Bolagsstämmoprotokoll

Att föra protokoll vid bolagsstämman är ett krav enligt aktiebolagslagen.

  • Guidas enkelt genom vårt digitala verktyg för att få fram vilka punkter som ska tas upp på den stämma som är aktuell för just ert bolag.
  • Eller ta hjälp av en jurist till fast pris.

Bolagsstämmoprotokoll upprättat av jurist

2990 kr

Pris ex. moms. Gratis första möte med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte

Varför bolags­stämmo­protokoll?

I bolagsstämmoprotokollet dokumenteras vilka beslut som fattats vid bolagsstämman, vilket är ett krav enligt aktiebolagslagen.

Beroende på om bolaget håller en ordinarie årsstämma, extra stämma eller en konstituerande stämma finns olika krav för vad som måste behandlas och tas upp på stämman.

Så här fungerar det

  • Svara på frågor som rör din situation. Utifrån dina svar skapar vi ett skräddarsytt avtal.
  • Betala via kort eller faktura.
  • Ditt avtal kan laddas ner direkt och sparas även på Mina sidor.
  • Behöver du göra en justering i ditt avtal? Du har alltid 30 dagars kostnadsfri ändringsrätt.
  • Det viktigaste för oss är nöjda kunder, därför erbjuder vi en Nöjd kund-garanti.

Vanliga frågor

Vem ska föra protokollet vid bolagsstämman?

Protokollet ska föras av ordföranden vid bolagsstämman eller av den som utses till protokollförare.

Behöver protokollet justeras?

Protokollet ska justeras av ordföranden, om han eller hon inte har fört protokollet, och av minst en justerare som bolagsstämman har utsett. Om ordföranden eller protokollföraren ensam eller de två tillsammans företräder samtliga aktier i bolaget, behövs inte någon justerare.

Vad innebär att bifoga en röstlängd?

I bolagsstämmoprotokollet (eller i en bilaga) ska det finnas en röstlängd. Röstlängden är en lista med namn på de aktieägare som var med på stämman samt hur många aktier och röster dessa personer företrädde.
Om en aktieägare är ett företag eller någon annan organisation ska det skrivas ut vilken fysisk person som företrädde den ägaren. 

En grupp anställda har ett möte

Bolagsstämmoprotokoll

Ett protokoll måste föras vid bolagsstämman och ska bland annat innehålla företagsnamnet, ort och datum för stämman och gärna organisationsnumret.

Protokollet förs av ordföranden vid bolagsstämman eller av den som utses till protokollförare.

500 000 användare har redan fått hjälp

Bolagsstämmoprotokoll

För att bolagsstämmoprotokollet ska vara giltigt måste det vara upprättat i den ordning som lagen kräver. Det innebär att rätt information skall ingå i protokollet samt att det blir undertecknat på rätt sätt för att det ska bli giltigt.

Bolagsstämmoprotokoll upprättat av jurist

2990 kr

Pris ex. moms. Gratis första möte med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte