Just nu! 30% rabatt på alla avtal online t.o.m. 31/5 2024. Använd kod: MAJ30 i kassan.

Framtidsfullmakt

Allt om framtidsfullmakt

Par som håller om varandra utomhus i ett kustlandskap

Vad är en fullmakt?

Om en person har en fullmakt i ditt namn innebär det att personen har rätt att göra saker i ditt namn. Det kan exempelvis vara att hämta ut ett paket hos postombudet, att ta hand om dina räkningar när du är bortrest eller att sälja din bostad. 

När en person sköter dina ärenden kallas det för att fullmaktshavaren agerar i ditt namn. Vad personen får göra kallas för fullmaktshavarens behörighet.

Vad är en framtidsfullmakt? 

En fullmakt innebär att någon kan handla i ditt namn inom en snar framtid. En framtidsfullmakt innebär att någon ska ta hand om dina personliga och/eller ekonomiska angelägenheter när du inte längre själv kan göra det. En framtidsfullmakt handlar alltså om en obestämd framtid.

När du skriver en framtidsfullmakt kan du själv bestämma vad den ska omfatta. Det kan exempelvis vara att betala räkningar, förvalta tillgångar som du har på banken, ta hand om avtal om hyra eller olika abonnemang. 

En framtidsfullmakt kan vara allmän eller specifik. En allmän framtidsfullmakt ger fullmaktshavaren möjlighet att fatta beslut om alla sorters angelägenheter för fullmaktsgivaren, medan en specifik framtidsfullmakt begränsar fullmaktshavarens beslutskompetens till vissa specifika områden eller ärenden.

Ordlista - framtidsfullmakt

 • Fullmaktsgivare, den som skriver en fullmakt.
 • Fullmaktshavare, den som ska hjälpa till enligt fullmakten.
 • Tingsrätt, domstol

När behövs en framtidsfullmakt?

En framtidsfullmakt fungerar som en försäkring och man vet aldrig när den kommer behövas. Syftet är att välja en person man själv litar på och vill ska hjälpa dig stället för att bli tilldelad en god man.

Framtidsfullmakten börjar gälla när du inte längre kan hantera dina angelägenheter på grund av sjukdom, demens eller försvagat hälsotillstånd. 

Tre skäl till varför du bör skriva en framtidsfullmakt

Varför behövs en framtidsfullmakt?

En framtidsfullmakt ger trygghet och säkerställer att det finns en utsedd person som kan hjälpa till, den dagen då fullmaktsgivaren inte längre kan ta hand om sig själv. Det är en stor trygghet för fullmaktsgivaren att önskemål kommer att följas och att hans eller hennes intressen skyddas av en person som fullmaktsgivaren litar på och står nära.

Vem behöver en framtidsfullmakt?

Alla behöver en framtidsfullmakt! Alla som önskar möjligheten att planera för sin egen omsorg i händelse av framtida sjukdom eller annan oförmåga kan ha nytta av att upprätta en framtidsfullmakt.

Det kan vara särskilt viktigt för dig som har barn eller en annan familjemedlem som du särskilt önskar ska ta beslut som rör dig och din ekonomi, när du inte längre kan. 

Det kan också vara viktigt om du har tillgångar och affärsintressen som du vill ska hanteras på ett lämpligt sätt om du inte längre själv kan göra det. 

Måste man verkligen ha framtidsfullmakt om man är gift?

Nej, det är inte nödvändigt att ha en framtidsfullmakt bara för att man är gift. Men om en person är gift, så betyder det inte heller att hans eller hennes make eller maka har rätt att handla eller fatta beslut på  personens vägnar i alla frågor.

Så kallad anhörigbehörighet ger närstående rätten att hjälpa till med enklare ekonomiska handlingar som att betala räkningar, överföra pengar mellan egna konton och lämna inkomstdeklaration.

Med en framtidsfullmakt kan du säkerställa att din make eller maka har behörighet att agera i ditt ställe och att dina önskemål och värderingar beaktas och respekteras. Framtidsfullmakten är därför användbar oavsett om man är gift eller inte.

Vad händer om man inte har en framtidsfullmakt?

Om den dagen kommer då du inte kan ta hand om dig själv och samtidigt saknar framtidsfullmakt, kan det innebära att det blir svårare för andra att hjälpa dig med dina ärenden. Detta eftersom det inte finns någon formellt utsedd person som har rätt att göra det på dina vägnar. Maka eller make har inte heller automatiskt rätt att hjälpa dig med alla typer av ärenden. 

I sådana situationer kan det bli nödvändigt att ansöka om godmanskap eller förvaltarskap, vilket innebär att en person utses av domstol att fatta beslut och sköta dina ärenden på dina vägnar.

Det kan vara tidskrävande och kostsamt att ansöka om förvaltarskap, och det kan också innebära att du får en förvaltare som du inte hade valt själv. 

Kan man skriva in fler personer i en framtidsfullmakt?

Ja, du kan utse en eller fler personer till fullmaktshavare. Exempelvis kan du välja att en person ska sköta om det ekonomiska och en annan person ska sköta mer personliga saker. 

Du kan också bestämma att flera personer ska ha samma behörighet. Exempelvis att båda dina barn ska hjälpa till med räkningar och bankärenden. 

I en framtidsfullmakt kan du vara så detaljrik som du själv önskar!

När kan en jävssituation uppstå? 

Tänk på att om fullmaktsgivaren och fullmaktshavaren (eller fullmaktshavarens make/maka, sambo eller barn) äger en bostad tillsammans så kan en tillfällig god man behövas vid en försäljning eller annan överlåtelse av bostaden. 

Detta eftersom fullmaktshavaren då kan ses som jävig. När överlåtelsen är klar gäller framtidsfullmakten som vanligt igen. 

Tips! För att undvika att en sådan situation uppstår kan det vara bra att i framtidsfullmakten utse flera personer som fullmaktshavare, så att den fullmaktshavare som inte är jävig istället kan sköta affären. 

Vem kan bevittna en framtidsfullmakt?

En framtidsfullmakt måste bevittnas av två personer för att vara giltig. Dessa personer får inte vara fullmaktshavare i den aktuella framtidsfullmakten. Vittnena måste vara minst 15 år gamla, förstå vad det innebär att vittna och inte vara make, maka eller sambo, och inte heller syskon, barn, styvbarn eller svärföräldrar till dig som utfärdar framtidsfullmakten. Vittnena måste också intyga att den som utfärdar fullmakten är frisk och förstår vad det innebär att upprätta en framtidsfullmakt.

Läs mer om kraven som behöver uppfyllas för att en framtidsfullmakt ska vara giltig

Hur skriver jag en framtidsfullmakt hos Lexly?

På Lexly kan du skriva en framtidsfullmakt online. Du svarar på några frågor så skapar vi en juridiskt korrekt framtidsfullmakt åt dig. Du kan också skapa en framtidsfullmakt tillsammans med en av våra jurister via telefon- eller videomöte. 

Om du väljer att skriva avtalet online ställer vi samma frågor som juristen skulle ställa till dig vid ett möte. Utifrån dina svar skapas en individanpassad framtidsfullmakt som kan laddas ner direkt och som även sparas på Mina sidor.

Tips: Du kan testa att skriva framtidsfullmakten för att se hur det fungerar. Du förbinder dig inte till något genom att börja svara på frågorna. Betalningen sker i sista steget!

Skriv framtidsfullmakt online

Boka tid med en av våra jurister - Gratis inledande samtal

Hjälper du en förälder eller närstående?

När ni använder Lexly för att skriva en framtidsfullmakt online måste fullmaktsgivaren legitimera sig med BankID.

Fullmaktsgivaren kommer att besvara några frågor, samma frågor som en jurist skulle ställa under ett möte. Utifrån dessa svar genereras en skräddarsydd framtidsfullmakt som kan laddas ner direkt och även sparas på Mina sidor.

Vad kostar en framtidsfullmakt?

Att skriva en framtidsfullmakt online kostar 1 195 kronor hos oss. Du kan även rådgöra med våra jurister utan kostnad om du känner dig osäker på något. 

Om du vill skriva framtidsfullmakten tillsammans med en jurist kostar det 3 990 kronor. 

Framtidsfullmakt eller god man?

En god man utses av överförmyndarnämnden i den kommun där man bor. Syftet med en god man är att han eller hon hjälper till med sådant man inte klarar av själv. 

Gode män måste redovisa till överförmyndarnämnden en gång per år och överförmyndarnämndens samtycke krävs vid de flesta åtgärder. Exempelvis om ett större uttag från ett bankkonto ska göras.

Med en framtidsfullmakt behövs inget godkännande från domstol eller överförmyndarnämnd. I stället låter du fullmaktshavaren själv fatta de beslut som han eller hon anser vara bäst för dig. 

En framtidsfullmakt och en god man är alltså två sätt att få hjälp. Men med en framtidsfullmakt bestämmer du själv vem det är som ska hjälpa till.

Framtidsfullmakt, ett alternativ till god man

Vad kan man reglera i en framtidsfullmakt?

Om du är osäker på vad fullmakten bör gälla kan det vara bättre att välja en generell framtidsfullmakt. Det kallas för generalfullmakt. 

