Bouppteckning

Så här gör du en bouppteckning

En bouppteckning ska genomföras inom 3 månader från dödsdagen och skickas till Skatteverket inom 4 månader där den sedan registreras. När bouppteckningshandlingen skickas till Skatteverket ska följande finnas med

  • bouppteckningshandlingen i orginal
  • en bevittnad kopia av bouppteckningshandlingen
  • original eller bestyrkt kopia av förrättningsmötets kallelsebevis om
  • dödsbodelägaren inte närvarar vid förrättningen
  • Bestyrkta kopior av eventuellt testamente och andra juridiska handlingar.

Göra bouppteckning själv med Skatteverkets blankett

På Skatteverkets sida ”Bouppteckning” finns en blankett som du antingen kan fylla i online eller skriva ut. Där finns även tydliga instruktioner om hur du går tillväga, vart du ska skicka bouppteckningen, vilka andra handlingar som ska bifogas med mera. Skatteverket kontrollerar att din bouppteckning är korrekt ifylld först när du skickat in den.

Bouppteckning med en av Lexlys jurister

Våra jurister erbjuder hjälp med hela bouppteckningsprocessen via telefon eller video.

1. Boka ett första kostnadsfritt samtal via telefon eller video
2. Vi ringer upp dig och du får beskriva ditt ärende.
3. Om du därefter vill gå vidare med ditt ärende sätts du i kontakt med en jurist som är specialiserad på bouppteckningar och som kommer att hjälpa dig under hela processen. Du skickar därefter in alla underlag, via post eller e-post, som krävs för att juristen ska kunna skapa bouppteckningshandlingen.
4. Juristen upprättar bouppteckningshandlingen, skickar ut kallelsen till förrättningsmötet (som genomförs via telefon eller video) och ser till att mötet genomförs i enlighet med de lagar och bestämmelser som finns.
5. Efter mötet säkerställer vi att bouppteckningshandlingen registreras hos Skatteverket.

Boka enkelt ett första kostnadsfritt samtal här, eller ring oss på telefon 0771-24 00 24 om du har frågor eller vill ha mer information.