Anställningsavtal

I ett anställningsavtal reglerar du både arbetsuppgifter, lön och andra förmåner och villkor som kopplas till anställningen. Anställningsavtalet skapar trygghet både för arbetsgivare och arbetstagare.

Skriv online

1995 kr

Med Jurist

3990kr

1995 kr

På 15 min skriver du ett juridiskt korrekt anställningsavtal

Skriv online
Du betalar i sista steget

3990 kr

Boka
Gratis inledande samtal

Varför anställningsavtal?

Det är viktigt för både arbetsgivaren och arbetstagaren att man klart och tydligt kommer överens om förhållandena för anställningen i ett anställningsavtal – och ser till att hålla sig inom lagens gränser i alla överenskommelser.

Med ett korrekt anställningsavtal säkerställer ni att gällande lagar och regler följs, vilket annars kan orsaka kostsamma tvister.

I vår stora guide kan du läsa mer om anställningsavtal.

 

Så här fungerar det

  • Svara på frågor som rör din situation. Utifrån dina svar skapar vi ett skräddarsytt avtal.
  • Betala via kort, swish eller faktura.
  • Ditt avtal kan laddas ner direkt och sparas även på Mina sidor.
  • Behöver du göra en justering i ditt avtal? Du har alltid 14 dagars kostnadsfri ändringsrätt.
  • Det viktigaste för oss är nöjda kunder, därför erbjuder vi en Nöjd kund-garanti.

Anställningsavtal

Arbetsgivaren måste ta hänsyn till arbetsrättsliga lagar som exempelvis slår fast den anställdes rätt till semester, semestersättning och tider för uppsägning. Om arbetsgivaren är bunden till kollektivavtal måste även detta respekteras.

Det finns flera olika anställningsformer (prov- visstids- och tillsvidareanställning) och det är viktigt att hålla sig inom gällande regler och lagar.

Anställningsvillkor som är olämpliga eller oskäliga kan komma att förklaras ogiltiga av domstol.

I vår stora guide kan du läsa mer om anställningsavtal.

Vilka regler ska man tänka på när det gäller anställning.

Om ditt företag är anslutet till ett kollektivavtal får du inte skriva ett anställningsavtal som avviker från det. I kollektivavtalet finns ofta strängare regler än dem i lag.

Det finns också arbetsrättsliga lagar som exempelvis slår fast den anställdes rätt till semester, semestersättning och tider för uppsägning.

Vad händer om ett anställningsavtal inte följer bestämmelser?

Anställningsvillkor som är olämpliga eller oskäliga kan komma att förklaras ogiltiga av domstol om den anställde skulle väcka talan mot arbetsgivaren.

Tryggt

Vi hjälper dig till en tryggare tillvaro.

Enkelt

Vi förklarar juridiken på ett begripligt sätt.

Tillgängligt

Vi finns här när du behöver oss. På det sätt som passar dig.

Transparent

Du får alltid veta priset i förväg.

Anställningsavtal

Beroende på vilken anställningsform det gäller (prov- visstid- eller tillsvidareanställning) gäller olika regler, inte minst beträffande uppsägning.

Skriv online

1995 kr

Med Jurist

3990kr

1995 kr

På 15 min skriver du ett juridiskt korrekt anställningsavtal

Skriv online
Du betalar i sista steget

3990 kr

Boka
Gratis inledande samtal