Klausul

En klausul är en bestämmelse i ett avtal eller ett kontrakt, d.v.s. en avtalsbestämmelse.