Framtidsfullmakten kan även gälla en eller flera specifika situationer. Vanligtvis kan det handla om följande: 

 • Sköta om bankärenden, tillgångar och lån
 • Betala räkningar, teckna hemförsäkring, ingå abonnemang samt avtal om el och hyra
 • Hjälpa fullmaktsgivaren vid kontakt med vård och myndigheter
 • Frågor om bostad, exempelvis sälja bostaden när det är dags
 • Frågor om social omsorg, exempelvis att ansöka om särskilt boende
 • Ta hand om personliga intressen


Du kan även ange vad som inte får göras. Exempelvis att fullmaktshavaren inte får ge bort något du äger eller köpa en gåva för dina pengar. 

Det går även att begränsa fullmaktshavarens handlingsutrymme. Exempelvis kan du skriva att han eller hon får köpa aktier men endast i svenska bolag.

Däremot får en framtidsfullmakt inte omfatta angelägenheter rörande din hälso- och sjukvård. Inte heller frågor om så kallad särskild personlig art, till exempel att skriva ett testamente.  

Läs mer om vad du kan reglera med en framtidsfullmakt

Framtidsfullmakt för bank- och försäkringsärenden

Framtidsfullmakt gällande bostadsförsäljning

Framtidsfullmakt när man är företagare

Om du inte längre kan ta egna beslut utser tingsrätten en god man som tar hand om dina ekonomiska och personliga intressen. Det innefattar även ditt företag. 

Att skriva en framtidsfullmakt är viktigt ifall du är den enda som kan fatta större beslut rörande företaget. Dels kan processen att utse en god man ta flera månader. Dels är den goda mannen slumpmässigt utvald av tingsrätten. 

Som företagare är det bättre att överlämna ansvaret till någon du litar på. Dessutom kan framtidsfullmakten specificera vilka personer som ska ansvara för olika delar av verksamheten. 

Med framtidsfullmakten har du alltså full kontroll över att bestämma vem du vill utse och underlätta för både anhöriga, kollegor och kompanjoner. 

Vem ska driva bolaget om du blir sjuk eller dement?

När börjar en framtidsfullmakt att gälla?

Framtidsfullmakten träder i kraft om du inte har förmåga att sköta dina angelägenheter. Det kan bero på sjukdom, försämrad hälsa eller psykisk sjukdom. 

Tillståndet måste vara varaktigt. Det får alltså inte röra sig om ett kortare sjukdomsförlopp eller dylikt. Då kan i stället en närstående hjälpa till. Det kallas för anhörigbehörig.

Om det rör sig om ett varaktigt tillstånd gäller framtidsfullmakten fram till dess att du återfår förmågan att själv hantera det som anges i fullmakten. 

Fullmaktshavaren ska snarast meddela fullmaktsgivaren och fullmaktsgivarens make, sambo och närmaste släktingar samt eventuell granskare att framtidsfullmakten träder i kraft.

Om fullmaktshavaren inte själv vill fatta beslut om när framtidsfullmakten ska börja gälla kan man be tingsrätten besluta om detta i stället.

Läkarintyg behövs inte när fullmaktstagaren ska bestämma när framtidsfullmakten börjar gälla. Om man däremot har valt att en domstol ska avgöra när den börjar gälla, så kommer domstolen att inhämta läkarintyg för att framtidsfullmakten ska gälla. Det kostar inget extra, men tar tid. Hur lång tid det tar beror på olika domstolars olika handläggningstid. 

När upphör en framtidsfullmakt att gälla?

En framtidsfullmakt upphör att gälla i följande situationer:

 • Fullmakten sägs upp av fullmaktsgivaren: Fullmaktsgivaren kan säga upp fullmakten när som helst genom att dra tillbaka den eller genom att utfärda en ny fullmakt som ersätter den gamla.
 • Fullmakten upphör att vara giltig: Fullmakten kan upphöra att vara giltig om den inte uppfyller de formella krav som ställs på den enligt lag. Detta kan till exempel vara att den inte är skriftlig, inte har underskrivits av fullmaktsgivaren eller inte har vittnen.
 • Fullmakten upphör att vara aktuell: Fullmakten kan upphöra att vara aktuell om den är tidsbegränsad och tiden för fullmakten har löpt ut. Fullmakten kan också upphöra att vara aktuell om den endast gäller för en viss specifik händelse eller situation, och den händelsen eller situationen inte längre är aktuell.
 • Fullmakten upphör vid misskötsel: Blir överförmyndaren uppmärksammad på att fullmaktshavaren gjort sig skyldig till missbruk eller allvarlig försummelse kan överförmyndaren besluta att fullmaktshavaren inte längre får använda fullmakten. Finns ingen annan fullmaktshavare upphör framtidsfullmakten att gälla.
 • Fullmakten upphör vid domslut. Vid vissa tillfällen kan domstolen besluta att tilldela en god man eller förvaltare för att se till att dina intressen och välfärd tas hand om, även om du har utfärdat en framtidsfullmakt. I sådana fall upphör framtidsfullmakten att gälla och god man eller förvaltare tar över ansvaret för att fatta beslut om dina angelägenheter.

