Prislista

Oavsett vad du behöver hjälp med finns vi här för dig. Hos oss kan du få juridisk rådgivning och upprätta avtal online eller tillsammans med en jurist via telefon- eller videomöte. Vi erbjuder även stöd, rådgivning och medling inom alla typer av tvister. Samtliga priser nedan är exklusive moms.

Aktiebok - Gratis mall

0 kr
Läs mer
Aktieägaravtal

Kompanjonsavtal mellan ägarna i ett aktiebolag

Aktieöverlåtelseavtal

Överlåt bolaget på ett tryggt och korrekt sätt

Allmän riskbedömning - penningtvätt - Mall

745 kr
Läs mer
Allmänna villkor

Allmänna villkor anpassade för just er verksamhet

från 9990 kr
Boka gratis möte
Anställningsavtal

När du ska anställa någon

Anställningsintyg - Mall

520 kr
Läs mer
Arbetsgivarintyg - Gratis mall

0 kr
Läs mer
Arbetsrätt

Arbetsrätt

2125 kr
Boka
Arrende och nyttjanderätt

Arrende och servitut

2125 kr
Boka
Avsiktsförklaring samarbete - Mall

1035 kr
Läs mer
Avtal för IT-konsult

Konsultavtal för dig som säljer eller köper tjänster

Avtalsgranskning

Tolka rättigheter, skyldigheter och risker i viktiga avtal

från 2990 kr
Boka gratis möte
Behovsanalys Företag

Gör vår kostnadsfria risk- och behovsanalys och få en helhetsbild av din och företagets juridiska situation.

Bolagsordning

Upprätta eller ändra bolagsordning för ditt aktiebolag

99 kr
Skriv online
Bolagsstämmoprotokoll

Juridiskt heltäckande protokoll för er stämma

Checklista bolagsordning privat aktiebolag - Mall

776 kr
Läs mer
Dokumentförvaring

Förvara dina avtal och andra viktiga dokument tryggt och säkert, i priset ingår livslång förvaring och bevakning.

1596 kr
Läs mer
E-signering

Signera ditt avtal digitalt

0 kr
Läs mer
Faktura i set om 25 - Mall

776 kr
Läs mer
Fastighetsrätt

Fastighetsrätt

2125 kr
Boka
Fullmakt för företag

När någon ska göra något i företagets namn

Företagsöverlåtelse

Avtal vid överlåtelse av onoterade företag

Förhandlingsframställan uppsägning p g a arbetsbrist - med kollektivavtal - Mall

520 kr
Läs mer
Förhandlingsframställan uppsägning p g a arbetsbrist - utan kollektivavtal - Mall

520 kr
Läs mer
GDPR-test

GDPR-hjälpen ger en överblick av företags GDPR-arbete.

Generationsskifte

Generationsskifte

2125 kr
Boka
Hemleverans

Vi skriver ut och skickar dokumentet!

236 kr
Läs mer
Hyresavtal - lokal i andra hand

Hyra lokal i andra hand

Hyresavtal för kontorsplatser

När du ska hyra ut arbetsplatser

Inkråmsöverlåtelse

Avtal vid överlåtelse av inkråm i företag

Integritetspolicy

Säkerställ att ditt företag hanterar personuppgifter i enlighet med GDPR

Kallelse extra bolagsstämma - Ny bolagsordning - Mall

520 kr
Läs mer
Kallelse extra bolagsstämma - Utdelning - Mall

520 kr
Läs mer
Kallelse extra bolagsstämma - Ändring av styrelse - Mall

520 kr
Läs mer
Kallelse styrelsemöte - Mall

520 kr
Läs mer
Kallelse årsstämma ansamlad förlust - Mall

520 kr
Läs mer
Kallelse årsstämma disponibla vinstmedel - Mall

520 kr
Läs mer
Kompanjonsavtal

Kompanjonsavtal mellan ägarna i ett aktiebolag

Konsultavtal

Konsultavtal för dig som säljer eller köper tjänster

Kvitto ang betalning - Företag - Mall

520 kr
Läs mer
Lönespecifikation - Mall

585 kr
Läs mer
Medarbetarsamtal - Mall

585 kr
Läs mer
Miljöpolicy - Mall

585 kr
Läs mer
Mottagningskvitto överlämnande - Mall

520 kr
Läs mer
Offertmall

När ditt företag ska skicka offert till kund

Orderbekräftelse - Mall

520 kr
Läs mer
Personuppgiftsbiträdesavtal - PUB-avtal

Säkerställ att er behandling av personuppgifter följer den nya dataskyddsförordningen

Policy mot penningtvätt - Mall

585 kr
Läs mer
Provanställningsavtal

När du ska anställa någon

Samarbetsavtal

Avtal vid samarbete mellan olika parter

Sekretessavtal - NDA

För att hemlighålla information

Semesterplanering - Mall

520 kr
Läs mer
Styrelseprotokoll - Gratis mall

Styrelseprotokoll

0 kr
Läs mer
Testamente

En handling för dem du bryr dig om

Turordningslista vid arbetsbrist - Mall

520 kr
Läs mer
Tvist

2125 kr
Boka
Uppdragsavtal

Konsultavtal för dig som säljer eller köper tjänster

VD-avtal

När en VD ska anställas

Visstidsanställningsavtal

När du ska anställa någon

Äktenskapsförord

Kärlekens avtal

Översättning

Vi översätter dokumentet till valfritt språk

920 kr
Läs mer