Framtidsfullmakt

Skillnaden på anhörigbehörighet, god man och framtidsfullmakt

Par som kramar om varandra

Anhörigbehörighet - vid enklare ärenden

Anhörigbehörighet ger en närstående rätten att hjälpa en person med sin vardagsekonomi när han eller hon på grund av sjukdom, psykisk störning eller andra förhållanden inte kan ta hand om sina ekonomiska ärenden. Behörigheten gäller enklare ärenden som att betala räkningar, överföra pengar mellan egna konton, lämna inkomstdeklaration eller ansöka om sociala tjänster såsom bidrag.

Behörigheten gäller i turordning make/sambo, barn, barnbarn, föräldrar, syskon och syskonbarn och behöver inte ansökas om eller registreras någonstans, däremot kan den anhörige behöva visa upp ett personbevis eller familjebevis från Skatteverket, och är även skyldig att dokumentera vad som görs och när.

God man - utsedd av tingsrätten

En god man är en person utsedd av tingsrätten för att ta hand om ekonomiska, juridiska och personliga angelägenheter för en person som inte kan ta hand om sig själv.  Exakt hur uppdraget ser ut utgår ifrån vilket behov personen som behöver stöd har men det kan till exempel innefatta att betala räkningar, se över försäkringar, förvalta kapital, bevaka intresse vid ett arvskifte eller se tillatt personen får den vård- och omsorg han eller hon behöver och har rätt till.

Uppdraget övervakas av en överförmyndare eller överförmyndarnämnd i varje kommun och den gode mannen är skyldig att varje år lämna en årsredovisning.

Framtidsfullmakt - rätten att själv bestämma

En Framtidsfullmakt är ett formellt dokument som en person utfärdar när de fortfarande är vid sin fulla mentala hälsa. Det går alltså inte att skriva en framtidsfullmakt när man redan börjat bli sjuk, till exempel vid en demenssjukdom.

Det som många uppskattar med en framtidsfullmakt är möjligheten att själv bestämma vem som ska ta hand om ens ekonomiska och juridiska frågor den dagen man blir beslutsoförmögen. Det kan vara en trygghet att låta någon som man litar på sköta ens ärenden, samtidigt som det också kan vara smidigare för de närstående att själva kunna fatta beslut. Viktigt att tänka på är dock att en framtidsfullmakt aldrig kan röra frågor om sjuk- och tandvård. 

En framtidsfullmakt träder i kraft när fullmaktshavaren, det vill säga den som har rätt att agera å ens vägnar, avgör att det behövs. Det finns också möjlighet att i en Framtidsfullmakt ange att tingsrätten ska bestämma detta.

Olika sätt att säkerställa omsorg

Sammanfattningsvis är anhörigbehörighet, god man och framtidsfullmakt tre olika sätt att säkerställa att en person får den hjälp och omsorg de behöver när de inte längre kan ta hand om sig själv.  

Anhörigbehörighet och god man är alternativ då en person redan har blivit oförmögen att fatta beslut. Anhörigbehörigheten ger närmast anhörige möjlighet att hjälpa till med enklare ekonomiska ärenden. God man är en mer formell roll, som bestäms och tillsätts av tingsrätten och som ger den gode mannen rätten att företräda personen i både dagliga och mer komplexa ärenden. En framtidsfullmakt är istället en möjlighet att i förtid bestämma vem som tar hand om ens angelägenheter när man inte längre själv kan.

Skriv en korrekt framtidsfullmakt

Hos oss kan du enkelt och tryggt få hjälp att skriva en korrekt framtidsfullmakt. Du kan skriva framtidsfullmakten online eller tillsammans med en av våra jurister via telefon eller videomöte.

Om du väljer att skriva framtidsfullmakten online svarar du på ett antal frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till dig vid ett möte. Utifrån dina svar skapas sedan en individanpassad och korrekt framtidsfullmakt som kan laddas ner direkt och som även sparas på Mina sidor.

Relaterade artiklar

Framtidsfullmakt

Ett dokument alla borde ha. Du vet aldrig när du kan komma att behöva en framtidsfullmakt. Dagen den behövs är det tacksamt att den finns. Hos Lexly kan du själv skriva en framtidsfullmakt med vårt digitala verktyg eller ta hjälp av en jurist som gör jobbet åt dig. Alltid till fast pris. Enkelt, tryggt och juridiskt korrekt.

Läs mer om Framtidsfullmakt
Skriv online
1195 kr
Prata med jurist
Boka här

1195 kr

På 15 min skriver du en juridiskt korrekt framtidsfullmakt

Skriv online
Du betalar i sista steget

Framtidsfullmakt skriven av jurist till fast pris 4490 kr

Gratis första samtal med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte