Framtidsfullmakt

Framtidsfullmakt gällande bostadsförsäljning

En gul villa med en stor trädgård

Bra att veta är att du kan bestämma att framtidsfullmakten ska omfatta försäljning av bostad. Som det varit tidigare har det krävts att tingsrätten utser en god man för att kunna sälja en bostad om exempelvis den ena maken blivit sjuk och behövt flytta till ett äldreboende. Om en framtidsfullmakt som omfattar bostadsförsäljning finns skriven kan man istället sköta det inom familjen.

Undvik en jävssituation

Om den som ger fullmakten (fullmaktsgivaren) och den som får fullmakten (fullmaktshavaren) äger en fastighet tillsammans kan det uppstå motstridiga intressen, en så kallad jävssituation. Det gäller också om fullmaktshavarens make, sambo eller barn äger fastigheten tillsammans med fullmaktsgivaren.

Vid en försäljning eller annan överlåtelse av fastigheten kan fullmaktshavaren då behöva ansöka om en tillfällig god man som företräder fullmaktsgivaren. När affären avslutats gäller framtidsfullmakten som vanligt. 

Tips! För att undvika att en sådan situation uppstår kan det vara bra att utse flera personer som fullmaktshavare, så att den fullmaktshavare som inte är jävig istället kan sköta fastighetsaffären. 

Upprätta en framtidsfullmakt

Hos oss kan du enkelt och tryggt skriva en juridiskt korrekt framtidsfullmakt online eller tillsammans med en av våra jurister via telefon- eller videomöte. Om du väljer att skriva avtalet online svarar du på ett antal frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till dig vid ett möte. Utifrån dina svar skapas sedan ett skräddarsytt avtal som kan laddas ner direkt och som även sparas på Mina sidor.

Vill du veta vad som gäller i just din situation och vilka avtal du har behov av? Gör vår kostnadsfria behovsanalys online och få en övergripande bild av din juridiska situation.

Identifiering med mobilt BankID

Som en extra trygghet behöver du identifiera dig med mobilt BankID innan fullmakten färdigställs. Detta för att säkerställa att du som skriver framtidsfullmakten faktiskt är den du utger dig för att vara.

Relaterade artiklar

Framtidsfullmakt

Ett dokument alla borde ha. Du vet aldrig när du kan komma att behöva en framtidsfullmakt. Den dagen den behövs är det tacksamt att den finns. Hos Lexly kan du själv skriva en framtidsfullmakt med vårt digitala verktyg eller ta hjälp av en jurist som gör jobbet åt dig. Båda tjänsterna kan köpas till fast pris. Tryggt, säkert och juridiskt korrekt.

Läs mer om Framtidsfullmakt
Skriv online
1195 kr
Prata med jurist
0 kr

1195 kr

På 15 min skriver du en juridiskt korrekt framtidsfullmakt

Skriv online
Du betalar i sista steget

Framtidsfullmakt skriven av jurist till fast pris 4490 kr

Gratis första samtal med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte