Inkråmsöverlåtelse

När du ska sälja eller köpa ett bolags tillgångar, kallat inkråmet, bör ett inkråmsöverlåtelseavtal upprättas. Vid en inkråmsöverlåtelse följer inte skalet med i köpet (d v s själva bolaget, firman och organisationsnumret).

  • Inkråmsöverlåtelse är oftast mer komplicerad att avtala om än en aktieöverlåtelse, eftersom bilagan som specificerar vad som ingår kan bli väldigt omfattande.
  • Det är viktigt att både köpare och säljare är överens om vad som ingår i avtalet.
  • Våra jurister hjälper er till fast pris.

Inkråmsöverlåtelse upprättad av jurist

9990 kr

Pris ex. moms. Gratis första möte med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte

Varför inkråmsöverlåtelseavtal?

En inkråmsöverlåtelse är oftast mer komplicerad att avtala om än en aktieöverlåtelse, eftersom bilagan som specificerar vad som ingår kan bli väldigt omfattande.

Det är viktigt att både köpare och säljare är överens om vad som ingår i avtalet.

Så här fungerar det

  • Klicka på "Boka" och fyll i dina kontaktuppgifter i formuläret.
  • Du blir uppringd kostnadsfritt och får beskriva ditt ärende.
  • Därefter blir du förmedlad till en jurist som är specialiserad på just dina frågor, och du får hjälp att gå vidare med ditt ärende.

Vanliga frågor

Varför behövs ett inkråmsöverlåtelseavtal?

Vid en inkråmsöverlåtelse bör status på samtliga tillgångar som ingår i överlåtelsen kontrolleras och fastställas. Säljaren kan ha en företagsinteckning där en del av säkerheten består av det inkråm som överlåts; kontrakt med kunder och leverantörer kan behöva skrivas om, och slutligen behöver det klargöras hur de finansiella flödena från respektive tillgång skall delas mellan köpare och säljare (gäller exempelvis utestående fordringar).

Viktigt är också att få till någon form av konkurrensklausul. Det är därför av största vikt för köparen att definiera exakt vad som ingår i överlåtelsen vid överlåtelsetidpunkten.

Är det ett krav på inkråmsöverlåtelseavtal?

Det finns inget krav på att upprätta ett inkråmsöverlåtelseavtal men att inte ha ett sådant innebär stora risker. Fördelen med ett avtal är att det blir tydligt vad som ingår i överlåtelsen och vilka garantier som säljaren lämnar.

Vid en inkråmsöverlåtelse kan säljaren välja att inte låta alla tillgångar ingå i avtalet. Detta kan vara aktuellt exempelvis om det finns varumärken som inte skall säljas, eller om bolaget har betydande finansiella tillgångar som nuvarande ägare vill behålla. Genom att upprätta ett avtal blir det tydligt för köparen vad som ingår i köpet.

Inkråmsöverlåtelseavtal

Vid en inkråmsöverlåtelse bör status på samtliga tillgångar som ingår i överlåtelsen kontrolleras och fastställas.

Säljaren kan ha en företagsinteckning där en del av säkerheten består av det inkråm som överlåts; kontrakt med kunder och leverantörer kan behöva skrivas om, och slutligen behöver det klargöras hur de finansiella flödena från respektive tillgång skall delas mellan köpare och säljare (gäller exempelvis utestående fordringar).

Om vissa avtal ska följa med i en inkråmsöverlåtelse måste dessa avtal överlåtas separat.

500 000 användare har redan fått hjälp

Inkråmsöverlåtelse

I inkråmsöverlåtelseavtalet kan parterna reglera pris, tillträde, säljarens garantier gällande inkråmet, och informationsutbyte.

Parterna kan även begränsa rätten att konkurrera med varandra eller avslöja företagshemligheter.

Inkråmsöverlåtelse upprättad av jurist

9990 kr

Pris ex. moms. Gratis första möte med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte