Hyresavtal

Viktigt att veta när du hyr ut lokal eller kontorsplats

Vad ingår i hyran?

Även om man enbart hyr ut ett par kontorsplatser är det bra att upprätta ett lokalhyresavtal. Både hyresgästen och hyresvärden kan enligt lag kräva att ett skriftligt hyresavtal ligger till grund för uthyrningen. Oavsett om det är du som hyr ut eller hyresgästen som begär ett skriftligt avtal kan det vara i bådas intressen att ha ett underskrivet avtal där de överenskomna villkoren för uthyrningen finns reglerade.

I hyresavtalet är det viktigt att reglera vad som ska ingå i uthyrningen. Hur mycket som ska betalas i hyra, när och hur betalning ska ske samt villkor för uppsägning är något som bör framgå av alla hyresavtal. Andra viktiga frågor att reglera kan vara antalet arbetsplatser som ska hyras ut och om det ska finnas en maxgräns på hur många personer som ska nyttja arbetsplatserna. Om lokalen används av flera företag är det bra att även införa en sekretessbestämmelse i hyresavtalet.

Det är även viktigt att reglera vad för service som ska ingå. Ska till exempel städning, bredband, värme, vatten och avlopp ingå? Ska hyresgästen ha tillgång till pentry eller kök och receptionstjänster?

Avtala inte om för korta uppsägningstider

Vissa av de lagbestämmelser som reglerar lokalhyresavtal är tvingande, vilket innebär att villkor i hyresavtalet som strider mot de tvingande lagbestämmelserna inte gäller.

Ett lokalhyresavtal kan löpa på bestämd eller på obestämd tid och måste i regel sägas upp för att upphöra att gälla. Det går dock inte att säga upp lokalhyresavtalet hur som helst, utan både hyresgästen och hyresvärden måste beakta en uppsägningstid. När uthyrningen löper tillsvidare måste man enligt lag ha en uppsägningstid om minst nio månader. Denna regel är tvingande och innebär att ett villkor i avtalet om en kortare uppsägningstid än nio månader är ogiltigt. När man hyr ut en lokal eller kontorsplatser på bestämd tid får uppsägningstiden inte vara kortare än:

  • En vecka – om hyrestiden är mellan två veckor och tre månader.
  • Tre månader – om hyrestiden är mellan tre och nio månader.
  • Nio månader – om hyrestiden är längre än nio månader.


Med tanke på att dessa regler om uppsägningstider är minimiregler, är det fullt möjligt att avtala om längre uppsägningstider än de som framgår av lag.

Utöver de tvingande bestämmelser som regleras i lag råder avtalsfrihet, vilket betyder att parterna är fria att komma överens om de villkor som ska gälla för uthyrningen. Undantag från detta är om ett eller flera avtalsvillkor anses vara oskäliga, exempelvis om hyran för lokalen är satt för högt. Om hyresnämnden efter prövning anser att den begärda hyran är oskäligt hög kan hyresgästen begära skadestånd. Det är därför viktigt för dig som hyr ut en lokal att undersöka den aktuella marknadshyran för området där lokalen är belägen innan hyran bestäms.

Skriv hyresavtal

Hos oss kan du enkelt och tryggt skriva juridiskt korrekta avtal online eller tillsammans med en av våra jurister via telefon- eller videomöte. Om du väljer att skriva avtalet online svarar du på ett antal frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till dig vid ett möte. Utifrån dina svar skapas sedan ett skräddarsytt avtal som kan laddas ner direkt och som även sparas på Mina sidor.

Vill du veta vad som gäller i just din situation och vilka avtal du har behov av? Gör vår kostnadsfria behovsanalys online och få en övergripande bild av din juridiska situation.

Relaterade artiklar

Hyresavtal för kontorsplatser

Läs mer om Hyresavtal för kontorsplatser
Skriv online
1195 kr
Prata med jurist
0 kr

1195 kr

På 15 min skriver du ett juridiskt korrekt hyresavtal för kontorsplatser. Pris ex. moms.

Skriv online
Du betalar i sista steget

Hyresavtal för kontorsplatser skrivet av jurist till fast pris 2990 kr

Pris ex. moms. Gratis första möte med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte