Regressavtal

Hos banken är låntagarna alltid solidariskt betalningsansvariga, vilket betyder att man ser att låntagarnas delar av lånet är lika stora. Ett regressavtal är ett avtal mellan låntagare som omfördelar låneansvaret låntagarna emellan. Regressavtalet påverkar dock inte bankens solidariska betalningsansvar.