Hyreskontrakt egenägd bostad

När du ska hyra ut din bostad i andra hand bör du innan uthyrningen skriva ett hyreskontrakt. Ett skriftligt hyreskontrakt skapar trygghet och säkerställer att båda parter är helt överens om vad som gäller. Avtalet fungerar även som bevis vid en eventuell tvist.

495 kr

På 10 min skriver du ett juridiskt korrekt hyreskontrakt

Skriv online
Du betalar i sista steget

Varför hyreskontrakt egenägd bostad?

När du ska hyra ut din bostad i andra hand bör du innan uthyrningen skriva ett hyresavtal. Detsamma gäller om du ska hyra ut ett rum i din villa eller bostadsrätt, det vill säga ha en inneboende.

Så här fungerar det

  • Svara på frågor som rör din situation.
  • Utifrån dina svar skapar vi ett skräddarsytt avtal.
  • Betala via kort, swish eller faktura.
  • Ditt avtal skickas direkt till din e-post.
Deklarationshjälp - Lexly

Hyreskontrakt egenägd bostad

När du skriver ditt hyreskontrakt hos oss vet du att det blir korrekt och anpassat efter just din situation. 

Måste man skriva ett hyresavtal vid uthyrning av hyresrätt?

Det finns inget krav på att ha ett hyresavtal, men det finns stora fördelar med att ha ett. Dessutom kan hyresgästen kräva ett skriftligt hyresavtal. Det är viktigt att bestämma vad som ska gälla i de olika situationer och frågor som kan uppstå. Förutom att du inger respekt och förtroende för potentiella hyresgäster så minskar risken för framtida meningsskiljaktigheter.

Krävs samtycke?

För att hyra ut en bostadsrättslägenhet krävs samtycke från föreningen.

Har man rätt att ta ut vilken hyra man vill?

Hyresvärden får ta ut en hyra som inte påtagligt överstiger summan av kapitalkostnaden och driftskostnaden för bostaden. Kapitalkostnaden ska beräknas som en skälig årlig avkastningsränta på bostadens marknadsvärde. Avkastningsräntan är skälig om den ligger ett par procent över riksbankens referensränta. Räntan är inte kopplad till uthyrarens faktiska kostnader utan är en uppskattad kostnad för att ha kapitalet bundet i bostaden.

Om den som hyr ut har lånat pengar för att köpa bostaden eller inte saknar alltså betydelse. Med driftskostnader menas till exempel avgift till bostadsrättsförening och kostnader för el och bredband. Om lägenheten hyrs ut möblerad är det tillåtet ta ut ersättning för möbelslitage. Till skillnad från kapitalkostnaden som beräknas schablonmässigt är driftskostnaden kopplad till uthyrarens faktiska kostnader.

Tillgänglighet

Vi finns tillgängliga när det passar dig, på ett sätt som passar dig

Enkelhet

Vi förklarar juridiken på ett begripligt sätt

Fast pris

Hos oss får du alltid veta kostnaden i förväg

Över 250 000 nöjda kunder

Att skapa värde för våra kunder är vår passion

495 kr

På 10 min skriver du ett juridiskt korrekt hyreskontrakt

Skriv online
Du betalar i sista steget

Hyreskontrakt egenägd bostad

Här kan du enkelt skriva ett hyreskontrakt online till fast pris. Du svarar på ett par frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till dig vid ett möte. Utifrån dina svar skapas därefter ett juridiskt korrekt hyreskontrakt som är skräddarsytt efter just din situation.