Fullmakten upphör också att gälla under följande omständigheter.

 • Om du får en god man eller förvaltare
 • Om överförmyndarnämnden beslutar att framtidsfullmakten inte får använda
 • Du sätts i konkurs
 • Framtidsfullmakten kan återkallas av en eventuell granskare om sådan är utsedd
 • Vid bortgång, ifall detta särskilt har skrivits in i fullmakten.

Hur vet man att fullmaktsgivaren inte kan ta hand om sina angelägenheter? 

Vanligtvis är det upp fullmaktshavaren att bedöma ifall du inte längre kan ta hand om dina angelägenheter. Om fullmaktshavaren är osäker på om ditt tillstånd är varaktigt kan han eller hon begära prövning hos tingsrätten. 

När en ansökan om prövning skickas till tingsrätten behöver vissa formkrav vara uppfyllda: 

 • Ansökan ska vara skriftlig 
 • Ansökan ska lämnas till tingsrätten där fullmaktsgivaren är folkbokförd 
 • Ansökan ska innehålla kontaktuppgifter 
 • Framtidsfullmakten ska bifogas som original eller bekräftad kopia
 • Det är även viktigt att skicka med eventuella läkarintyg rörande fullmaktsgivarens hälsotillstånd

Om framtidsfullmakten träder i kraft ska fullmaktshavaren meddela dina närstående.

Giltighet och formkrav 

En framtidsfullmakt behöver inte registreras men måste följa vissa formkrav för att vara giltig: 

 • Framtidsfullmakten ska vara skriftlig
 • Det ska tydligt framgå att det rör sig om en framtidsfullmakt
 • Det ska framgå vem eller vilka som ges rätten att vara fullmaktshavare
 • Det ska framgå vad fullmaktshavarna får göra för fullmaktsgivarens räkning
 • Övriga villkor eller önskemål ska stå med i fullmaktsdokumentet
 • Bevittning krävs av två personer. Vittnena får inte vara fullmaktshavaren eller fullmaktsgivaren
 • Framtidsfullmakten måste alltid uppvisas i originalform

 

Vem kan skriva en framtidsfullmakt?

Man måste vara myndig och kapabel att sköta sina egna angelägenheter när framtidsfullmakten skrivs. 

De som är vittnen bör intyga att fullmaktsgivaren var vid god hälsa när framtidsfullmakten skrevs. Exempelvis kan vittnena skriva att fullmaktsgivaren vet vad dokumentet handlade om och att han eller hon mådde bra vid fullmaktsskrivandet.

Kan man ångra en framtidfullmakt?

Du kan återkalla framtidsfullmakten innan den träder i kraft. 

Om fullmaktsgivaren däremot inte längre kan ta hand om sig själv behövs en så kallad granskare. En granskare är någon som kontrollerar att fullmaktshavaren agerar enligt dina intressen. Att en granskare utsetts behöver framgå av framtidsfullmakten. 

Om det finns en granskare som fullmaktsgivaren utsett får den personen återkalla framtidsfullmakten.  

Vad händer när man avlidit?

Framtidsfullmakten fortsätter i huvudsak att gälla även efter att du gått bort om det inte framgår av framtidsfullmakten att den ska upphöra vid fullmaktsgivarens bortgång. 

Vad händer om fullmaktshavaren missköter sig? 

Det som är speciellt med framtidsfullmakter är att fullmaktshavaren inte har någon skyldighet att visa vad han eller hon gör för din räkning. Därför är det bra att utse en granskare i framtidsfullmakten.

Ifall ingen granskare finns och någon märker att fullmaktshavaren missköter sig går det att anmäla till kommunens överförmyndare. 

Det kan exempelvis vara om fullmaktshavaren sätter sina egna intressen före fullmaktsgivarens eller på annat sätt tar okloka beslut som skadar fullmaktsgivaren. 

Överförmyndaren kan då kräva redovisning från fullmaktshavaren avseende de uppdrag han eller hon utfört. Om missbruk skett kan fullmaktshavaren förlora sin rätt att företräda dig.

Framtidsfullmakt

Ett dokument alla borde ha. Du vet aldrig när du kan komma att behöva en framtidsfullmakt. Den dagen den behövs är det tacksamt att den finns. Hos Lexly kan du själv skriva en framtidsfullmakt med vårt digitala verktyg eller ta hjälp av en jurist som gör jobbet åt dig. Båda tjänsterna kan köpas till fast pris. Tryggt, säkert och juridiskt korrekt.

Läs mer om Framtidsfullmakt
Skriv online
1195 kr
Prata med jurist
0 kr

1195 kr

På 15 min skriver du en juridiskt korrekt framtidsfullmakt

Skriv online
Du betalar i sista steget

Framtidsfullmakt skriven av jurist till fast pris 4490 kr

Gratis första samtal med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte

Andra har även läst...