenskapsförord och andra familjerättsliga avtal till komplicerade bodelningar, familjerättsliga tvister, generationsskifte eller arvsskiften.

Affärsjuridik

Våra jurister arbetar med all affärsjuridik som rör både dig som enskild näringsidkare som delägare i aktiebolag eller handelsbolag. Vi hjälper dig med allt från företagsöverlåtelser till kompanjonavtal, och har ett nätverk av specialister inom både ekonomi, skatterätt och processrätt, allt under samma tak. Vi ger dig stöd och rådgivning kring fusioner eller likvidationer, omstruktureringar i företaget eller ombildning från en företagsform till en annan. Samtidigt kan vi även företräda dig i tvister inför domstol och liknande.