Juridisk rådgivning vid vårdnadstvist

Hos oss kan du få hjälp och rådgivning kring allt som rör vårdnadsfrågor. Alltid med barnets bästa som utgångspunkt.

  • Kommer ni inte överens om vem som ska ha vårdnaden om ert gemensamma barn?
  • Hos oss kan ni få hjälp med medling eller tvist kring allt som rör vårdnadsfrågor.
  • Prata med jurist kostnadsfritt första samtalet för vägledning om hur ni kan komma vidare. 
  • Vid vidare hjälp kostar det 1 995 kr per timme med jurist.

Hjälp, rådgivning och medling av jurist

1995 kr/timme

Gratis första möte med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte

Rådgivning och medling i vårdnadsfrågor

Om föräldrar bestämmer sig för att separera är utgångspunkten att de fortfarande ska ha gemensam vårdnad om barnen. En vårdnadstvist uppstår när två föräldrar inte kan enas om vem som ska ha vårdnaden om det gemensamma barnet.

En förälder med ensam vårdnad har rätt att själv bestämma i juridiska frågor, utan den andra förälderns medgivande. Men ensam vårdnad innebär inte att båda föräldrarna inte har rätt till umgänge med barnet.

I vårdnadsfrågor ska barnets bästa alltid vara utgångspunkten.

Så här fungerar det

  • Klicka på "Boka" och fyll i dina kontaktuppgifter i formuläret.
  • Du blir uppringd kostnadsfritt och får beskriva ditt ärende.
  • Därefter blir du förmedlad till en jurist som är specialiserad på just dina frågor, och du får hjälp att gå vidare med ditt ärende.

Vanliga frågor

Vad innebär det att vara vårdnadshavare?

Att vara vårdnadshavare för ett barn innebär att det är du som har ansvaret för att barnets fysiska och psykiska hälsa. Som vårdnadshavare bestämmer du var barnet ska bo, vart barnet ska gå i skola eller förskola barnet samt i frågor rörande vård och omsorg.

Vårdnadshavare är man tills barnet fyllt 18 år. Ibland kan vårdnadshavaren vara någon annan än föräldern, om båda föräldrarna gått bort eller om föräldrarna inte är kapabla att ta hand om barnet. Ett barn kan ha högst två vårdnadshavare. Att vara vårdnadshavare kallas också för att ha vårdnaden om ett barn.

Vart fattas beslut om ensam vårdnad av barn?

Vårdnadstvister utreds hos socialnämnden och utifrån deras rekommendation fattas beslut om ensam vårdnad i domstol.

Vad innebär ensam vårdnad?

En förälder med ensam vårdnad har rätt att själv bestämma i juridiska frågor, utan den andra förälderns medgivande. Det kan handla om boende, vart barnet ska gå i skola och frågor rörande vård och omsorg. Ensam vårdnad innebär dock inte att båda föräldrarna inte har rätt till umgänge med barnet.

En man sitter med sin dotter på en brygga

Rådgivning i vårdnadsfrågor

Hos oss kan du få hjälp och rådgivning kring allt som rör vårdnadsfrågor. Alltid med barnets bästa som utgångspunkt. Boka enkelt in ett första kostnadsfritt samtal där du får beskriva ditt ärende. Därefter får du råd och vägledning kring hur du på bästa sätt går vidare. 

Tryggt

Vi hjälper dig till en tryggare tillvaro.

Enkelt

Vi förklarar juridiken på ett begripligt sätt.

Tillgängligt

Vi finns här när du behöver oss. På det sätt som passar dig.

Transparent

Du får alltid veta priset i förväg.

Juridisk rådgivning vid vårdnadstvist

Vi erbjuder rådgivning och medling i frågor kring vårdnad, boende och umgänge. Bli uppringd kostnadsfritt och få hjälp att gå vidare med ditt ärende.

Hjälp, rådgivning och medling av jurist

1995 kr/timme

Gratis första möte med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte