Sekretessavtal (NDA)

Om ni behöver dela affärshemlig information med en utomstående part eller om båda parter ska dela kritisk information mellan varandra behöver ni ett sekretessavtal. På engelska kallat NDA.

  • Skydda bolagets hemligheter genom avtalet och beskriv varför ni delar information.
  • Ange hur länge sekretessen ska gälla och om parterna ska betala något vite (böter) vid avtalsbrott.

Skriv online
995 kr
Prata med jurist
0 kr

995 kr

På 20 min skriver du ett juridiskt korrekt sekretessavtal. Pris ex. moms.

Skriv online
Du betalar i sista steget

Sekretessavtal - NDA skrivet av jurist till fast pris 7990 kr

Pris ex. moms. Gratis första möte med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte

Varför sekretessavtal?

Sekretessavtalet skyddar företagsintern information och företagsidéer.

Det finns många situationer där företaget behöver dela med sig av känslig information och med sekretessavtalet skyddar du missbruk av denna information.

Så här fungerar det

  • Svara på frågor som rör din situation. Utifrån dina svar skapar vi ett skräddarsytt avtal.
  • Betala via kort eller faktura.
  • Ditt avtal kan laddas ner direkt och sparas även på Mina sidor.
  • Behöver du göra en justering i ditt avtal? Du har alltid 30 dagars kostnadsfri ändringsrätt.
  • Det viktigaste för oss är nöjda kunder, därför erbjuder vi en Nöjd kund-garanti.

Vanliga frågor

Behövs ett sekretessavtal, räcker det inte med lagens bestämmelser?

Lagen ger ett grundskydd för företagens företagshemligheter. Detta skydd är många gånger otillräckligt och det finns flera fördelar med att skriva ett sekretessavtal.

En vanlig invändning från den som spridit en företagshemlighet är att hon eller han “inte vetat om” att informationen varit sekretessbelagd. Med ett sekretessavtal klargör du inte bara att informationen som ska hanteras är hemlig; detta innebär även, vid en eventuell tvist, att du som part enkelt kan bevisa för domstolen att den information som lämnats ut varit av hemlig karaktär och att motparten varit medveten om detta.

Skydd för affärsidéer saknas helt, därför är det också viktigt att ha sekretessavtal när man förhandlar med investerare.

Vad betyder NDA?

NDA är helt enkelt den engelska termen för sekretessavtal och är en förkortning av non disclosure agreement, ibland kallas det även CDA, confidential disclosure agreement.

Vad är skillnaden mellan avtalstid och sekretesstid?

Avtalstiden bestämmer hur länge avtalet gäller mellan parterna. Sekretesstid bestämmer hur lång tid efter avtalets upphörande information skall hållas hemlig.

Ett exempel förtydligar skillnaden. Parterna AB.X och AB.Y har ingått ett sekretessavtal med avtalstid på ett år (2018-01-01 t.o.m. 2018-12-31). De har i avtalet kommit överens om att informationen ska hemlighållas i två år efter avtalets slut (sekretesstiden).

Information som lämnas den 2019-01-01 kommer inte omfattas av sekretess, däremot kommer information som lämnades 2018-12-31 vara sekretesskyddad t.o.m. 2020-12-31.

Sekretessavtal

Den person som hävdar att den andra brutit mot sekretessavtalet måste bevisa detta. Personen måste också bevisa att avslöjandet av företagsinformation har lett till en skada.

Om avtalet innehåller ett förutbestämt skadeståndsbelopp (vite) behöver personen inte bevisa att det finns en skada utan då ska beloppet betalas om personen kan visa att företagsinformation faktiskt har avslöjats eller utnyttjats på ett sätt som inte stämmer överens med sekretessavtalet.

Avtalet kan också innehålla bestämmelser om vem som ska bevisa vad i domstol.

500 000 användare har redan fått hjälp

Sekretessavtal - NDA

Om sekretessen ska ha undantag bör dessa framgå av sekretessavtalet.

Den konfidentiella informationen kan exempelvis få föras vidare om det krävs för att avtalet ska kunna fullgöras, om det finns samtycke, eller om det inte är till skada för företaget.

Skriv online
995 kr
Prata med jurist
0 kr

995 kr

På 20 min skriver du ett juridiskt korrekt sekretessavtal. Pris ex. moms.

Skriv online
Du betalar i sista steget

Sekretessavtal - NDA skrivet av jurist till fast pris 7990 kr

Pris ex. moms. Gratis första möte med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte