Prislista - bolagsjuridik

Få juridisk hjälp med företagets avtal och dokument. Ladda ned standardiserade mallar för en del enklare tjänster. Eller ta hjälp av en jurist som gör jobbet åt dig. Våra affärsjurister finns till hands och kan stötta med allt från att skriva aktieägaravtal till att stötta, förhandla och medla vid tvistemål. Nedan listas Lexlys tjänster, både self service och hjälp från jurist. Samtliga priser är exklusive moms.

Affärsjuridiska tjänster - A-Ö

Aktieägaravtal

2995 kr
Skriv online

Aktieöverlåtelseavtal

Allmänna villkor

från 9990 kr
Boka gratis möte

Anställningsavtal

Arbetsrätt

Arbetsrätt

1995 kr
Boka

Avtal för IT-konsult

Avtalsgranskning

Behovsanalys Företag

Bolagsstämmoprotokoll

E-signering

Fastighetsrätt

Fastighetsrätt

1995 kr
Boka

Fullmakt för företag

Företagsöverlåtelse

Generationsskifte

Generationsskifte

1995 kr
Boka

Hemleverans

Hyresavtal - lokal i andra hand

Hyresavtal för kontorsplatser

Inkråmsöverlåtelse

Integritetspolicy

Konsultavtal

Personuppgiftsbiträdesavtal - PUB-avtal

Samarbetsavtal

Sekretessavtal - NDA

VD-avtal

Översättning

från 920 kr
Boka gratis möte