Aktuellt

2023 års nya lagar: Vad du behöver veta som privatperson och företag

Nya lagar 2023. Bild visar en persons händer som tar en snus, en katt som ligger och njuter och solceller på ett hustak.

Reseavdrag för dig som företagare

För företagare finns det en hel del uppdateringar under 2023 som det gäller att ha koll på. Nedan är ett axplock av de viktigaste uppdateringarna som kan påverka din verksamhet under 2023.

 • Höjt reseavdrag. Den 1 januari 2023 höjs schablonbeloppen som får dras av för kostnader för arbetsresor med egen bil eller förmånsbil för att bättre motsvara de faktiska kostnaderna.
 • För kostnader för arbetsresor med egen bil höjs beloppet till 2 kronor och 50 öre per kilometer. Avdraget för drivmedel vid arbetsresor med förmånsbil höjs till 1 krona och 20 öre per kilometer. Dock sker ingen förändring av avdragsrätten för förmånsbilar som drivs helt med el. Den uppgår fortsatt till 95 öre per kilometer.
 • Rätt att kvarstå i anställningen till 69 år. Anställda som är äldre och vill fortsätta arbeta får ett år till i arbetslivet. Rätten att få jobba kvar förlängs från 68 år till den dag man fyller 69 år. Pensionsålderns höjning medför också en del följdändringar i system som bygger på pensionsåldern även om inte alla ändras.
 • Hårdare regler för bolag som säljer nya nikotinprodukter. Från och med den 1 januari 2023 ska tobaksfria nikotinprodukter vara försedda med hälsovarningar och en innehållsdeklaration med tillhörande straffbestämmelse.

Katter, kroppsvisiteringar och solceller 

På privatsidan är bredden på uppdateringarna stor. Vi beskriver några av de viktigaste uppdateringarna som gäller katter, högskoleprovet och subventioner på gröna el-alternativ här. 

 • Katter ska registreras hos Jordbruksverket. Med start 2 januari ska alla katter registreras i Jordbruksverkets nya kattregister. Hundar har sedan tidigare behövt ID-märkas, men nu gäller det alltså även katter. Lagen syftar till att förvildade katter lättare ska kunna återföras till sina ägare. Lagen omfattar alla katter födda 2008 och ned till 4 månader gamla. Den som inte har märkt sin katt kommer uppmanas att göra det.
 • Kroppsvisitering på Högskoleprovet. För att motverka fusk på högskoleprovet ska flera typer av kontroller av deltagarna börja sättas in. Exempelvis ska ordningsvakter utföra kroppsvisitationer vid in- och utpasseringar till eller från lokalen där provet hålls.
 • Lägre skatt på installation av solceller. Från och med den 1 januari förstärks skatteavdrag för installation av grön teknik, det som kallas för det gröna avdraget, genom att subventioneringen för installation av solceller höjs från 15 procent till 20 procent. Syftet är att få fler att skaffa solceller till sina hus och därmed skynda på den gröna omställningen.
 • Prisbasbeloppet höjs. När inflationen skjuter i höjden ökar även prisbasbeloppet, som ska spegla prisutvecklingen och bland annat skydda värdet av sjukersättningen. Från den 1 januari höjs prisbasbeloppet från 48 300 kronor till 52 500 kronor. Det här innebär att många bidrag och ersättningar, som är kopplade till prisbasbeloppet, automatiskt höjs vid årsskiftet. Att prisbeloppet höjs innebär också att inkomstskatten sänks för många. Störst skattesänkning får höginkomsttagare till följd av att brytpunkten för statlig inkomstskatt höjs till ungefär 51 200 kronor i månaden. 

Dags att uppdatera bostadsrättsföreningens stadgar

Från 1 januari 2023 gäller nya hårdare regler i bostadsrättslagen som kommer innebära att merparten av Sveriges bostadsrättsföreningar kommer att behöva skriva om sina stadgar.

Så vad är då nytt? Jo följande:

 • För de som funderar på att köpa nyproducerad bostadsrätt som ännu inte är färdigbyggd stärks skyddet. En förhandstecknare ska få bättre information om förhandsavtalet och de risker som är förknippade med det. En betänketid om minst sju dagar ska gälla för erbjudandet.
 • Den beräknade tiden för upplåtelse av en lägenhet med bostadsrätt, som anges i ett förhandsavtal, ska inte få omfatta ett tidsintervall om mer än tre månader.
 • Ett upplåtelseavtal som innebär att bostadsrättshavaren inte får tillträde till lägenheten i samband med upplåtelsen ska innehålla ett bestämt datum för tillträde.
 • Kraven på den ekonomiska planen för Bostadsrättföreningen och på de intygsgivare som granskar planen ska skärpas.
 • En medlem i en bostadsrättsförening ska inte kunna ha mer än en röst på föreningsstämman.
 • En bostadsrättsförenings årsredovisning ska innehålla särskild information som är till nytta för föreningens intressenter.
 • Regler om vad som gäller vid ombyggnationer av bostadsrätter blir tydligare. Fler åtgärder kräver nu uttryckligen tillstånd från styrelsen i bostadsrättsföreningen. Utöver ingrepp i bärande konstruktion, ändring av befintliga ledningar för avlopp, vatten, värme eller gas, kommer nu även ingrepp i ventilations- och rökkanaler samt eldstad samt åtgärder som påverkar brandskyddet utgöra en väsentlig förändring av en lägenhet.
 • Om en medlem inte har fått tillstånd av styrelsen för en renovering kan Hyresnämnden nu pröva frågan. Tidigare har en sådan tvist avgjorts genom en domstolsprocess.

 

Har du frågor kring hur de nya lagarna påverkar dig eller din verksamhet? Hos oss kan du alltid prata med en jurist för vidare hjälp, oavsett om det gäller privatjuridik eller affärsjuridik. Boka enkelt ett första kostnadsfritt möte här.