VD-avtal

Som verkställande direktör (VD) omfattas man inte av lagen om anställningsskydd (LAS) och oftast inte av kollektivavtal. Anställningen regleras därför främst genom ett individuellt anställningsavtal för VD:n, även kallat VD-avtal. Detta för tydlighet och för att undvika eventuell framtida tvist.

  • Villkora i avtalet kring ersättning, fast och eventuell rörlig del, antal semesterdagar, eventuell konkurrensklausul, uppsägningstid, hur eventuell tvist ska lösas mm.
  • Med hjälp av en jurist får ni ett heltäckande och företagsanpassat VD-avtal efter era behov till fast pris.

VD-avtal upprättat av jurist till fast pris

6990 kr

Pris ex. moms. Gratis första möte med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte

Varför vd-avtal?

Det är viktigt att bolaget och VD:n är överens om vilka ersättningsnivåer som ska gälla och hur de ska beräknas.

Pensioner och försäkringar är andra viktiga delar liksom vad som ska gälla vid en uppsägning.

Även sekretess och konkurrensbegränsningsfrågor bör regleras mellan VD och bolaget.

Så här fungerar det

  • Klicka på "Boka" och fyll i dina kontaktuppgifter i formuläret.
  • Du blir uppringd kostnadsfritt och får beskriva ditt ärende.
  • Därefter blir du förmedlad till en jurist som är specialiserad på just dina frågor, och du får hjälp att gå vidare med ditt ärende.

Vanliga frågor

Varför är det viktigt med en ansvarsförsäkring?

Det kan uppstå situationer där VD blir skadeståndsskyldig med ett personligt betalningsansvar. För att skydda VD bör bolaget därför teckna en ansvarsförsäkring.

VD:n har ett långtgående ansvar i ett företag och kan bli skadeståndsansvarig enligt reglerna i t.ex. aktiebolagslagen, skattebetalningslagen och även på andra grunder. Skadeståndskravet kan uppgå till mycket höga belopp som inte ersätts av den allmänna ansvarsförsäkringen. Det kan framställas av såväl företaget självt, aktieägare och andra intressenter, borgenärer och anställda. Därför är VD- och styrelseansvarsförsäkring ett klokt val.

Vad gäller kring sekretess och konkurrensklausuler för en VD?

Lagen om företagshemligheter kan innebära att VD:n blir skadeståndsskyldig om han skulle röja känsliga uppgifter. Vi rekommenderar även att en sekretessklausul tas med i VD-avtalet eller att ett separat sekretessavtal upprättas.

Konkurrensklausuler är också vanliga när det gäller VD:ar. Det handlar om att efter anställningen begränsa möjligheten att ta ett annat arbete eller bedriva egen verksamhet som kan innebära en konkurrenssituation.

Vilken uppsägningstid gäller om det inte står i avtalet?

För VD:n gäller inte lagen om anställningsskydd och därför finns ingen uppsägningstid. Det är därför vanligt att man avtalar om en uppsägningstid eller ett avgångsvederlag.

VD-avtal

I VD-avtalet bör man bland annat bestämma vilka ersättningsnivåer som ska gälla, t ex vilka villkor som ska gälla för grundlön, eventuell bonus och andra förmåner.

Nivå på pensionsavsättningar och försäkringar är andra viktiga områden samt vilket ekonomiskt skydd som ska gälla vid uppsägning.

Det är även vanligt att bolag vill ha med någon form av konkurrensbegränsning som begränsar vad en VD kan göra då anställningen avslutas. Eventuell ekonomisk kompensation för detta bör regleras i avtalet.

500 000 användare har redan fått hjälp

VD-avtal

VD:s skyldigheter gentemot bolagets styrelse och andra eventuella åtaganden bör klargöras i ett skriftligt avtal.

VD-avtal upprättat av jurist till fast pris

6990 kr

Pris ex. moms. Gratis första möte med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte