Just nu! Dokumentförvaring för endast 1 495 kr, med rabattkod lexlyförvaring. Gäller t.o.m. 31/1 2023.

Ett par ler mot varandra och kvinnan håller i mannens hatt

Allt om framtidsfullmakt

Vad är en fullmakt?

Om en person har en fullmakt i ditt namn innebär det att personen har rätt att göra saker i ditt namn. Det kan exempelvis vara att hämta ut ett paket hos postombudet, att ta hand om dina räkningar när du är bortrest eller att sälja din bostad. 

Det kan också vara något mer lättsamt. Som när du ger någon en 20-lapp för att köpa en kaffe. Det kallas för en muntlig fullmakt.

När en person sköter dina ärenden kallas det för att fullmaktshavaren agerar i ditt namn. Vad personen får göra kallas för fullmaktshavarens behörighet. Om du skrivit att fullmaktshavaren får köpa en bil åt dig men i stället köper en båt. Eller om du ber din kompis köpa en kaffe men i stället får du en banan. Kallas det att fullmaktshavaren handlat utanför sin behörighet. 

Det är alltså bra att vara tydlig när man skriver en fullmakt. Så att man inte blir ansvarig om fullmaktshavaren handlar utanför sin behörighet.  

Vad är en framtidsfullmakt? 

En fullmakt innebär att någon kan handla i ditt namn inom en snar framtid. En framtidsfullmakt innebär att någon ska ta hand om dina personliga och/eller ekonomiska angelägenheter när du inte längre själv kan göra det. En framtidsfullmakt handlar alltså om en obestämd framtid.

När du skriver en framtidsfullmakt kan du själv bestämma vad den ska omfatta. Det kan exempelvis vara att betala räkningar, förvalta tillgångar som du har på banken, ta hand om avtal om hyra eller olika abonnemang. 

Ordlista - framtidsfullmakt

 • Fullmaktsgivare, den som skriver en fullmakt.
 • Fullmaktshavare, den som ska hjälpa till enligt fullmakten.
 • Tingsrätt, domstol

När behövs en framtidsfullmakt?

En framtidsfullmakt fungerar som en försäkring och man vet aldrig när den kommer behövas. Syftet är att välja en person man själv litar på och vill ska hjälpa dig stället för att bli tilldelad en god man.

Framtidsfullmakten börjar gälla när du inte längre kan hantera dina angelägenheter på grund av sjukdom, demens eller försvagat hälsotillstånd. 

Tre skäl till varför du bör skriva en framtidsfullmakt

 

Kan man skriva in fler personer i en framtidsfullmakt?

Ja, du kan utse en eller fler personer till fullmaktshavare. Exempelvis kan du välja att en person ska sköta om det ekonomiska och en annan person ska sköta mer personliga saker. 

Du kan också bestämma att flera personer ska ha samma behörighet. Exempelvis att båda dina barn ska hjälpa till med räkningar och bankärenden. 

I en framtidsfullmakt kan du vara så detaljrik som du själv önskar!

Hur skriver jag en framtidsfullmakt hos Lexly?

På Lexly kan du skriva en framtidsfullmakt online. Du svarar på några frågor så skapar vi en juridiskt korrekt framtidsfullmakt åt dig. Du kan också skapa en framtidsfullmakt tillsammans med en av våra jurister via telefon- eller videomöte. 

Om du väljer att skriva avtalet online ställer vi samma frågor som juristen skulle ställa till dig vid ett möte. Utifrån dina svar skapas ett skräddarsytt avtal som vi mejlar till dig. Avtalet kommer också att finnas kvar på Mina sidor på lexly.se.

Tips: Du kan testa att skriva framtidsfullmakten för att se hur det fungerar. Du förbinder dig inte till något genom att börja svara på frågorna. Betalningen sker i sista steget!

Skriv framtidsfullmakt online

Boka tid med en av våra jurister - Gratis inledande samtal

10 viktiga saker att tänka på när du skriver en framtidsfullmakt

Vad kostar en framtidsfullmakt?

Att skriva en framtidsfullmakt online kostar 1 195 kronor hos oss. Du kan även rådgöra med våra jurister utan kostnad om du känner dig osäker på något. 

