Arvskifte

  • När bouppteckningen är registrerad och arvet ska fördelas behövs en arvskifteshandling.
  • Arvskifteshandlingen är ett skriftligt avtal som klargör vem som ska få vad av de tillgångar som finns i dödsboet.
  • Banken kräver ofta ett arvskifte för att ni ska kunna avsluta den avlidnes konton.

Arvskifteshandling upprättad av jurist

från 13490 kr

Gratis första möte med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte

Varför arvskifte?

Arvskiftet är ett skriftligt avtal som visar på vem som ska få vad av de tillgångar som finns i dödsboet. Arvet fördelas enligt lag, testamente eller överenskommelse mellan de som ska dela på arvet. När arvskiftet är godkänt och signerat av samtliga dödsbodelägare är det arvskiftet ni använder för att exempelvis ändra ägandet på en fastighet. Banken kräver ofta ett arvskifte för att ni bland annat ska kunna avsluta den avlidnes konton och föra över värdepapper.

 

Informationen på denna sida är kvalitetssäkrad den 2022-11-24, av Joachim Kamke, jurist på Lexly.

Så här fungerar det

  • Klicka på "Boka" och fyll i dina kontaktuppgifter i formuläret.
  • Du blir uppringd kostnadsfritt och får beskriva ditt ärende.
  • Därefter blir du förmedlad till en jurist som är specialiserad på just dina frågor, och du får hjälp att gå vidare med ditt ärende.

Vanliga frågor

När ska arvskiftet göras?

Det finns ingen tidsbegränsning för när ett arvskifte ska göras. Finns det däremot en lantbruksenhet måste arvskiftet upprättas och signeras senast fyra år efter slutet av det kalenderår då dödsfallet inträffade.

Behöver arvskiftet registreras?

Arvskiftet ska inte registreras någonstans men fungerar som en fångeshandling. Det innebär att arvskiftet exempelvis skickas till Lantmäteriet för att ändra en lagfart och visas för banken för att avsluta den avlidnes bankkonton.

Vad ska inkluderas?

I arvskifteshandlingen ska de tillgångar som har ett högt värde eller kräver ägarbyte av något slag inkluderas (såsom bankmedel, fastigheter och värdepapper). Lösöre såsom möbler, husgeråd och prydnadssaker delas ofta upp i godo mellan de som ska dela på arvet.

500 000 användare har redan fått hjälp

Arvskifte

Hos oss kan ni enkelt och tryggt upprätta en arvskifteshandling via telefon eller videomöte.

Arvskifteshandling upprättad av jurist

från 13490 kr

Gratis första möte med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte