Fullmakt för företag

En fullmakt behövs i alla situationer då någon ska handla för någon annans räkning (t.ex. genomföra ett köp) med en utomstående person. Den som ska handla för någon annans räkning behöver oftast kunna visa denna fullmakt för att motparten ska vara säker på giltigheten.

Skriv online

995 kr

Med Jurist

2990kr

995 kr

På 10 min skriver du en juridiskt korrekt fullmakt

Skriv online
Du betalar i sista steget

2990 kr

Boka
Gratis inledande samtal

Varför fullmakt för företag?

En skriftlig fullmakt tydliggör vilka rättigheter en fullmaktsgivare har givit en fullmäktige.

Om fullmäktige ska handla för företagets räkning kommer den utomstående personen med största sannolikhet kräva att en skriftlig fullmakt kan visas upp, för att vara säker på att det faktiskt finns en fullmaktsgivare.

Så här fungerar det

  • Svara på frågor som rör din situation. Utifrån dina svar skapar vi ett skräddarsytt avtal.
  • Betala via kort, swish eller faktura.
  • Ditt avtal kan laddas ner direkt och sparas även på Mina sidor.
  • Behöver du göra en justering i ditt avtal? Du har alltid 14 dagars kostnadsfri ändringsrätt.
  • Det viktigaste för oss är nöjda kunder, därför erbjuder vi en Nöjd kund-garanti.

Fullmakt för företag

En skriftlig fullmakt tydliggör vilka rättigheter en fullmaktsgivare har givit en fullmäktige.

Den som ska handla för någon annans räkning behöver oftast kunna visa denna fullmakt för att motparten ska vara säker på giltigheten.

Vad menas med behörighet och befogenhet?

De handlingar som står i fullmakten kallas fullmäktiges behörighet. Denna visas upp för den utomstående personen som själv kan se den skriftliga fullmakten och får då reda på vilka handlingar fullmäktige har rätt att göra i fullmaktsgivarens namn och för fullmaktsgivarens räkning.

Befogenhet är instruktioner som fullmaktsgivaren gett fullmäktige och som inte står i själva fullmakten (t.ex. ett maximipris för det fall fullmäktige ska förhandla om pris med den utomstående personen). Sådan information vet den utomstående personen inte något om, eftersom den inte finns inskriven i fullmakten.

I många fall kan det vara en bra idé för fullmaktsgivaren att sätta vissa gränser för fullmäktiges befogenhet, till exempel genom att bestämma att ett visst pris ska vara det absolut högsta fullmäktige får bjuda eller att fullmäktige endast får sälja något till ett visst lägsta pris.

Vad vill du att den utomstående ska känna till om ärendets gränser?

Eftersom den skriftliga fullmakten visas upp för den utomstående bör man fundera på vad man vill att motparten ska känna till och inte.

Vissa saker vill man ge instruktioner om utan att motparten känner till dem, det kan till exempel vara ett maximipris i en viss affär. Sådana instruktioner kan därför fullmaktsgivaren ge muntligen istället, bredvid den skriftliga fullmakten. 

Fundera därför igenom vad som ska vara öppet för motparten och vad som ska vara interna instruktioner som motparten inte får ta del av.

Tryggt

Vi hjälper dig till en tryggare tillvaro.

Enkelt

Vi förklarar juridiken på ett begripligt sätt.

Tillgängligt

Vi finns här när du behöver oss. På det sätt som passar dig.

Transparent

Du får alltid veta priset i förväg.

Fullmakt för företag

Den eller de personer som är behöriga firmatecknare för företaget kan lämna en fullmakt till någon annan så att denna kan skriva under åt dem.

Skriv online

995 kr

Med Jurist

2990kr

995 kr

På 10 min skriver du en juridiskt korrekt fullmakt

Skriv online
Du betalar i sista steget

2990 kr

Boka
Gratis inledande samtal