Aktieöverlåtelseavtal

När du ska ta in nya ägare eller överlåta aktier behöver du skriva ett aktieöverlåtelseavtal.

  • Reglera köpesumma, när och hur betalning ska ske, tillträdesdatum och vilka skyldigheter som gäller mellan köpare och säljare.

Aktieöverlåtelseavtal upprättad av jurist

9990 kr

Pris ex. moms. Gratis första möte med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte

Varför aktieöverlåtelseavtal? 

Du som köpare kan bli ansvarig för alla fel och brister som kan finnas på grund av företagets tidigare verksamhet. Det är därför av stor vikt att säljaren har lämnat garantier och vad som ska ske om dessa brister.

Med ett aktieöverlåtelseavtal säkerställer ni att köpare och säljare är överens om vad som gäller för hela affären.

Så här fungerar det

  • Svara på frågor som rör din situation. Utifrån dina svar skapar vi ett skräddarsytt avtal.
  • Betala via kort eller faktura.
  • Ditt avtal kan laddas ner direkt och sparas även på Mina sidor.
  • Behöver du göra en justering i ditt avtal? Du har alltid 30 dagars kostnadsfri ändringsrätt.
  • Det viktigaste för oss är nöjda kunder, därför erbjuder vi en Nöjd kund-garanti.

Vanliga frågor

Varför behöver du ett aktieöverlåtelseavtal?

När aktier i ett bolag förvärvas, är det viktigt att granska bolagets redovisning och alla förpliktelser som bolaget eventuellt har.

Det kan finnas skatteskulder, lämnade garantier, pensionsåtaganden, civila- eller skatterättsliga processer med mera. I sådana fall är det viktigt att säkerställa att tidigare ägare lämnar omfattande garantier på vad bolaget har för förpliktelser.

Köparen riskerar annars att få stå för kostnader som uppstått innan transaktionen genomfördes. Vid en aktieöverlåtelse övertar köparen automatiskt samtliga bolagets avtal såvida inte parterna avtalat om annat.

Är det ett krav på aktieöverlåtelseavtal?

Vid en aktieöverlåtelse brukar ett skriftligt överlåtelseavtal upprättas, vilket är att rekommendera för att säkerställa att bägge parter förstår omfattningen och innebörden av överlåtelsen.

Efter en överlåtelse ska även de nya ägarförhållandena anmälas till Skatteverket. Säljaren bör även kontrollera att ändringsanmälningar, exempelvis om ny styrelse, blivit klara hos Bolagsverket så att den nya styrelsen verkligen registrerats.

Vad är skillnaden mellan olika överlåtelseavtal?

En företagsöverlåtelse innebär att bolaget i sin helhet, inklusive samtliga rättigheter och skyldigheter, övergår till köparen.
Detta innebär att det vid aktieöverlåtelse blir viktigt för köparen att genomföra en noggrann så kallad företagsbesiktning och säkerställa att säljaren lämnar omfattande garantier avseende företagets förpliktelser.

Aktieöverlåtelseavtal

En viktig del i avtalsförhandlingarna brukar fokuseras på säljarens garantier, i den så kallade garantikatalogen. Exempel på innehåll kan vara en försäkran om att bolaget inte är i någon rättslig tvist på avtalsdagen.

Vidare bör avtalet reglera vad som ska hända om säljarens garantier brister. Ska det t ex ske avdrag på köpeskillingen eller ska köpet i sin helhet gå tillbaka?

500 000 användare har redan fått hjälp

Aktieöverlåtelseavtal

Du som köpare kan bli ansvarig för alla fel och brister som kan finnas på grund av företagets tidigare verksamhet.

Det är därför av stor vikt att säljaren har lämnat garantier och vad som ska ske om dessa brister.

Aktieöverlåtelseavtal upprättad av jurist

9990 kr

Pris ex. moms. Gratis första möte med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte