Anställningsavtal

I ett anställningsavtal reglerar du både arbetsuppgifter, lön, andra förmåner och villkor som kopplas till anställningen. Avtalet skapar trygghet både för arbetsgivare och arbetstagare. Använd Lexlys anställningsavtal när du ska: 

  • Anställa en person och erbjuda en tillsvidareanställning direkt. 
  • Anställa någon under begränsad tid, dvs ett anställningsavtal för visstidsanställning. Utan tydligt avtal blir det en tillsvidareanställning, så kallad fast anställning.
  • Anställa en medarbetare under en provanställning först i syfte att se prov på arbetstagarens kvalifikationer, d.v.s. att denne är rätt person för jobbet.

 

Eller om du behöver hjälp av våra experter. Boka ett första kostnadsfritt möte med en av våra affärsjurister för vidare hjälp.

Anställningsavtal skrivet av jurist

4990 kr

Pris ex. moms. Gratis första möte med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte

Varför skriva ett anställningsavtal?

Det är viktigt för både arbetsgivaren och arbetstagaren att man klart och tydligt kommer överens om förhållandena för anställningen i ett anställningsavtal – och ser till att hålla sig inom lagens gränser i alla överenskommelser.

Med ett korrekt anställningsavtal säkerställer ni att gällande lagar och regler följs, vilket annars kan orsaka kostsamma tvister.

Har arbetsgivaren och arbetstagaren inte kommit överens om hur anställningen ska se ut är det alltid automatiskt en tillsvidareanställning (fast anställning).

För en arbetsgivare är det därför bra att ha ett skriftligt avtal för att undvika eventuella konflikter.

I vår stora guide kan du läsa mer om anställningsavtal.

 

Olika anställningsformer

Arbetsgivaren måste ta hänsyn till arbetsrättsliga lagar som exempelvis slår fast den anställdes rätt till semester, semesterersättning och tider för uppsägning. Om arbetsgivaren är bunden till kollektivavtal måste även detta respekteras.

Det finns flera olika anställningsformer (provanställning, visstidsanställning och tillsvidareanställning) och det är viktigt att hålla sig inom gällande regler och lagar.

Anställningsvillkor som är olämpliga eller oskäliga kan komma att förklaras ogiltiga av domstol.

Om inte något har avtalats löper automatiskt en anställning tills vidare. En tillsvidareanställning är vad man i dagligt tal brukar benämna fast anställning.

En arbetsgivare som inte vill ge arbetstagaren en tillsvidareanställning behöver upprätta ett anställningsavtal där en annan anställningsform fastslås.

  • Provanställning är en tidsbegränsad anställningsform, som maximalt kan pågå i sex månader, vilket ger möjlighet att bedöma arbetstagarens kvalifikationer. 
  • Visstidsanställning är ett väl fungerande alternativ för en arbetsgivare som vill se prov på arbetstagarens kvalifikationer eller endast anställa denne under begränsad tid. Visstidsanställningen är en tidsbegränsad anställningsform som löper i högst två år. Anställningen syftar till skillnad från provanställning inte till att övergå till en tillsvidareanställning. Om visstidsanställningen inte avslutas inom två år går dock anställningen automatiskt över till en tillsvidareanställning. Om inget anges i anställningsavtalet ses anställningen automatiskt som en tillsvidareanställning.

 

Så här fungerar det

  • Svara på frågor som rör din situation. Utifrån dina svar skapar vi ett anpassat anställningsavtal.
  • Testa först. Du betalar i sista steget med kort eller faktura (14 dgr).
  • Ladda ned anställningsavtalet direkt eller hämta på Mina sidor.
  • Behöver du göra en justering i anställningsavtalet? Du har alltid 30 dagars kostnadsfri ändringsrätt.
  • Det viktigaste för oss är nöjda kunder, därför erbjuder vi en Nöjd kund-garanti på våra onlinetjänster.

Vanliga frågor

Vilka regler ska man tänka på när man anställer?

Om ditt företag är anslutet till ett kollektivavtal får du inte skriva ett anställningsavtal som avviker från det. I kollektivavtalet finns ofta strängare regler än dem i lag.

Det finns också arbetsrättsliga lagar som exempelvis slår fast den anställdes rätt till semester, semesterersättning och tider för uppsägning.

Vad händer om ett anställningsavtal inte följer bestämmelser?

Anställningsvillkor som är olämpliga eller oskäliga kan komma att förklaras ogiltiga av domstol om den anställde skulle väcka talan mot arbetsgivaren.

Hur länge får en viss­tids­an­ställ­ning pågå?

Anställningsformen får användas i högst två år. Den får inte användas när arbetstagaren tidigare utfört liknande arbetsuppgifter hos arbetsgivaren under de senaste fem åren i sammanlagt två års tid. Om arbetsgivaren är ansluten till kollektivavtal bör detta granskas. Avtalet kan innehålla särskilda bestämmelser som rör när visstidsanställning får användas som anställningsform.

Vad är skill­na­den mel­lan viss­tids­an­ställ­ning och tills­vi­da­re­an­ställ­ning (så kal­lad fast an­ställ­ning)?

Visstidsanställningen är en tidsbegränsad anställningsform som löper i högst två år. Anges inget annat i anställningsavtalet ses anställningen automatiskt som en tillsvidareanställning, därför är det viktigt att vara tydlig med att det är fråga är om en visstidsanställning både gentemot arbetstagaren och i anställningsavtalet.

Vad gäl­ler kring upp­säg­ning vid en pro­vanställ­ning?

Du har möjlighet att anställa en person i upp till sex månader för att kunna göra en utvärdering och därefter ta ställning till om du vill tillsvidareanställa personen. Viktigt att tänka på är att anställningen automatiskt övergår i en tillsvidareanställning om personen i fråga inte sagts upp.

Juristen förklarar på 30 sekunder

Josefine Ullberg, jurist på Lexly, förklarar på 30 sekunder om vad du behöver ha koll på när du söker fler medarbetare och behöver skriva anställningsavtal. 

500 000 användare har redan fått hjälp

Anställningsavtal

Beroende på vilken anställningsform det gäller (prov- visstid- eller tillsvidareanställning) gäller olika regler, inte minst beträffande uppsägning.

Anställningsavtal skrivet av jurist

4990 kr

Pris ex. moms. Gratis första möte med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte