Hyresavtal för kontorsplatser

I ett hyresavtal för kontorsplatser är det viktigt att reglera vad som ingår i uthyrningen, antalet arbetsplatser som avses och om det ska finnas en maxgräns på hur många personer som får nyttja arbetsplatsen. Andra viktiga frågor är hyra, betalning och regler för uppsägning m.m.

Skriv online

1195 kr

Med Jurist

2990kr

1195 kr

Skriv online
Du betalar i sista steget

2990 kr

Boka
Gratis inledande samtal

Varför hyresavtal för kontorsplatser?

Hyresavtalet säkerställer att båda parter är överens om vad som gäller för lokalhyran. I hyresavtalet kommer man överens om vad som ingår i hyran, hyresnivå och när hyran ska betalas.

Även villkor för uppsägning bör framgå tydligt för att skapa förutsägbarhet för både hyrestagare och hyresvärd.

Om det i lokalen förekommer flera olika näringsverksamheter är det bra att införa en sekretessbestämmelse i hyresavtalet.

Så här fungerar det

  • Svara på frågor som rör din situation. Utifrån dina svar skapar vi ett skräddarsytt avtal.
  • Betala via kort, swish eller faktura.
  • Ditt avtal kan laddas ner direkt och sparas även på Mina sidor.
  • Behöver du göra en justering i ditt avtal? Du har alltid 14 dagars kostnadsfri ändringsrätt.
  • Det viktigaste för oss är nöjda kunder, därför erbjuder vi en Nöjd kund-garanti.
En grupp anställda har ett möte

Hyresavtal för kontorsplatser

När du hyr ut en del av lokalen i andra hand bör du vara försiktig och tänka på att du gentemot hyresvärden ansvarar för alla förpliktelser i hyreskontraktet och enligt hyreslagen även för andrahandshyresgästen.

Detta innebär bland annat att andrahandshyresgästens verksamhet måste hålla sig inom ramen för det som står i hyreskontraktet, till exempel kontor eller lager.

Vad ska ingå i hyran?

Det är viktigt att i hyresavtalet reglera vad för slags service som ska ingå i hyresbeloppet. Det rör sig dels om tjänster som gäller hela lokalen, exempelvis uppvärmning av lokalen, vatten och avlopp, samt annan service så som städning, bredband, receptionstjänster m.m.

Tryggt

Vi hjälper dig till en tryggare tillvaro.

Enkelt

Vi förklarar juridiken på ett begripligt sätt.

Tillgängligt

Vi finns här när du behöver oss. På det sätt som passar dig.

Transparent

Du får alltid veta priset i förväg.

Hyresavtal för kontorsplatser

Skriv online

1195 kr

Med Jurist

2990kr

1195 kr

Skriv online
Du betalar i sista steget

2990 kr

Boka
Gratis inledande samtal