Prislista - bolagsjuridik

Få juridisk hjälp med företagets avtal och dokument. Ladda ned standardiserade mallar för en del enklare tjänster. Eller ta hjälp av en jurist som gör jobbet åt dig. Våra affärsjurister finns till hands och kan stötta med allt från att skriva aktieägaravtal till att stötta, förhandla och medla vid tvistemål. Nedan listas Lexlys tjänster, både self service och hjälp från jurist. Samtliga priser är exklusive moms.

Affärsjuridiska tjänster - A-Ö

Aktiebok - Gratis mall

0 kr
Läs mer

Aktieägaravtal

Kompanjonsavtal mellan ägarna i ett aktiebolag

2995 kr
Skriv online
från 10990 kr
Boka gratis möte

Aktieöverlåtelseavtal

Överlåt bolaget på ett tryggt och korrekt sätt

Allmän riskbedömning - penningtvätt - Mall

745 kr
Läs mer

Allmänna villkor

Allmänna villkor anpassade för just er verksamhet

från 9990 kr
Boka gratis möte

Anmälan om önskan att utöva förköp - Mall

520 kr
Läs mer

Anställningsavtal

När du ska anställa någon

Anställningsintyg - Mall

520 kr
Läs mer

Ansökan om samtycke - aktieöverlåtelse - Mall

520 kr
Läs mer

Arbetsbeskrivning ansvarig administration - Mall

774 kr
Läs mer

Arbetsbeskrivning personalansvarig - Mall

774 kr
Läs mer

Arbetsgivarintyg - Gratis mall

0 kr
Läs mer

Arbetsrätt

Arbetsrätt

1995 kr
Boka

Arrende och nyttjanderätt

Arrende och servitut

1995 kr
Boka

Avsiktsförklaring samarbete - Mall

1035 kr
Läs mer

Avtal för IT-konsult

Konsultavtal för dig som säljer eller köper tjänster

Avtal om bostadsarrende - Mall

774 kr
Läs mer

Avtal om överlåtelse av inkråm - Mall

1554 kr
Läs mer

Avtalsgranskning

Tolka rättigheter, skyldigheter och risker i viktiga avtal

från 2990 kr
Boka gratis möte

Begäran om samtycke behandling av personuppgifter - Mall

644 kr
Läs mer

Behovsanalys Företag

Gör vår kostnadsfria risk- och behovsanalys och få en helhetsbild av din och företagets juridiska situation.

Betalningspåminnelse - Mall

520 kr
Läs mer

Bolagsordning

Upprätta eller ändra bolagsordning för ditt aktiebolag

99 kr
Skriv online

Bolagsstämmoprotokoll

Juridiskt heltäckande protokoll för er stämma

Checklista - arbetsgivares ansvar enligt visselblåsarlagen - Mall

741 kr
Läs mer

Checklista – Anställa högre chef eller VD - Mall

585 kr
Läs mer

Checklista bolagsordning privat aktiebolag - Mall

776 kr
Läs mer

Checklista dataskyddsförordningen - Mall

904 kr
Läs mer

Checklista företagsförvärv - Mall

904 kr
Läs mer

Checklista motverka penningtvätt - Mall

774 kr
Läs mer

Checklista personuppgiftsbiträde - Mall

644 kr
Läs mer

Checklista sponsoravtal - Mall

520 kr
Läs mer

Checklista styrelsens arbetsordning - Mall

585 kr
Läs mer

Checklista uppsägningssamtal - Mall

520 kr
Läs mer

Dagordning extra bolagsstämma - Utdelning - Mall

520 kr
Läs mer

E-signering

Signera ditt avtal digitalt

0 kr
Läs mer

Faktura i set om 25 - Mall

776 kr
Läs mer

Fastighetsrätt

Fastighetsrätt

1995 kr
Boka

Fullmakt för företag

När någon ska göra något i företagets namn

Företagsöverlåtelse

Avtal vid överlåtelse av onoterade företag

Förhandlingsframställan uppsägning p g a arbetsbrist - med kollektivavtal - Mall

520 kr
Läs mer

Förhandlingsframställan uppsägning p g a arbetsbrist - utan kollektivavtal - Mall

520 kr
Läs mer

GDPR-test

GDPR-hjälpen ger en överblick av företags GDPR-arbete.

