Bouppteckning

När en anhörig gått bort kan det vara skönt att få hjälp med det praktiska. Låt våra jurister ta hand om bouppteckningsprocessen, de är specialiserade inom familjejuridik och finns endast ett samtal bort om du har frågor eller funderingar. Vi hjälper dig med:

  • Att skriva själva bouppteckningshandlingen
  • Kalla till och hålla i förrättningsmötet
  • Skicka in bouppteckningen till Skatteverket samt sköta kontakten med dem

från 9990 kr

Upprätta en juridiskt korrekt bouppteckning med jurist via telefon eller videomöte.

Boka gratis möte

Varför bouppteckning?

En registrerad bouppteckning krävs bland annat för att avsluta den avlidnes konton på banken, för att arvtagarna ska få tillgång till kontona och för att dödsbodelägarna i ett senare skede ska kunna göra ett arvskifte.

 

Informationen på denna sida är kvalitetssäkrad den 22-12-01, av Helena Koos, senior jurist på Lexly.

Så här fungerar det

  • Klicka på "Boka" och fyll i dina kontaktuppgifter i formuläret.
  • Du blir uppringd kostnadsfritt och får beskriva ditt ärende.
  • Därefter blir du förmedlad till en jurist som är specialiserad på just dina frågor, och du får hjälp att gå vidare med ditt ärende.

Vanliga frågor

Vad används den registrerade bouppteckningen till?

En registrerad bouppteckning är dödsboets legitimationshandling och visar vem som har rätt att företräda det. Bouppteckningen krävs bland annat för att avsluta den avlidnes konto på banken och för att arvtagarna ska ha möjlighet att göra uttag från kontot. Dessutom krävs bouppteckningen för att man ska kunna registrera en ny ägare på den avlidnes fastighet.

Vad innebär ett förrättningsmöte?

På förrättningsmötet går dödsbodelägarna och efterarvingarna tillsammans med förrättningsmännen igenom dödsboets tillgångar och skulder. När ni gör bouppteckningen hos oss kallar vi till ett telefon- eller videomöte. Vår videofunktion gör det möjligt att ha förrättningsmötet på distans - ett bra alternativ om dödsbodelägarna bor på olika orter.

Hur går processen till?

Klicka på boka-knappen ovan och boka in ett första telefonmöte. Du kan även ringa direkt till oss på 0771- 24 00 24. Under telefonmötet går du tillsammans med en av våra jurister igenom ditt specifika ärende.

Juristen förklarar - Att ta hand om ett dödsbo

På 30 sekunder berättar Helena Koos, senior jurist på Lexly, om de första stegen i att ta hand om ett dödsbo. Vad en bouppteckning är och vad den ska innehålla och vad ett förrättningsmöte innebär. Vi finns här för dig och hjälper dig hela vägen.

450 000 användare har redan fått hjälp

Bouppteckning

Hos oss kan du enkelt och tryggt upprätta en bouppteckning via telefon eller videomöte.

från 9990 kr

Upprätta en juridiskt korrekt bouppteckning med jurist via telefon eller videomöte.

Boka gratis möte