Ta hand om ett dödsbo

När en anhörig har gått bort är det trots sorgen en hel del praktiskt som behöver ordnas, bland annat planera begravning, säga upp den avlidnes abonnemang och upprätta en bouppteckning.

En man och en kvinna skriver ett avtal på datorn

Bouppteckning

En bouppteckning ska registreras hos Skatteverket senast fyra månader från det att någon gått bort. Bouppteckningen är en skriftlig sammanställning av den avlidnes tillgångar och skulder. I bouppteckningen listas även vilka som har rätt att ta del av tillgångarna. En registrerad bouppteckning krävs för att avsluta den avlidnes konton på banken och för att arvtagarna ska få tillgång till dem. Bouppteckningen krävs också för att i ett senare skede kunna göra ett arvskifte.

Boka tid
En man och en kvinna läser något på en dator

Arvskifte

När bouppteckningen är registrerad och arvet ska fördelas behöver ni upprätta en arvskifteshandling. Arvskifteshandlingen är ett skriftligt avtal som klargör vem som ska få vad av de tillgångar som finns i dödsboet.

Boka tid
Ett par får hjälp att upprätta ett avtal

Fullmakt

En fullmakt behövs även när ett dödsbo vill ge en viss person rätten att göra något i dödsboets namn. Det kan handla om alltifrån att avsluta bankkonton till att få sälja dödsboets tillgångar och genomföra arvskiftet.

Skriv online

Mer om att ta hand om ett dödsbo

När en anhörig har gått bort är det trots sorgen en hel del praktiskt som måste ordnas, bland annat planera begravning, säga upp den avlidnes abonnemang och upprätta en bouppteckning. Här har vi samlat information om sådant som är viktigt att veta när ett arv ska fördelas.

En man och en kvinna läser något på en dator

Arvskifte - vem ärver vad?

När ett arv ska fördelas behöver en arvskifteshandling upprättas. Arvskifteshandlingen är ett skriftligt avtal mellan arvtagarna som klargör vem som ska få vad av de tillgångar som finns i dödsboet. Banken kräver ofta ett arvskifte för att ni bland annat ska kunna avsluta den avlidnes konton och föra över värdepapper. Här svarar vår jurist Molly Malm på några av de vanligaste frågorna om arvskifte.

Läs hela artikeln
En man och en kvinna sitter i sin soffan medan deras barn leker på golvet

Vem ärver dig? Vem vill du ska ärva dig?

Dagens familjekonstellationer ser ofta väldigt olika ut med exempelvis bonusbarn och bonusföräldrar, vilket gör det svårt att ha koll på vem som faktiskt ärver dig. Här reder vi ut hur arvsreglerna fungerar och hur du själv kan påverka vem som ska få ditt arv.

Läs hela artikeln