Generationsskifte

Generationsskifte

1995 kr
Boka

Hemleverans

Vi skriver ut och skickar dokumentet!

236 kr
Läs mer

Hyresavtal - lokal i andra hand

Hyra lokal i andra hand

Hyresavtal för kontorsplatser

När du ska hyra ut arbetsplatser

Inkråmsöverlåtelse

Avtal vid överlåtelse av inkråm i företag

från 9990 kr
Boka gratis möte

Integritetspolicy

Säkerställ att ditt företag hanterar personuppgifter i enlighet med GDPR

Kallelse extra bolagsstämma - Ny bolagsordning - Mall

520 kr
Läs mer

Kallelse extra bolagsstämma - Utdelning - Mall

520 kr
Läs mer

Kallelse extra bolagsstämma - Ändring av styrelse - Mall

520 kr
Läs mer

Kallelse styrelsemöte - Mall

520 kr
Läs mer

Kallelse till styrelsemöte - brf - Mall

481 kr
Läs mer

Kallelse årsstämma ansamlad förlust - Mall

520 kr
Läs mer

Kallelse årsstämma disponibla vinstmedel - Mall

520 kr
Läs mer

Konsultavtal

Konsultavtal för dig som säljer eller köper tjänster

Kvitto ang betalning - Företag - Mall

520 kr
Läs mer

Lönespecifikation - Mall

585 kr
Läs mer

Medarbetarsamtal - Mall

585 kr
Läs mer

Miljöpolicy - Mall

585 kr
Läs mer

Mottagningskvitto överlämnande - Mall

520 kr
Läs mer

Offertmall

När ditt företag ska skicka offert till kund

Orderbekräftelse - Mall

520 kr
Läs mer

Personuppgiftsbiträdesavtal - PUB-avtal

Säkerställ att er behandling av personuppgifter följer den nya dataskyddsförordningen

Policy för bisyssla - Mall

520 kr
Läs mer

Policy för distansarbete - Mall

553 kr
Läs mer

Policy för e-posthantering - Mall

520 kr
Läs mer

Policy mot penningtvätt - Mall

585 kr
Läs mer

Protokoll styrelsemöte brf - Mall

481 kr
Läs mer

Röstlängd från bolagsstämma - Mall

520 kr
Läs mer

Samarbetsavtal

Avtal vid samarbete mellan olika parter

Samtalsunderlag konflikthantering - Mall

585 kr
Läs mer

Sekretessavtal - NDA

För att hemlighålla information

Sekretessförbindelse styrelseledamot - Mall

520 kr
Läs mer

Semesterplanering - Mall

520 kr
Läs mer

Sponsoravtal

Trygga ert kommersiella samarbete och undvik onödiga risker

995 kr
Skriv online

Styrelsens förslag till beslut om vinst (Ej avstämningsbolag) - Mall

520 kr
Läs mer

Styrelseprotokoll - Gratis mall

Styrelseprotokoll

0 kr
Läs mer

Tjänstledighetsansökan - Mall

585 kr
Läs mer

Turordningslista vid arbetsbrist - Mall

520 kr
Läs mer

Tvist

1995 kr
Boka

Uppsägning - anställds egen - Mall

520 kr
Läs mer

Uppsägning av anställd pga personliga förhållanden - Mall

520 kr
Läs mer

VD-avtal

När en VD ska anställas

VD-instruktion - Mall

774 kr
Läs mer

Återkallelse fullmakt - Mall

520 kr
Läs mer

Översättning

Vi översätter dokumentet till valfritt språk

920 kr
Läs mer