Bouppteckning

Upprätta bouppteckning - så här går det till

En kvinna med papper som sitter framför datorn

Vad är en bouppteckning?

Bouppteckningen är en skriftlig sammanställning av den avlidnes tillgångar (exempelvis pengar, bostad och föremål) samt skulder. Bouppteckningen är en offentlig handling och i den listas även vilka personer som ingår i dödsboet (vilka som har rätt att ta del av tillgångarna, så kallade dödsbodelägare).

Förrättningsmöte

Alla dödsbodelägare ska ges möjlighet att delta på ett förrättningsmöte där man tillsammans går igenom den avlidnes tillgångar och skulder. För att bouppteckningen ska bli giltig och kunna registreras hos Skatteverket behöver två så kallade förrättningsmän skriva under handlingen och intyga att bouppteckningen gått rätt till.

Vad används den registrerade bouppteckningen till?

Bouppteckningen ska upprättas senast 3 månader från dödsfallet och registreras efter ytterligare 1 månad hos Skatteverket. Deras handläggningstid brukar normalt vara 4 - 5 veckor.

En registrerad bouppteckning är dödsboets legitimationshandling och visar vilka som har rätt att ta del av tillgångarna. Bouppteckningen krävs bland annat för att avsluta den avlidnes konton på banken och för att arvtagarna ska ha möjlighet att göra uttag från dem. Dessutom krävs bouppteckningen för att man ska kunna registrera en ny ägare om den avlidne hade en fastighet.

Bouppteckningen krävs också för att i ett senare skede kunna göra ett arvskifte.

Vem ansvarar för uppgifterna om dödsboet?

Den eller de personer som känner till dödsboet bäst är bouppgivare, vilket ofta är den efterlevande makan, maken eller sambon. Det är bouppgivaren som ansvarar för att de uppgifter som lämnas om dödsboet är korrekta.

Vad händer om jag missar något?

Ibland framkommer det uppgifter som man inte kände till när bouppteckningen skrevs. Det kan vara fråga om en tillgång eller skuld, eller ett okänt testamente som dykt upp. Om bouppteckningen redan skickats in till Skatteverket för registrering ska en så kallad tilläggsbouppteckning skrivas.

Upprätta en bouppteckning, enkelt och tryggt

Hos oss kan du enkelt och tryggt upprätta en bouppteckning via telefon-eller videomöte. Låt våra jurister ta hand om hela processen, de är specialiserade inom familjejuridik och finns endast ett samtal bort om du har frågor eller funderingar. Vi upprättar bouppteckningshandlingen, skickar ut kallelsen till förrättningsmötet och ser till att förrättningsmötet genomförs i enlighet med de lagar och bestämmelser som finns.

Två av våra jurister ställer upp som förrättningsmän och förrättningsmötet genomförs via telefon. Efter mötet säkerställer vi att bouppteckningshandlingen godkänns och registreras hos Skatteverket. Du behöver inte anpassa dig efter traditionella kontorstider - vi finns tillgängliga när det passar dig.

Relaterade artiklar

Bouppteckning

Hos oss kan du enkelt och tryggt upprätta en bouppteckning via telefon eller videomöte.

Läs mer om Bouppteckning
Bouppteckning upprättad av jurist

från 11490 kr

Gratis första möte med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte