Nettolön

Nettolön är den del av lönen som finns kvar efter avdrag för skatt. Motsatsen är bruttolön, lönen innan skatt dragits av.