Köpekontrakt för båt

Ett köpekontrakt behöver du av flera skäl när du ska köpa eller sälja en båt. I avtalet tar du bland annat med information om båten, dess skick, priset och eventuell handpenning. Ett korrekt köpekontrakt skapar trygghet för båda parter och minskar risken för oklarheter och tvister.

99 kr

Skriv online
Du betalar i sista steget

Varför köpekontrakt för båt?

I köpekontraktet tar ni upp frågor kring båtens skick, pris samt när och hur betalning ska göras. Köpekontraktet fungerar som ett kvitto på betalningen och bevisar att köpet ägt rum. Det skapar helt enkelt trygghet mellan parterna, då ni båda vet vad som förväntas av er, men också vad ni kan kräva av motparten.

Så här fungerar det

  • Svara på frågor som rör din situation.
  • Utifrån dina svar skapar vi ett skräddarsytt avtal.
  • Betala via kort, swish eller faktura.
  • Ditt avtal skickas direkt till din e-post.
Köpekontrakt för båt - Lexly.se

Köpekontrakt för båt

Ett juridiskt korrekt köpekontrakt skapar trygghet och minskar risken för affären. När du skriver ditt köpekontrakt hos oss vet du att avtalet blir korrekt och anpassat efter just din situation.

Har köparen rätt till skadestånd?

För att köparen ska ha rätt till skadestånd måste han kunna bevisa att felet beror på att säljaren har varit oaktsam. Köparen måste också visa att han lidit en ekonomisk skada för att skadestånd ska komma i fråga.

Kan man ångra ett köp?

Du är inte bunden av köpeavtalet förrän det är utskrivet och ni båda skrivit under det. Om du skapar ett mina sidor-konto kan du, kostnadsfritt, under en begränsad tid gå tillbaka och ändra köpeavtalet efter du skapat det.

Vad kan köparen göra vid fel?

Köparen måste reklamera inom skälig tid från dess han märkt eller borde märkt felet, d.v.s. meddela säljaren om felet. Köparen ska i samband med detta eller skälig tid därefter meddela om vilka krav han tänker rikta mot säljaren. I första hand kan köparen kräva att felet åtgärdas. Om detta inte kommer på fråga eller om säljaren inte fullföljer sin plikt får köparen kräva prisavdrag eller häva köpet.

Tillgänglighet

Vi finns tillgängliga när det passar dig, på ett sätt som passar dig

Enkelhet

Vi förklarar juridiken på ett begripligt sätt

Fast pris

Hos oss får du alltid veta kostnaden i förväg

Över 250 000 nöjda kunder

Att skapa värde för våra kunder är vår passion

99 kr

Skriv online
Du betalar i sista steget

Köpekontrakt för båt

Här kan du enkelt skriva ett köpekontrakt online till fast pris. Du svarar på ett par frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till dig vid ett möte. Utifrån dina svar skapas därefter ett juridiskt korrekt köpekontrakt som är skräddarsytt efter just din situation.