Affärsjuridiska tjänster

Oavsett vad du behöver hjälp med finns vi här för dig. Hos oss kan du få juridisk rådgivning och upprätta avtal online eller tillsammans med en jurist via telefon- eller videomöte. Vi erbjuder även stöd, rådgivning och medling inom alla typer av tvister. Via huvudmenyn kan du enkelt boka in ett kostnadsfritt samtal med en jurist.
Alla Tjänster
Foto på Teresa Doré affärsjurist på Lexly

Aktieägaravtal

I aktieägaravtalet kommer ni som delägare överens om hur ni vill sköta ert bolag och säkerställer att alla har samma vision och syn på hur företaget ska utvecklas.

Läs mer
Två personer sitter på en arbetsintervju

Anställningsavtal

Det finns flera olika anställningsformer och det är viktigt att hålla sig inom gällande regler och lagar. Ett anställningsavtal är en trygghet för båda parter.

Läs mer
En person som skriver under ett avtal.

Konsultavtal

Ett konsultavtal behövs när du ska anlita en fristående konsult eller om du själv är konsult och behöver upprätta ett konsultavtal (även kallat uppdragsavtal) för varaktigt eller enstaka uppdrag.

Läs mer
Personer skakar hand

Företagsöverlåtelseavtal

Ett företagsöverlåtelseavtal innehåller viktiga frågor för både köpare och säljare när ett bolag ska överlåtas. Köpesumman, när och hur betalning och tillträde ska ske, samt de skyldigheter säljare och köpare har är viktiga att ha med för att säkerställa att båda parter är överens.

Läs mer
Lexlys jurist Derya Kulbay

GDPR testa dig och ditt företag

Hur GDPR complient är ditt företag egentligen?

Guidas enkelt genom noga utvalda frågor och få en bedömning av hur ni lever upp till kraven enligt GDPR. 

Foto på Teresa Doré affärsjurist på Lexly

Hjälp med arrende och nyttjanderätt?

Få heltäckande stöd och rådgivning inom arrende och servitut. Hos oss kan du få stöd och rådgivning kring avtal som garanterar trygghet under hela arrendet. 

Foto på Teresa Doré affärsjurist på Lexly

Behöver du komma i kontakt med en affärsjurist?

  • Gratis inledande samtal.
  • Inget köpkrav.
  • Boka telefon- eller videomöte direkt i kalendern.
Boka möte nu