Om du vill skriva framtidsfullmakten tillsammans med en jurist kostar det 3 990 kronor. 

Framtidsfullmakt eller god man?

En god man utses av överförmyndarnämnden i den kommun där man bor. Syftet med en god man är att han eller hon hjälper till med sådant man inte klarar av själv. 

Gode män måste redovisa till överförmyndarnämnden en gång per år och överförmyndarnämndens samtycke krävs vid de flesta åtgärder. Exempelvis om ett större uttag från ett bankkonto ska göras.

Med en framtidsfullmakt behövs inget godkännande från domstol eller överförmyndarnämnd. I stället låter du fullmaktshavaren själv fatta de beslut som han eller hon anser vara bäst för dig. 

En framtidsfullmakt och en god man är alltså två sätt att få hjälp. Men med en framtidsfullmakt bestämmer du själv vem det är som ska hjälpa till. 

Framtidsfullmakt, ett alternativ till god man

Vad kan man reglera i en framtidsfullmakt?

Om du är osäker på vad fullmakten bör gälla kan det vara bättre att välja en generell framtidsfullmakt. Det kallas för generalfullmakt. 

Framtidsfullmakten kan även gälla en eller flera specifika situationer. Vanligtvis kan det handla om följande: 

 • Sköta om bankärenden, tillgångar och lån
 • Betala räkningar, teckna hemförsäkring, ingå abonnemang samt avtal om el och hyra
 • Hjälpa fullmaktsgivaren vid kontakt med vård och myndigheter
 • Frågor om bostad, exempelvis sälja bostaden när det är dags
 • Frågor om social omsorg, exempelvis att ansöka om särskilt boende
 • Ta hand om personliga intressen 

 

Du kan även ange vad som inte får göras. Exempelvis att fullmaktshavaren inte får ge bort något du äger eller köpa en gåva för dina pengar. 

Det går även att begränsa fullmaktshavarens handlingsutrymme. Exempelvis kan du skriva att han eller hon får köpa aktier men endast i svenska bolag.

Däremot får en framtidsfullmakt inte omfatta angelägenheter rörande din hälso- och sjukvård. Inte heller frågor om så kallad särskild personlig art, till exempel att skriva ett testamente.  

Framtidsfullmakt för bank- och försäkringsärenden

Framtidsfullmakt gällande bostadsförsäljning

Framtidsfullmakt när man är företagare

Om du inte längre kan ta egna beslut utser tingsrätten en god man som tar hand om dina ekonomiska och personliga intressen. Det innefattar även ditt företag. 

Att skriva en framtidsfullmakt är viktigt ifall du är den enda som kan fatta större beslut rörande företaget. Dels kan processen att utse en god man ta flera månader. Dels är den goda mannen slumpmässigt utvald av tingsrätten. 

Som företagare är det bättre att överlämna ansvaret till någon du litar på. Dessutom kan framtidsfullmakten specificera vilka personer som ska ansvara för olika delar av verksamheten. 

Med framtidsfullmakten har du alltså full kontroll över att bestämma vem du vill utse och underlätta för både anhöriga, kollegor och kompanjoner. 

Vem ska driva bolaget om du blir sjuk eller dement?

När börjar en framtidsfullmakt att gälla?

Framtidsfullmakten träder i kraft om du inte har förmåga att sköta dina angelägenheter. Det kan bero på sjukdom, försämrad hälsa eller psykisk sjukdom. 

Tillståndet måste vara varaktigt. Det får alltså inte röra sig om ett kortare sjukdomsförlopp eller dylikt. Då kan i stället en närstående hjälpa till. Det kallas för anhörigbehörig.

Om det rör sig om ett varaktigt tillstånd gäller framtidsfullmakten fram till dess att du återfår förmågan att själv hantera det som anges i fullmakten. 

Hur vet man att fullmaktshavaren inte kan ta hand om sina angelägenheter? 

Vanligtvis är det upp fullmaktshavaren att bedöma ifall du inte längre kan ta hand om dina angelägenheter. Om fullmaktshavaren är osäker på om ditt tillstånd är varaktigt kan han eller hon begära prövning hos tingsrätten. 

När en ansökan om prövning skickas till tingsrätten behöver vissa formkrav vara uppfyllda: 

 • Ansökan ska vara skriftlig 
 • Ansökan ska lämnas till tingsrätten där fullmaktsgivaren är folkbokförd 
 • Ansökan ska innehålla kontaktuppgifter 
 • Framtidsfullmakten ska bifogas som original eller bekräftad kopia
 • Det är även viktigt att skicka med eventuella läkarintyg rörande fullmaktsgivarens hälsotillstånd

 

Om framtidsfullmakten träder i kraft ska fullmaktshavaren meddela dina närstående.

Giltighet och formkrav 

En framtidsfullmakt behöver inte registreras men måste följa vissa formkrav för att vara giltig: 

 • Framtidsfullmakten ska vara skriftlig
 • Det ska tydligt framgå att det rör sig om en framtidsfullmakt
 • Det ska framgå vem eller vilka som ges rätten att vara fullmaktshavare
 • Det ska framgå vad fullmaktshavarna får göra för fullmaktsgivarens räkning
 • Övriga villkor eller önskemål ska stå med i fullmaktsdokumentet
 • Bevittning krävs av två personer. Vittnena får inte vara fullmaktshavaren eller fullmaktsgivaren
 • Framtidsfullmakten måste alltid uppvisas i originalform

 

Vem kan skriva en framtidsfullmakt?

Man måste vara myndig och kapabel att sköta sina egna angelägenheter när framtidsfullmakten skrivs. 

De som är vittnen bör intyga att fullmaktsgivaren var vid god hälsa när framtidsfullmakten skrevs. Exempelvis kan vittnena skriva att fullmaktsgivaren vet vad dokumentet handlade om och att han eller hon mådde bra vid fullmaktsskrivandet.

Kan man ångra en framtidfullmakt?

Du kan återkalla framtidsfullmakten innan den träder i kraft. 

Om fullmaktsgivaren däremot inte längre kan ta hand om sig själv behövs en så kallad granskare. En granskare är någon som kontrollerar att fullmaktshavaren agerar enligt dina intressen. Att en granskare utsetts behöver framgå av framtidsfullmakten. 

Om det finns en granskare som fullmaktsgivaren utsett får den personen återkalla framtidsfullmakten.  

Vad händer när man avlidit?

Framtidsfullmakten fortsätter i huvudsak att gälla även efter att du gått bort om det inte framgår av framtidsfullmakten att den ska upphöra vid fullmaktsgivarens bortgång. 

Vad händer om fullmaktshavaren missköter sig? 

Det som är speciellt med framtidsfullmakter är att fullmaktshavaren inte har någon skyldighet att visa vad han eller hon gör för din räkning. Därför är det bra att utse en granskare i framtidsfullmakten.

Ifall ingen granskare finns och någon märker att fullmaktshavaren missköter sig går det att anmäla till kommunens överförmyndare. 

Det kan exempelvis vara om fullmaktshavaren sätter sina egna intressen före fullmaktsgivarens eller på annat sätt tar okloka beslut som skadar fullmaktsgivaren. 

Överförmyndaren kan då kräva redovisning från fullmaktshavaren avseende de uppdrag han eller hon utfört. Om missbruk skett kan fullmaktshavaren förlora sin rätt att företräda dig.

Skriv framtidsfullmakt

Här kan du enkelt skriva en framtidsfullmakt online till fast pris. Du svarar på ett par frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till dig vid ett möte. Utifrån dina svar skapas därefter en juridiskt korrekt framtidsfullmakt som är skräddarsydd efter just din situation.

Skriv online
1195 kr
Prata med jurist
0 kr

1195 kr

På 15 min skriver du en juridiskt korrekt framtidsfullmakt

Skriv online
Du betalar i sista steget

Pris vid avtal skrivet av jurist 3990 kr

Gratis inledande samtal med jurist via telefon eller videomöte. Inget köpkrav.

Boka gratis möte

Juristen förklarar på 1 minut

Här förklarar vår seniora jurist Helena Koos när en framtidsfullmakt behövs och vad konsekvensen kan bli utan en.

Lexly besöker Gry Forsell med vänner

Lexlys jurist Linda svarar på lyssnarnas frågor om framtidsfullmakt hos Gry Forssell med vänner i Mix Megapol. Kolla in klippet på 3 minuter.