VD-avtal

Ett VD-avtal behövs för att bestämma vilka villkor som ska gälla mellan bolaget och VD:n. VD-rollen omfattas inte av LAS (lagen om anställningsskydd) och oftast inte av kollektivavtal. Det är viktigt med ett skriftligt avtal för att undvika en eventuell framtida tvist.

6990 kr

Boka
Gratis inledande samtal

Varför vd-avtal?

Det är viktigt att bolaget och VD:n är överens om vilka ersättningsnivåer som ska gälla och hur de ska beräknas.

Pensioner och försäkringar är andra viktiga delar liksom vad som ska gälla vid en uppsägning.

Även sekretess och konkurrensbegränsningsfrågor bör regleras mellan VD och bolaget.

Så här fungerar det

  • Svara på frågor som rör din situation. Utifrån dina svar skapar vi ett skräddarsytt avtal.
  • Betala via kort, swish eller faktura.
  • Ditt avtal kan laddas ner direkt och sparas även på Mina sidor.
  • Behöver du göra en justering i ditt avtal? Du har alltid 14 dagars kostnadsfri ändringsrätt.
  • Det viktigaste för oss är nöjda kunder, därför erbjuder vi en Nöjd kund-garanti.

VD-avtal

I VD-avtalet bör man bland annat bestämma vilka ersättningsnivåer som ska gälla, t ex vilka villkor som ska gälla för grundlön, eventuell bonus och andra förmåner.

Nivå på pensionsavsättningar och försäkringar är andra viktiga områden samt vilket ekonomiskt skydd som ska gälla vid uppsägning.

Det är även vanligt att bolag vill ha med någon form av konkurrensbegränsning som begränsar vad en VD kan göra då anställningen avslutas. Eventuell ekonomisk kompensation för detta bör regleras i avtalet.

Varför är det viktigt med en ansvarsförsäkring?

Det kan uppstå situationer där VD blir skadeståndsskyldig med ett personligt betalningsansvar. För att skydda VD bör bolaget därför teckna en ansvarsförsäkring.

VD:n har ett långtgående ansvar i ett företag och kan bli skadeståndsansvarig enligt reglerna i t.ex. aktiebolagslagen, skattebetalningslagen och även på andra grunder. Skadeståndskravet kan uppgå till mycket höga belopp som inte ersätts av den allmänna ansvarsförsäkringen. Det kan framställas av såväl företaget självt, aktieägare och andra intressenter, borgenärer och anställda. Därför är VD- och styrelseansvarsförsäkring ett klokt val.

Vad gäller kring sekretess och konkurrensklausuler för en VD?

Lagen om företagshemligheter kan innebära att VD:n blir skadeståndsskyldig om han skulle röja känsliga uppgifter. Vi rekommenderar även att en sekretessklausul tas med i VD-avtalet eller att ett separat sekretessavtal upprättas.

Konkurrensklausuler är också vanliga när det gäller VD:ar. Det handlar om att efter anställningen begränsa möjligheten att ta ett annat arbete eller bedriva egen verksamhet som kan innebära en konkurrenssituation.

Vilken uppsägningstid gäller om det inte står i avtalet?

För VD:n gäller inte lagen om anställningsskydd och därför finns ingen uppsägningstid. Det är därför vanligt att man avtalar om en uppsägningstid eller ett avgångsvederlag.

Tryggt

Vi hjälper dig till en tryggare tillvaro.

Enkelt

Vi förklarar juridiken på ett begripligt sätt.

Tillgängligt

Vi finns här när du behöver oss. På det sätt som passar dig.

Transparent

Du får alltid veta priset i förväg.

VD-avtal

VD:s skyldigheter gentemot bolagets styrelse och andra eventuella åtaganden bör klargöras i ett skriftligt avtal.

6990 kr

Boka
Gratis inledande samtal