Allmänna villkor

Med allmänna villkor anpassade för just ditt företag uppnår du en rad fördelar. Dels undviks oklarheter som kan uppstå då generella lagar ska tolkas på just din verksamhet och dels får kunden och du själv en bättre överblick över dina villkor.

Allmänna villkor upprättad av jurist

från 9990 kr

Pris ex. moms. Gratis första möte med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte

Varför allmänna villkor?

Med allmänna villkor sparar du tid jämfört med att skriva olika avtal för varje kund som köper liknande tjänster. Du riskerar heller inte att missa eller glömma viktiga villkor som bör vara med i varje avtal.

När du utformar allmänna villkor är det avgörande att de verkligen anpassas till din verksamhet, så det blir tydligt både internt och externt vad som gäller i olika situationer.

Så här fungerar det

  • Klicka på "Boka" och fyll i dina kontaktuppgifter i formuläret.
  • Du blir uppringd kostnadsfritt och får beskriva ditt ärende.
  • Därefter blir du förmedlad till en jurist som är specialiserad på just dina frågor, och du får hjälp att gå vidare med ditt ärende.

Vanliga frågor

Vad är allmänna villkor?

Allmänna villkor är som namnet antyder villkor som ett företag generellt tillämpar. I stället för att varje avtal som skrivs med kunder innehåller alla villkor så hänvisas i stället till de gällande aktuella villkoren.

Varför behövs allmänna villkor?

Med allmänna villkor kan avtalen med kunder begränsas till det som är specifikt för varje kund och affär. Ni slipper formulera och upprepa sådant som ska gälla generellt för era kunder.
Du får en bättre överblick över vilka villkor ni tillämpar när de är samlade i allmänna villkor än om de ska skrivas separat i varje avtal.

En viktig anledning är även att lagar stiftas för att gälla i många olika sammanhang och situationer. Genom att anpassa allmänna villkor till er verksamhet blir det tydligt vad som gäller för era kunder och affärer. Många missförstånd kan därför undvikas.

Vad är viktigast med allmänna villkor?

När du utformar allmänna villkor är det avgörande att de verkligen anpassas till er verksamhet så det blir tydligt både internt och externt vad som gäller i olika situationer.

Allmänna villkor

En viktig anledning att skriva allmänna villkor är att lagar stiftas för att gälla i många olika sammanhang och situationer.

Genom att anpassa allmänna villkor till din verksamhet blir det tydligt vad som gäller för dina kunder och affärer.

Vanligtvis skiljer sig allmänna villkor åt beroende på om det gäller business-2-business eller business-2-consumer. Vilken typ av verksamhet företaget bedriver har naturligtvis också stor påverkan på hur de allmänna villkoren bör skrivas.

500 000 användare har redan fått hjälp

Allmänna villkor

Allmänna villkor gör det enklare både för dina kunder och ditt företag att veta vad som gäller i olika situationer och därmed undvika onödiga konflikter.

Allmänna villkor upprättad av jurist

från 9990 kr

Pris ex. moms. Gratis första möte med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte