Avtalsgranskning

Ditt företag får ofta avtalsförslag som binder företaget i större eller mindre omfattning. I vissa fall kan avtalen få stora negativa konsekvenser om något går fel. Genom en granskning av dina avtal tydliggörs vilka riskerna är och vilka konsekvenser avtalen kan få.

från 2990 kr

Boka
Gratis inledande samtal

Varför avtalsgranskning?

När du gör en granskning av dina avtal hos oss får du en kvalificerad bedömning av vilka risker eller oklarheter som finns i det aktuella avtalet. Du har därmed lättare att fatta rätt affärsbeslut.

Priset inkluderar en belysning och genomgång av avtalets oklarheter och risker men inkluderar inte en fullständig genomgång av rättsläget och samtliga risker i avtalsförhållandet.

Så här fungerar det

  • Svara på frågor som rör din situation. Utifrån dina svar skapar vi ett skräddarsytt avtal.
  • Betala via kort, swish eller faktura.
  • Ditt avtal kan laddas ner direkt och sparas även på Mina sidor.
  • Behöver du göra en justering i ditt avtal? Du har alltid 14 dagars kostnadsfri ändringsrätt.
  • Det viktigaste för oss är nöjda kunder, därför erbjuder vi en Nöjd kund-garanti.
En grupp anställda har ett möte

Avtalsgranskning

Många företag känner tveksamhet när de ska teckna omfattande avtal som ofta tillhandahålls av en betydligt större aktör.

Det kan vara svårt att se vilka risker det innebär för det egna företaget om avtalet tecknas. Ibland gynnar avtalet den utfärdande parten i så stor utsträckning att ni bör omförhandla avtalet eller kanske till och med avstå från affären eller uppdraget.

Genom en granskning av avtalet får du ett bra underlag för att värdera riskerna för ditt företag och kan sedan ta ställning till hur ni ska agera.

Vad innebär en granskning av avtal?

Vid en granskning går vi tillsammans igenom det avtal du och ditt företag har och ser om avtalet är väl balanserat.

Vi belyser vilka punkter som är oklara eller kan få negativa effekter för er verksamhet.
Priset inkluderar en belysning och genomgång av avtalets oklarheter och risker men inkluderar inte en fullständig genomgång av rättsläget och samtliga risker i avtalsförhållandet.

Varför behövs en granskning av avtal?

Många företag känner tveksamhet när de ska teckna omfattande avtal som ofta tillhandahålls av en betydligt större aktör. Det kan vara svårt att se vilka risker det innebär för det egna företaget om avtalet tecknas. Ibland gynnar avtalet den utfärdande parten i så stor utsträckning att ni bör omförhandla avtalet eller kanske till och med avstå från affären eller uppdraget.

Måste man verkligen ta del av alla de avtal som gäller i ett avtalsförhållande?

I många avtalssituationer är det flera avtal som gäller mellan parterna, tex standardavtal, allmänna villkor och olika policys, och det är av stor vikt att man läser igenom dessa för att förstå hela innebörden av avtalsförhållandet. Risken är annars att man blir bunden av något man inte kände till.

Tryggt

Vi hjälper dig till en tryggare tillvaro.

Enkelt

Vi förklarar juridiken på ett begripligt sätt.

Tillgängligt

Vi finns här när du behöver oss. På det sätt som passar dig.

Transparent

Du får alltid veta priset i förväg.

Avtalsgranskning

Tolka rättigheter, skyldigheter och risker i viktiga avtal med en avtalsgranskning.

från 2990 kr

Boka
Gratis inledande samtal