Just nu! 30% rabatt på alla avtal online t.o.m. 31/5 2024. Använd kod: MAJ30 i kassan.

Arvskifte

Arvskifte - vem ärver vad?

En man och en kvinna läser något på en dator

Vad är arvskifte?

Arvskiftet är ett skriftligt avtal som visar på vem som ska få vad av de tillgångar som finns i dödsboet. Arvet fördelas enligt lag, testamente eller överenskommelse mellan de som ska dela på arvet (arvingarna). När arvskiftet är godkänt och signerat av samtliga dödsbodelägare är det arvskiftet ni använder för att exempelvis ändra ägandet på en fastighet.

När ska arvskiftet göras?

Det finns ingen tidsbegränsning för när ett arvskifte ska göras. Det bästa är dock att upprätta arvskiftet så snart arvingarna är överens om fördelningen, så att dödsboet kan avvecklas. Finns det en lantbruksenhet måste arvskiftet upprättas och signeras senast fyra år efter slutet av det kalenderår då dödsfallet inträffade.

Behöver arvskiftet registreras?

Arvskiftet ska inte registreras någonstans men fungerar som en fångeshandling. Det innebär att arvskiftet exempelvis skickas till Lantmäteriet för att ändra en lagfart och visas för banken för att avsluta den avlidnes bankkonton.

Vad ska inkluderas?

I arvskiftet ska de tillgångar som har ett högt värde eller kräver ägarbyte av något slag inkluderas (exempelvis bankmedel, fastigheter och värdepapper). Lösöre såsom möbler, husgeråd och prydnadssaker delas ofta upp i godo mellan de som ska dela på arvet. Det är dock även möjligt att reglera fördelningen av bohaget i arvskifteshandlingen, så att arvingarna får ett kvitto på vem som fick vad.

Så här går det till

  1. När ni ska fördela tillgångarna i dödsboet och har en registrerad bouppteckning kan ni boka ett möte med en av våra jurister via telefon eller videosamtal. Under första mötet ställer vi frågor för att få den information vi behöver om dödsboet; hur många arvingar ni är, vilken familjerelation ni har mm. Det går bra att ha mötet med endast en av arvtagarna, men ni kan även vara flera som deltar.
  2. Därefter får vi en kopia av bouppteckningen från er, alternativt begär vi ut den från Skatteverket. Om det finns ett testamente eller gåvobrev med villkor om förskott på arv från den avlidna går vi även igenom dessa handlingar. När vi sett över handlingarna och fått en klar bild över dödsboet hålls ett andra möte.
  3. Vi upprättar därefter arvskifteshandlingen. Om ni har ändrat er gällande något, eller vill göra en justering, så ingår en ändring inom 30 dagar i priset. När ni är nöjda med arvskiftet signerar ni och handlingen är då juridiskt bindande. Då har ni möjlighet att föra över pengar från bankkonton, ansöka om lagfart mm.

Boka gratis samtal med jurist

Boka enkelt in ett första kostnadsfritt samtal med en av våra jurister. Om du har frågor eller vill veta mer är du varmt välkommen att ringa oss på telefon 0771-24 00 24.

Relaterade artiklar

Arvskifte

Hos oss kan ni enkelt och tryggt upprätta en arvskifteshandling via telefon eller videomöte.

Läs mer om Arvskifte
Arvskifteshandling upprättad av jurist

från 13490 kr

Gratis första möte med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte