Sommarkampanj! Få 30% rabatt på alla avtal online t.o.m. 12/8. Använd kod SOMMAR30 i kassan.

Bouppteckning

Detta behöver du ha på plats inför bouppteckningen

Bilden visar en strand en sen tidig vårkväll

Dödsfallsintyg och släktutredning

När någon gått bort skickar Skatteverket automatiskt ut ett dödsfallsintyg till dödsboet. Registrerad make, maka eller partner samt barn till den avlidne får ett brev av Skatteverket som meddelar att personen i fråga gått bort. Dödsfallsintyget är viktigt att spara, det kan bland annat behövas för att få hjälp på banken eller för att avsluta abonnemang.

Dödsbodelägarnas personuppgifter

Namn, personnummer, adress och telefonnummer till alla som ska kallas till bouppteckningen.

Utse två förrättningsmän

En bouppteckning ska undertecknas av två förrättningsmän. De fungerar som vittnen på att allt går rätt till. Båda två måste bevittna bouppteckningen, men det räcker att en av dem är med på mötet. De får inte vara arvingar till den avlidne. Vanligt är att man utser en vän, granne eller kollega till förrättningsman. Skriver man bouppteckningshandlingen via Lexly kan vi lösa förrättningsmän.

Försäkringar

Det är viktigt att ta reda på vilka försäkringar den avlidne har då dödsboet skulle kunna ha rätt till ekonomisk ersättning från dessa. Var beredd på att det kan ta lite tid att kontrollera vilka försäkringar en avliden har.

Läs mer om tjänsten: Försäkringsinventering

Juridiska dokument

Det är också viktigt att kolla upp om den avlidne har några juridiska dokument som testamente, gåvobrev eller äktenskapsförord innan man genomför bouppteckning. Dessa dokument kan innehålla instruktioner om hur tillgångar ska fördelas och vilka som ska ärva, vilket påverkar bouppteckningen. Att ta reda på detta säkerställer att arvet fördelas enligt den avlidnes önskemål och gällande lagar och regler.

Tips! Våra jurister kan hjälpa till att tolka innehållet i olika juridiska dokument. Boka ett första kostnadsfritt samtal här

  • Kontoutdrag från den avlidnes alla konton som visar tillgångar per dödsdagen
  • Information om eventuella skulder, t ex bolån
  • Underlag som visar innehav av Aktier och fonder
  • Fastighetsbeteckning
  • Föregående års taxeringsvärde för hus
  • Uppskattat marknadsvärde för bostadsrätt (kontakta gärna en mäklare för att få en värdering)

Kallelsebevis

Dödsbodelägarna ska underteckna ett dokument (kallelsebevis) där de intygar att de blivit kallade till ett förrättningsmöte på ett korrekt sätt samt om de valt att inte delta, delta personligen eller via ombud.

Tips från juristen! Gör bouppteckningen några dagar innan och skicka den till dödsbodelägarna så att alla får möjlighet att läsa den innan förrättningsmötet.

Skulle du ha missat något är det ingen fara. Det går alltid att komplettera i efterhand.

Hjälp med bouppteckning och arvskifte

Vi erbjuder hjälp med både bouppteckningar och arvskiften via telefon eller videomöte. Vi tar hand om hela processen och upprättar själva bouppteckningshandlingen, håller i förättningsmötet samt säkerställer att bouppteckningen godkänns och registreras hos Skatteverket.

När bouppteckningen sedan är registrerad erbjuder vi även hjälp med arvskiftet som behöver göras för att arvet ska kunna fördelas.

Boka enkelt in ett första kostnadsfritt samtal eller ring oss på telefon 0771-24 00 24.