Aktieägaravtal

Om bolaget ägs och drivs av flera aktieägare bör ni ta fram ett aktieägaravtal (även kallat kompanjonsavtal). I aktieägaravtalet reglerar man viktiga frågor som kan undvika framtida konflikter. Ange exempelvis:

  • Hur ni ser på bolagets vision och syn på utveckling, t.ex. försäljning av företaget.
  • Hur engagemanget bland delägarna ska se ut, hur vinst ska fördelas, hur bolaget ska värderas och hur styrelsen ska utses.
  • Ni kan avtala att samtliga delägare ska upprätta ett äktenskapsförord och göra sin andel i bolaget till enskild egendom (en försäkring mot att det kommer in en ny ägare i bolaget till följd av en skilsmässa.

Skriv online
2995 kr
Prata med jurist
Boka här

2995 kr

På 45 min skriver du ett juridiskt korrekt aktieägaravtal. Pris ex. moms.

Skriv online
Du betalar i sista steget

Aktieägaravtal skrivet av jurist 10990 kr

Pris ex. moms. Gratis första möte med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte

Varför aktieägaravtal?

Många aktiebolag ägs och drivs av flera aktieägare som inte har kommit överens om hur viktiga frågor ska hanteras.

I ett aktieägaravtal, även kallat kompanjonsavtal, kommer delägarna i ett aktiebolag överens om hur viktiga frågor ska hanteras, och på så vis kan många framtida konflikter undvikas. I aktieägaravtalet kan man bland annat bestämma hur vinst ska fördelas, hur bolaget ska värderas och hur styrelsen ska utses. Ni kan också besluta om försäljning och konkurrerande verksamhet för att undvika obekväma överraskningar i framtiden.

I aktieägaravtalet kan man även avtala om att samtliga delägare ska upprätta ett äktenskapsförord och göra sin andel i bolaget till enskild egendom. På så vis försäkrar man sig mot att det kommer in en ny ägare i bolaget till följd av en skilsmässa. För visste du att om en delägare skiljer sig och saknar äktenskapsförord kan maken/makan göra anspråk på en del av företaget?

Läs mer om aktieägaravtal i vår stora guide

Så här fungerar det

  • Svara på frågor som rör din situation. Utifrån dina svar skapar vi ett anpassat aktieägaravtal.
  • Testa - du betalar först i sista steget med kort eller faktura (14 dgr)
  • Ladda ned aktieägaravtalet direkt eller hämta på Mina sidor.
  • Behöver du göra en justering i aktieägaravtalet? Du har alltid 30 dagars kostnadsfri ändringsrätt.
  • Det viktigaste för oss är nöjda kunder, därför erbjuder vi en Nöjd kund-garanti på våra tjänster online.

Vanliga frågor

Mås­te man ha ett aktieägaravtal eller kompanjonsavtal?

Att ha ett aktieägaravtal, även kallat kompanjonsavtal, är inget måste, men det ger en större kontroll över bolaget och är en stor trygghet för delägarna.

Vad blir kon­se­kven­sen av att inte ha ett aktieägaravtal?

Att ha ett aktieägaravtal, även kallat kompanjonsavtal, är inget måste men det skapar en större säkerhet för delägarna. Aktieägaravtalet är internt och allmänheten kan inte ta del av avtalet till skillnad från bolagsordningen som registreras hos Bolagsverket. I aktieägaravtalet går det med andra ord att skriva in fler och känsligare överenskommelser mellan aktieägarna.

Finns inget aktieägaravtal kan det resultera i onödiga tvister om exempelvis värdering av bolaget vid olika försäljnings- och inlösensituationer, hur delägarna ska hantera situationen om en av delägarna blir sjuk eller om en av delägarna skulle starta upp en konkurrerande verksamhet. 

Vad är skill­na­den på bo­lags­ord­ning­en och ett ak­tieä­garav­tal?

Alla aktiebolag har en bolagsordning. Bolagsordningen fungerar som en ram för bolagets verksamhet och innehåller bestämmelser för bolaget som sådant. Det som står i bolagsordningen om t.ex. hembud binder också utomstående som inte äger aktier i bolaget.

Ett aktieägaravtal (kompanjonsavtal) däremot är en intern överenskommelse mellan aktieägarna och binder enbart dessa. I ett aktieägaravtal kommer delägarna överens om hur bolaget ska skötas. Bolagsordningen registreras och är offentlig medan aktieägaravtalets innehåll ofta hålls hemligt mellan parterna.

Vad händer om en av delägarna inte skrivit något äktenskapsförord och skiljer sig?

Hälften av den delägarens del i bolaget kan då komma att bli den före detta maken eller makans. Alla sådana frågor är det viktigt att bestämma i ett aktieägaravtal, man kan till exempel ha ett krav på att varje delägare ska skriva ett äktenskapsförord så att bolagsandelen inte delas vid en skilsmässa.

Vad händer om en av delägarna vill sälja sin andel?

En delägare kan utan ett aktieägaravtal ha rätt att sälja till vem han eller hon vill, alltså kanske någon som de övriga delägarna inte alls önskar ha med i sitt bolag.

Vilka andra avtal kan vara nödvändiga?

I ett aktieägaravtal går det att avtala om att delägare ska göra sin andel i bolaget till enskild egendom genom att skriva äktenskapsförord. Om delägarna har missat att skriva in detta krav eller om aktieägaravtal överhuvudtaget inte skrivits kan det få stora konsekvenser.

På 1 minut får du veta varför aktieägaravtal är viktigt

I ett aktieägaravtal går det att avtala om att delägare ska göra sin andel i bolaget till enskild egendom genom att skriva äktenskapsförord.

Om en av delägarna skiljer sig, utan att ha skrivit äktenskapsförord, räknas bolagsandelen som giftorättsgods, vilket innebär att andelens värde ska delas lika mellan makarna vid en eventuell separation.

Lyssna in klippet på Josefine Ullberg, jurist på Lexly, som förklarar på bara en minut. 

500 000 användare har redan fått hjälp

Aktieägaravtal

Här kan du enkelt skriva ett aktieägaravtal online till fast pris. Du svarar på olika frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till dig vid ett möte. Utifrån dina svar skapas därefter ett juridiskt korrekt aktieägaravtal som är skräddarsytt efter just ditt företags situation och era förutsättningar.

Skriv online
2995 kr
Prata med jurist
Boka här

2995 kr

På 45 min skriver du ett juridiskt korrekt aktieägaravtal. Pris ex. moms.

Skriv online
Du betalar i sista steget

Aktieägaravtal skrivet av jurist 10990 kr

Pris ex. moms. Gratis första möte med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte