Just nu! 30% rabatt på alla avtal online t.o.m. 31/5 2024. Använd kod: MAJ30 i kassan.

Framtidsfullmakt

3 skäl till varför du bör skriva en framtidsfullmakt

Medelålders par håller om varandra i naturlandskap

Varför framtidsfullmakt?

En fullmakt behövs när du vill ge någon rätten att göra något i ditt namn. Med en framtidsfullmakt kan du bestämma vem som ska ha rätt att fatta beslut åt dig senare i livet, om du inte längre själv har möjlighet. Tänk på att du endast kan skriva en framtidsfullmakt när du är kapabel att fullt förstå innebörden och konsekvenserna av den. 

Det är när du inte längre kan hantera dina angelägenheter på grund av sjukdom, demens eller försvagat hälsotillstånd som fullmakten behövs. Framtidsfullmakten kan avse personliga och ekonomiska angelägenheter, såsom att betala hyra, räkningar eller olika abonnemang. Men enligt lag får den dock inte avse medicinsk vård.

Finns ingen juridiskt giltig fullmakt när den egna beslutsoförmågan uppstår kan en god man eller förvaltare utses att hjälpa till. Därmed finns det skydd och hjälp till de som behöver, även där en framtidsfullmakt av olika skäl inte räcker för att tillräckligt skydda fullmaktsgivaren. 

Välj själv en eller flera personer som du litar på

Med en framtidsfullmakt har du möjlighet att själv välja vem du vill ska företräda och ta beslut åt dig i olika frågor. Det kan kännas tryggt att veta att det är en person som känner dig väl. Du kan även välja att olika personer ska ta hand om olika typer av ärenden.

Om du är gift eller sambo kan du exempelvis säkerställa att din make, maka eller sambo har behörighet att agera i ditt ställe och att dina önskemål och värderingar tas tillvara och respekteras. Så kallad anhörigbehörighet ger närstående rätten att hjälpa till med enklare ekonomiska ärenden som att betala räkningar, överföra pengar mellan egna konton och lämna inkomstdeklaration. Men ger inte rätt att handla eller fatta beslut åt dig i alla frågor.

Ett alternativ till god man

Framtidsfullmakten fungerar som alternativ till god man och förvaltare som utses av tingsrätten. Gode män och förvaltare måste redovisa till överförmyndarnämnden en gång per år och överförmyndarnämndens samtycke krävs vid de flesta åtgärder, exempelvis om ett större uttag från ett bankkonto ska göras.

Med en framtidsfullmakt behöver du inte gå via domstol eller överförmyndarnämnden utan du låter istället den som du ger fullmakten själv fatta de beslut som han eller hon anser vara bäst för dig. 

En trygghet vid framtida bostadsförsäljning

Bra att veta är att du kan bestämma att framtidsfullmakten ska omfatta försäljning av bostad. Lagen om framtidsfullmakter trädde i kraft 1 juli 2017 och som det varit tidigare har det krävts en god man för att kunna sälja en bostad om exempelvis den ena maken blivit sjuk och behövt flytta till ett äldreboende. Om en framtidsfullmakt som omfattar bostadsförsäljning finns skriven kan man istället sköta det inom familjen. 

Viktigt att veta är dock att om fullmaktsgivaren och fullmaktshavaren (eller fullmaktshavarens make/maka, sambo eller barn) äger bostaden tillsammans så kan fullmaktshavaren ses som jävig och en tillfällig god man kan behövas vid överlåtelsen.

För att undvika detta kan det vara bra att utse flera personer som fullmaktshavare, så att den fullmaktshavare som inte är jävig istället kan sköta affären. 

Skriv framtidsfullmakt

Hos oss kan du enkelt och tryggt skriva en juridiskt korrekt framtidsfullmakt online eller tillsammans med en av våra jurister via telefon- eller videomöte. Om du väljer att skriva avtalet online svarar du på ett antal frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till dig vid ett möte. Utifrån dina svar skapas sedan ett skräddarsytt avtal som kan laddas ner direkt och som även sparas på Mina sidor.

Vill du veta vad som gäller i just din situation och vilka avtal du har behov av? Gör vår kostnadsfria behovsanalys online och få en övergripande bild av din juridiska situation.

Relaterade artiklar

Framtidsfullmakt

Ett dokument alla borde ha. Du vet aldrig när du kan komma att behöva en framtidsfullmakt. Den dagen den behövs är det tacksamt att den finns. Hos Lexly kan du själv skriva en framtidsfullmakt med vårt digitala verktyg eller ta hjälp av en jurist som gör jobbet åt dig. Båda tjänsterna kan köpas till fast pris. Tryggt, säkert och juridiskt korrekt.

Läs mer om Framtidsfullmakt
Skriv online
1195 kr
Prata med jurist
0 kr

1195 kr

På 15 min skriver du en juridiskt korrekt framtidsfullmakt

Skriv online
Du betalar i sista steget

Framtidsfullmakt skriven av jurist till fast pris 4490 kr

Gratis första samtal med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte