Erbjudande: Prova Lexly Business i 30 dagar. Get your free trial här >>>

Blå bakgrundsfärg

Aktieägaravtal

Om bolaget ägs och drivs av flera aktieägare bör ni ta fram ett aktieägaravtal (även kallat kompanjonavtal). I aktieägaravtalet reglerar man viktiga frågor som kan undvika framtida konflikter. Ange exempelvis:

  • Hur ni ser på bolagets vision och syn på utveckling, t.ex. försäljning av företaget.
  • Hur engagemanget bland delägarna ska se ut, hur vinst ska fördelas, hur bolaget ska värderas och hur styrelsen ska utses.
  • Ni kan avtala att samtliga delägare ska upprätta ett äktenskapsförord och göra sin andel i bolaget till enskild egendom (en försäkring mot att det kommer in en ny ägare i bolaget till följd av en skilsmässa.

Skriv online

2995 kr

Prata med jurist

0 kr

2995 kr

På 45 min skriver du ett juridiskt korrekt aktieägaravtal

Skriv online
Du betalar i sista steget

Pris vid avtal skrivet av jurist 10990 kr

Gratis inledande samtal med jurist via telefon eller videomöte. Inget köpkrav.

Boka gratis möte

Varför aktieägaravtal?

Många aktiebolag ägs och drivs av flera aktieägare. I ett aktieägaravtal kommer delägarna överens om hur viktiga frågor ska hanteras, och på så vis kan många många framtida konflikter undvikas. I aktieägaravtalet kan man bland annat bestämma hur vinst ska fördelas, hur bolaget ska värderas och hur styrelsen ska utses.

I aktieägaravtalet kan man även avtala om att samtliga delägare ska upprätta ett äktenskapsförord och göra sin andel i bolaget till enskild egendom. På så vis försäkrar man sig mot att det kommer in en ny ägare i bolaget till följd av en skilsmässa.

Så här fungerar det

  • Svara på frågor som rör din situation. Utifrån dina svar skapar vi ett skräddarsytt avtal.
  • Betala via kort, swish eller faktura.
  • Ditt avtal kan laddas ner direkt och sparas även på Mina sidor.
  • Behöver du göra en justering i ditt avtal? Du har alltid 30 dagars kostnadsfri ändringsrätt.
  • Det viktigaste för oss är nöjda kunder, därför erbjuder vi en Nöjd kund-garanti.

Aktieägaravtal

I ett aktieägaravtal går det att avtala om att delägare ska göra sin andel i bolaget till enskild egendom genom att skriva äktenskapsförord.

Om en av delägarna skiljer sig, utan att ha skrivit äktenskapsförord, räknas bolagsandelen som giftorättsgods, vilket innebär att andelens värde ska delas lika mellan makarna vid en eventuell separation.

Läs mer om aktieägaravtal i vår stora guide

Vad händer om en av delägarna vill sälja sin andel?

En delägare kan utan ett aktieägaravtal ha rätt att sälja till vem han eller hon vill, alltså kanske någon som de övriga delägarna inte alls önskar ha med i sitt bolag.

Vad händer om en av delägarna inte skrivit något äktenskapsförord och skiljer sig?

Hälften av den delägarens del i bolaget kan då komma att bli den före detta maken eller makans. Alla sådana frågor är det viktigt att bestämma i ett aktieägaravtal, man kan till exempel ha ett krav på att varje delägare ska skriva ett äktenskapsförord så att bolagsandelen inte delas vid en skilsmässa.

Vilka andra avtal kan vara nödvändiga?

I ett aktieägaravtal går det att avtala om att delägare ska göra sin andel i bolaget till enskild egendom genom att skriva äktenskapsförord. Om delägarna har missat att skriva in detta krav eller om aktieägaravtal överhuvudtaget inte skrivits kan det få stora konsekvenser.

Så här tycker våra kunder!

Aktieägaravtal

Här kan du enkelt skriva ett aktieägaravtal online till fast pris. Du svarar på olika frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till dig vid ett möte. Utifrån dina svar skapas därefter ett juridiskt korrekt aktieägaravtal som är skräddarsytt efter just ditt företags situation och era förutsättningar.

Skriv online

2995 kr

Prata med jurist

0 kr

2995 kr

På 45 min skriver du ett juridiskt korrekt aktieägaravtal

Skriv online
Du betalar i sista steget

Pris vid avtal skrivet av jurist 10990 kr

Gratis inledande samtal med jurist via telefon eller videomöte. Inget köpkrav.

Boka gratis möte