Hyresavtal

Hyrestider i lokalhyresavtal

Kvinna som antecknar under ett möte

Hyrestider

I hyreslagen finns två olika typer av hyrestid:

  • Obestämd hyrestid är ett annat ord för ett tillsvidareavtal (det gäller från ett visst datum tills vidare) och gäller vanligen för t.ex. butiker, lager och kontor.
  • Bestämd hyrestid har ett förutbestämt slutdatum. Det löper i allmänhet över tre år med förlängningstid och både hyresgäst och hyresvärd är bundna av avtalet under denna tid. Denna form av hyrestid är fördelaktig för hyresvärden, eftersom denne efter tre år får höja hyran enligt konsumentprisindex (KPI).

 

Indexklausul

Vill man använda sig av en indexklausul i avtalet efter tre år måste hyran vara bestämd och fast. Ett exempel: Hyresgästen ingår ett lokalhyresavtal med en hyrestid på tre månader med förlängningstid. Efter nio månader är hyresförhållandet så pass långt att hyresgästen har erhållit besittningsskydd.

Hyresförhållandets längd är den totala tid som hyresgästen har hyrt lokalen.  

Bestämd tid kan övergå till obestämd tid

I två situationer övergår ett hyresavtal på bestämd tid till obestämd tid:

  1. I avtal på längre än nio månader och där förlängningstiden inte är bestämd.
  2. I avtal som är högst nio månader, men där hyresgästen fortsätter att hyra lokalen efter avtalstiden löpt ut. 

 

Skriv hyresavtal

Hos oss kan du enkelt och tryggt skriva juridiskt korrekta avtal online eller tillsammans med en av våra jurister via telefon- eller videomöte. Du kan välja att skriva avtalet online och svara på ett antal frågor, samma frågor som vår jurist skulle ställa till dig vid ett möte. Med utgångspunkt från dina svar skapas sedan ett skräddarsytt avtal som du kan ladda ner direkt och som även sparas på Mina sidor.

Relaterade artiklar

Hyresavtal för kontorsplatser

Läs mer om Hyresavtal för kontorsplatser
Hyresavtal för kontorsplatser skrivet av jurist

2990 kr

Pris ex. moms. Gratis första möte med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte