Hyresavtal

Allt om uthyrning av kontorsplatser och lokal i andra hand

Två kvinnor på ett kontor

Hyrestid och besittning

Bra att veta vid uthyrning av lokal i andra hand är att hyresgästen får ett så kallat besittningsskydd om hyresperioden varar mer än 9 månader. Om hyrestiden kommer att vara mindre än 9 månader gäller dock inget besittningsskydd för hyresgästen. 

Läs mer om hyrestider vid uthyrning av lokal

Varför är det bra att skriva ett hyreskontrakt?

Det finns inget krav på att skriva ett juridiskt korrekt hyreskontrakt för uthyrning av lokal i andra hand eller kontorsplatser. Men det är väldigt värdefullt att ha vid vissa oförutsedda omständigheter.

Hyresvärden kan exempelvis bli skyldig att ersätta hyresgästen ekonomiskt om kontraktet blir uppsagt. Samma rättigheter gäller om fastigheten som hyresgästen hyr en lokal i säljs. Den nya ägaren tar automatiskt över alla skriftliga hyresavtal.

Och när det gäller just uppsägning av hyreskontrakt för lokal kan hyresgästen ha rätt till skadestånd i vissa situationer. Då är ett skriftligt avtal A och O.

Exempel på hur du skriver ett hyreskontrakt själv

Du kan enkelt och tryggt skriva hyresavtalet själv med hjälp av Lexlys digitala tjänst. Du besvarar på frågor och tar ställning till ett omfattande urval av olika och viktiga villkor att reglera.

Ett anpassat och juridiskt korrekt hyresavtal skapas efter dina behov och du kan känna dig trygg i att ha undvikit oklarheter och framtida potentiella konflikter. Skriv enkelt online till fast pris här: 

Hyresavtal för lokal i andra hand

Hyresavtal för kontorsplatser

Kan vi skri­va ett hy­res­kontrakt med en gra­tis mall eller färdig blankett?

Visst kan en mall underlätta för att skriva hyresavtalet. Dock är det bra att veta att mallar bara ger exempel på hur ett kontrakt kan se ut eller skrivas.

Det finns ingen garanti för att en mall från nätet täcker just er situation eller reglerar och täcker villkor för eventuella oförutsedda situationer framåt.  

Värt att notera är också att det oftast saknas någon som tar ansvar för eventuella fel i mallen eller ansvar för konsekvenser som kan uppstå av eventuella fel och brister i mallarna. Inte heller kan du vara säker på att den följer nu gällande lagstiftning.

Vad bör man reglera i ett hyreskontrakt?

Det är viktigt att reglera vad som ingår i uthyrningen. Antalet arbetsplatser och om det ska finnas en begränsning i antalet platser, dvs en maxgräns på hur många personer som ska nyttja arbetsplatsen. Eller om du hyr en lokal, så behöver storlek på lokalen specificeras, extrautrymmen, nycklar mm. 

Andra viktiga frågor är hur mycket som ska betalas i hyra och när den ska betalas, hur länge arbetsplatserna eller lokalen ska hyras ut och vad som ska gälla för uppsägning, underhållsskyldighet m.m. Notera också att vid uthyrning av lokal bör ev besittningsrätt regleras i avtalet.

Om det sitter flera olika näringsverksamheter i samma lokal är det bra att införa en sekretessbestämmelse i hyresavtalet. Den skapar en skyldighet hos hyresgästen att inte utnyttja annans affärsinformation som kan förekomma på arbetsplatsen. 

Beskrivning av lokalen eller platserna som ska hyras ut

Det är vanligt att ange om kontorsplatsen ligger i ett öppet kontorslandskap eller om det är ett eget rum.

Om platsen är ett eget rum är det bra att ange ungefär hur många kvadratmeter det rör sig om. Det är också viktigt att vara så specifik som möjligt med t.ex. typ av lokal, vilken och var man kan hitta arbetsplatsen; gatuadress, antalet trappor, postnummer, postort, lokalnummer. 

Informationen om lokalen ska vara så pass detaljerad så att det inte kan bli missförstånd över om vilken lokal det rör sig om.

Avseende kontorsplatser är det också bra att beskriva om möbler t.ex. ska ingå. 

Vad bör ingå i hyran?

Det är viktigt att reglera i hyresavtalet om vad för slags service som ska ingå i hyresbeloppet. Dels tjänster som gäller hela lokalen, t.ex. uppvärmning av lokalen, vatten och avlopp mm. Samt annan service som städning, bredband, receptionstjänster mm.

Det finns ingen skyldighet att avtala om vilka gemensamma utrymmen hyresgästen får tillgång till men det är bra att göra det. Eftersom ett hyresavtal för kontorsplatser endast rör en plats eller ett avgränsat utrymme har hyresgästen ingen rätt att nyttja andra platser om det inte är överenskommet mellan hyresvärden och hyresgästen.

Uppsägningstider 

Vid uthyrning av en lokal i andra hand får uppsägningstiden inte vara kortare än:

  • En vecka om hyrestiden är längre än två veckor men längst tre månader.
  • 3 månader, om hyrestiden är längre än tre månader men längst 9 månader.
  • 9 månader, om hyrestiden är längre än 9 månader.

Tänk på att om ni har en hyrestid som är längre än 9 månader och vill att hyresgästen ska flytta ut vid hyrestidens slut, måste en skriftlig uppsägning skickas.

Läs mer om vad som gäller för ditt företag om ditt hyreskontrakt sägs upp 

Betalning

Vad gäller kring moms?

Hyreskontrakt reglerar vanligtvis hyresbelopp exklusive moms.

Undantagsvis kan hyresvärden ta ut moms och ha rätt att dra av momsen på sina kostnader. För att få göra det krävs ett beslut av Skatteverket om att hyresvärden är frivilligt skattskyldig för uthyrning av lokaler.

Lexlys hyresavtal online för kontorsplatser och lokal i andra hand reglerar endast hyresbelopp exklusive moms.

Kvittering av de­po­si­tions­av­gift

När hyresgästen betalat depositionsavgiften kan parterna välja att kvittera mottagandet i hyresavtalet. Det innebär att när hyresvärden signerat den delen i avtalet blir den delen ett bevis, ett kvitto, på att depositionsavgift har mottagits.

 

Relaterade artiklar avseende uthyrning av lokal i andra hand och kontorsplatser

Andra har även läst...