Bolagsstämmoprotokoll

Att föra protokoll vid bolagsstämman är ett krav enligt aktiebolagslagen. Med hjälp av vårt webbverktyg informeras och guidas du fram till vilka punkter som ska tas upp på den stämma som är aktuell för ert bolag.

Skriv online

1195 kr

Med Jurist

2990 kr

1195 kr

På 20 min skriver du ett juridiskt korrekt bolagsstämmoprotokoll

Skriv online
Du betalar i sista steget

2990 kr

Boka
Gratis inledande samtal

Varför bolags­stämmo­protokoll?

I bolagsstämmoprotokollet dokumenteras vilka beslut som fattats vid bolagsstämman, vilket är ett krav enligt aktiebolagslagen.

Beroende på om bolaget håller en ordinarie årsstämma, extra stämma eller en konstituerande stämma finns olika krav för vad som måste behandlas och tas upp på stämman.

Så här fungerar det

  • Svara på frågor som rör din situation.
  • Utifrån dina svar skapar vi ett skräddarsytt avtal.
  • Betala via kort, swish eller faktura.
  • Ditt avtal kan laddas ner direkt och sparas även på Mina sidor
Bolagsstämmoprotokoll - produktsida

Bolagsstämmoprotokoll

Ett protokoll måste föras vid bolagsstämman och ska bland annat innehålla företagsnamnet, ort och datum för stämman och gärna organisationsnumret.

Protokollet förs av ordföranden vid bolagsstämman eller av den som utses till protokollförare.

Vem ska föra protokollet vid bolagsstämman?

Protokollet ska föras av ordföranden vid bolagsstämman eller av den som utses till protokollförare.

Behöver protokollet justeras?

Protokollet ska justeras av ordföranden, om han eller hon inte har fört protokollet, och av minst en justerare som bolagsstämman har utsett. Om ordföranden eller protokollföraren ensam eller de två tillsammans företräder samtliga aktier i bolaget, behövs inte någon justerare.

Vad innebär att bifoga en röstlängd?

I bolagsstämmoprotokollet (eller i en bilaga) ska det finnas en röstlängd. Röstlängden är en lista med namn på de aktieägare som var med på stämman samt hur många aktier och röster dessa personer företrädde.
Om en aktieägare är ett företag eller någon annan organisation ska det skrivas ut vilken fysisk person som företrädde den ägaren. 

Tryggt

Vi hjälper dig till en tryggare tillvaro.

Enkelt

Vi förklarar juridiken på ett begripligt sätt.

Tillgängligt

Vi finns här när du behöver oss. På det sätt som passar dig.

Transparent

Du får alltid veta priset i förväg.

Bolagsstämmoprotokoll

För att bolagsstämmoprotokollet ska vara giltigt måste det vara upprättat i den ordning som lagen kräver. Det innebär att rätt information skall ingå i protokollet samt att det blir undertecknat på rätt sätt för att det ska bli giltigt.

Skriv online

1195 kr

Med Jurist

2990 kr

1195 kr

På 20 min skriver du ett juridiskt korrekt bolagsstämmoprotokoll

Skriv online
Du betalar i sista steget

2990 kr

Boka
Gratis inledande samtal