Avtalsgranskning

Som företagare får man ofta olika avtalsförslag som binder företaget i större eller mindre omfattning. Det är inte alltid enkelt att tolka juridiska eller förstå vad man förbinder sig till. Det kan få mycket stora negativa ekonomiska konsekvenser om något går fel.

  • Genom en granskning av dokument du är osäker på, kan vi tydliggöra vilka eventuella risker och konsekvenser det finns med avtalet.
  • Du får ett första samtal med jurist kostnadsfritt där en bedömning av storleken på jobbet görs. Vid fortsatt hjälp och vägledning debiteras du från 2 990 kr ex moms.

Avtalsgranskning av jurist

2890 kr

Pris ex. moms. Gratis första möte med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte

Varför avtalsgranskning?

När du gör en granskning av dina avtal hos oss får du en kvalificerad bedömning av vilka risker eller oklarheter som finns i det aktuella avtalet. Du har därmed lättare att fatta rätt affärsbeslut.

Priset inkluderar en belysning och genomgång av avtalets oklarheter och risker men inkluderar inte en fullständig genomgång av rättsläget och samtliga risker i avtalsförhållandet.

Så här fungerar det

  • Klicka på "Boka" och fyll i dina kontaktuppgifter i formuläret.
  • Du blir uppringd kostnadsfritt och får beskriva ditt ärende.
  • Därefter blir du förmedlad till en jurist som är specialiserad på just dina frågor, och du får hjälp att gå vidare med ditt ärende.

Vanliga frågor

Vad innebär en granskning av avtal?

Vid en granskning går vi tillsammans igenom det avtal du och ditt företag har och ser om avtalet är väl balanserat.

Vi belyser vilka punkter som är oklara eller kan få negativa effekter för er verksamhet.
Priset inkluderar en belysning och genomgång av avtalets oklarheter och risker men inkluderar inte en fullständig genomgång av rättsläget och samtliga risker i avtalsförhållandet.

Varför behövs en granskning av avtal?

Många företag känner tveksamhet när de ska teckna omfattande avtal som ofta tillhandahålls av en betydligt större aktör. Det kan vara svårt att se vilka risker det innebär för det egna företaget om avtalet tecknas. Ibland gynnar avtalet den utfärdande parten i så stor utsträckning att ni bör omförhandla avtalet eller kanske till och med avstå från affären eller uppdraget.

Måste man verkligen ta del av alla de avtal som gäller i ett avtalsförhållande?

I många avtalssituationer är det flera avtal som gäller mellan parterna, tex standardavtal, allmänna villkor och olika policys, och det är av stor vikt att man läser igenom dessa för att förstå hela innebörden av avtalsförhållandet. Risken är annars att man blir bunden av något man inte kände till.

En grupp anställda har ett möte

Avtalsgranskning

Många företag känner tveksamhet när de ska teckna omfattande avtal som ofta tillhandahålls av en betydligt större aktör.

Det kan vara svårt att se vilka risker det innebär för det egna företaget om avtalet tecknas. Ibland gynnar avtalet den utfärdande parten i så stor utsträckning att ni bör omförhandla avtalet eller kanske till och med avstå från affären eller uppdraget.

Genom en granskning av avtalet får du ett bra underlag för att värdera riskerna för ditt företag och kan sedan ta ställning till hur ni ska agera.

500 000 användare har redan fått hjälp

Avtalsgranskning

Tolka rättigheter, skyldigheter och risker i viktiga avtal med en avtalsgranskning.

Avtalsgranskning av jurist

2890 kr

Pris ex. moms. Gratis första möte med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte