Integritetspolicy

Med en integritetspolicy säkras att ni hanterar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, GDPR.

Skriv online

1995 kr

Med Jurist

7990kr

1995 kr

Exklusive moms

Skriv online
Du betalar i sista steget

7990 kr

Boka
Gratis inledande samtal

Varför integritetspolicy?

En viktig del är att alla företag som samlar in data från användare bör ha en integritetspolicy som informerar om hur du använder de uppgifter som kunder och andra delar med sig av till ditt företag.

Den nya dataskyddslagen, GDPR, innebär att företag som brister i sin behandling av personuppgifter kan tvingas betala sanktionsavgifter på upp till fyra procent av omsättningen (max 20 miljoner euro).

Så här fungerar det

  • Svara på frågor som rör din situation.
  • Utifrån dina svar skapar vi ett skräddarsytt avtal.
  • Betala via kort, swish eller faktura.
  • Ditt avtal kan laddas ner direkt och sparas även på Mina sidor

Integritetspolicy

Om du samlar in data, utan att beskriva för användarna på vilket sätt det görs, är det straffbart enligt nya dataskyddsförordningen.

En integritetspolicy ska tydligt och enkelt förklara för användarna vilken information du samlar in och syftet med hanteringen. Den ska även klargöra hur du samlar in, skyddar och lagrar informationen.

Vad ska en integritetspolicy innehålla?

En integritetspolicy ska tydligt och enkelt förklara för användarna:

Vad? Policyn ska ange vilken information du samlar in om användaren. Vanligtvis är det namn, e-postadress, telefonnummer, personnummer etc.

Varför? Du måste ange syftet med företagets insamling av uppgifter. Utan ett tydligt syfte är det otillåtet att samla in personuppgifter.

Var? Du ska ange var personuppgifterna kommer att hanteras och som personuppgiftsansvarig är ditt ansvar att även ett personuppgiftsbiträdesavtal.

Vilka rättigheter? Policyn bör ange vilka rättigheter som användaren har och hur du tillgodoser dem. Här handlar det till exempel om rätten att få sina personuppgifter rättade, raderade och flyttade. Det krävs även att användaren lämnar sitt uttryckliga samtycke till hanteringen om det inte finns en annan laglig grund för hanteringen.

Ni bör även utse och ange vem som är personuppgiftsombud i bolaget om möjligheten att klaga till tillsynsmyndigheten (som i Sverige är Datainspektionen).

Varför behövs en integritetspolicy?

En integritetspolicy behövs för att informera dina kunder och samarbetspartners om er hantering av personuppgifter, då den nya dataskyddsförordningen GDPR, ställer höga krav på företags information till privatpersoner.

Kan det vara straffbart att inte ha en integritetspolicy?

Om du samlar in data, utan att beskriva för användarna på vilket sätt det görs, är det straffbart enligt nya dataskyddsförordningen.

Tryggt

Vi hjälper dig till en tryggare tillvaro.

Enkelt

Vi förklarar juridiken på ett begripligt sätt.

Tillgängligt

Vi finns här när du behöver oss. På det sätt som passar dig.

Transparent

Du får alltid veta priset i förväg.

Integritetspolicy

En integritetspolicy förklarar varför, hur och vilka personuppgifter företaget samlar in och hur dessa hanteras.

Integritetspolicyn behövs då den nya dataskyddsförordningen, GDPR, ställer höga krav på företags information till privatpersoner.

Skriv online

1995 kr

Med Jurist

7990kr

1995 kr

Exklusive moms

Skriv online
Du betalar i sista steget

7990 kr

Boka
Gratis inledande samtal