Integritetspolicy

Med en integritetspolicy (även kallad privacy policy) informerar ni kunder och andra relevanta parter om hur ni hanterar och behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, GDPR.

  • Beskriv den legala grunden och vilka olika syften ni behöver använda personuppgifterna till.

Integritetspolicy skriven av jurist

8990 kr

Pris ex. moms. Gratis första möte med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte

Varför integritetspolicy?

En viktig del är att alla företag som samlar in data från användare bör ha en integritetspolicy som informerar om hur du använder de uppgifter som kunder och andra delar med sig av till ditt företag.

Den nya dataskyddslagen, GDPR, innebär att företag som brister i sin behandling av personuppgifter kan tvingas betala sanktionsavgifter på upp till fyra procent av omsättningen (max 20 miljoner euro).

Så här fungerar det

  • Svara på frågor som rör din situation. Utifrån dina svar skapar vi ett skräddarsytt avtal.
  • Betala via kort eller faktura.
  • Ditt avtal kan laddas ner direkt och sparas även på Mina sidor.
  • Behöver du göra en justering i ditt avtal? Du har alltid 30 dagars kostnadsfri ändringsrätt.
  • Det viktigaste för oss är nöjda kunder, därför erbjuder vi en Nöjd kund-garanti.

Vanliga frågor

Vad ska en integritetspolicy innehålla?

En integritetspolicy ska tydligt och enkelt förklara för användarna:

Vad? Policyn ska ange vilken information du samlar in om användaren. Vanligtvis är det namn, e-postadress, telefonnummer, personnummer etc.

Varför? Du måste ange syftet med företagets insamling av uppgifter. Utan ett tydligt syfte är det otillåtet att samla in personuppgifter.

Var? Du ska ange var personuppgifterna kommer att hanteras och som personuppgiftsansvarig är ditt ansvar att även ett personuppgiftsbiträdesavtal.

Vilka rättigheter? Policyn bör ange vilka rättigheter som användaren har och hur du tillgodoser dem. Här handlar det till exempel om rätten att få sina personuppgifter rättade, raderade och flyttade. Det krävs även att användaren lämnar sitt uttryckliga samtycke till hanteringen om det inte finns en annan laglig grund för hanteringen.

Ni bör även utse och ange vem som är personuppgiftsombud i bolaget om möjligheten att klaga till tillsynsmyndigheten (som i Sverige är Datainspektionen).

Varför behövs en integritetspolicy?

En integritetspolicy behövs för att informera dina kunder och samarbetspartners om er hantering av personuppgifter, då den nya dataskyddsförordningen GDPR, ställer höga krav på företags information till privatpersoner.

Kan det vara straffbart att inte ha en integritetspolicy?

Om du samlar in data, utan att beskriva för användarna på vilket sätt det görs, är det straffbart enligt nya dataskyddsförordningen.

Integritetspolicy

Om du samlar in data, utan att beskriva för användarna på vilket sätt det görs, är det straffbart enligt nya dataskyddsförordningen.

En integritetspolicy ska tydligt och enkelt förklara för användarna vilken information du samlar in och syftet med hanteringen. Den ska även klargöra hur du samlar in, skyddar och lagrar informationen.

500 000 användare har redan fått hjälp

Integritetspolicy

En integritetspolicy förklarar varför, hur och vilka personuppgifter företaget samlar in och hur dessa hanteras.

Integritetspolicyn behövs då den nya dataskyddsförordningen, GDPR, ställer höga krav på företags information till privatpersoner.

Integritetspolicy skriven av jurist

8990 kr

Pris ex. moms. Gratis första möte med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte