Konsultavtal

Använd när du ska anlita en fristående konsult eller om du själv är konsult och behöver upprätta ett konsultavtal (även kallat uppdragsavtal) för varaktigt eller enstaka uppdrag. Konsultavtalet bestämmer förhållandet mellan en fristående uppdragstagare och en uppdragsgivare, till skillnad från ett anställningsavtal som används för arbetsgivarens egna anställda.

  • Guidas genom vårt smarta verktyg och säkerställ ett avtal för både mindre uppdrag, mer omfattande exempelvis digitala projekt, marknadsföringsinsatser eller interimslösning för en specifik tillfällig roll.
  • Beskriv uppdraget och reglera exempelvis ägandet av immateriella rättigheter, ersättning som ska utgå, ev vite och storlek på vitesbelopp mm.

Skriv online
1995 kr
Prata med jurist
0 kr

1995 kr

På 30 minuter skriver du ett juridiskt korrekt konsultavtal. Pris ex moms.

Skriv online
Du betalar i sista steget

Konsultavtal skrivet av jurist till fast pris 7990 kr

Pris ex. moms. Gratis första möte med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte

Varför konsultavtal?

Om du säljer tjänster eller om ditt företag åtar sig olika uppdrag av varierande längd behöver du upprätta ett konsultavtal (även kallat uppdragsavtal). Även om du inte kallar dig själv för konsult, omfattar konsultavtal just försäljning av tjänster och uppdrag.

Syftet med avtalet är att definiera uppdragets omfattning, hur det ska genomföras, ersättningen och vad som ska gälla vid förändringar eller förseningar.

I ett konsultavtal kan man även tydliggöra vem som ska ha rätt till arbetsresultatet och även begränsa rätten att bedriva konkurrerande uppdrag.

Konsultavtalet täcker oförutsedda händelser och ger parterna en möjlighet att välja vilka regler som ska gälla, så att riskerna för affären minskar.

Läs mer om konsultavtal i vår stora guide

Så här fungerar det

  • Svara på frågor som rör din situation. Utifrån dina svar skapar vi ett anpassat konsultavtal.
  • Testa - du betalar i sista steget med kort eller faktura (14 dgr).
  • Ladda ned konsultavtalet direkt eller hämta på Mina sidor.
  • Behöver du göra en justering i ditt konsultavtal? Du har alltid 30 dagars kostnadsfri ändringsrätt.
  • Det viktigaste för oss är nöjda kunder, därför erbjuder vi en Nöjd kund-garanti på våra tjänster online.

Vanliga frågor

Varför behöver du ett konsultavtal?

Om du säljer tjänster eller om ditt företag åtar sig olika uppdrag av varierande längd behöver du upprätta ett konsultavtal. Även om du inte kallar dig själv för konsult, omfattar konsultavtal just försäljning av tjänster och uppdrag. Syftet med avtalet är att definiera uppdragets omfattning, hur det ska genomföras, ersättningen och vad som ska gälla vid förändringar eller förseningar.

I ett konsultavtal kan man även tydliggöra vem som ska ha rätt till arbetsresultatet och även begränsa rätten att bedriva konkurrerande uppdrag.

Konsultavtalet täcker oförutsedda händelser och ger parterna en möjlighet att välja vilka regler som ska gälla, så att riskerna för affären minskar.

Måste man ha ett konsultavtal (uppdragsavtal)?

Det finns inget krav på att ha ett konsultavtal (uppdragsavtal), men att inte ha ett medför stora risker. Fördelen med ett avtal är inte enbart att veta gränserna och villkoren för uppdraget. Det är också viktigt för att klargöra att uppdragstagaren är fristående och inte en av de anställda hos uppdragsgivaren.

När ska man ha ett konsultavtal och när ett anställningsavtal?

Ett konsultavtal ska man ha när man ger någon utomstående ett uppdrag, medan ett anställningsavtal ska användas när någon ska anställas som en del i företaget. Skillnaden är att en konsult är fristående i förhållande till uppdragsgivaren.

Om man anställer blir den anställda omfattad av lagen om anställningsskydd (LAS), som sätter upp bindande regler för arbetsgivare och arbetstagare. Bland annat ska arbetsgivaren då betala arbetsgivaravgifter för arbetstagaren.

LAS är alltså inte tillämplig mellan en konsult och en uppdragsgivare. En konsult är mer oberoende än en anställd.

Vad är ett uppdragsavtal?

Ett uppdragsavtal (konsultavtal) bestämmer förhållandet mellan en fristående uppdragstagare och en uppdragsgivare, till skillnad från ett anställningsavtal som används för arbetsgivarens egna anställda.

Konsultavtalet innehåller bland annat bestämmelser om vad som ingår i uppdraget och vad som inte gör det, villkor för ersättningen och vem som får rättigheterna till arbetsresultatet.

Juristen förklarar på minuten

Ett konsultavtal bestämmer förhållandet mellan en fristående konsult och en uppdragsgivare, till skillnad från ett anställningsavtal som används för arbetsgivarens egna anställda.

Josefine Ullberg, jurist på Lexly berättar mer om skillnaden och varför konsultavtal är viktigt. 

500 000 användare har redan fått hjälp

Konsultavtal

Allt fler arbetar på tidsbegränsade uppdrag och som konsulter.

Det är stor skillnad i lagstiftning mot att vara anställd och det finns många viktiga frågor att reglera.

Skriv online
1995 kr
Prata med jurist
0 kr

1995 kr

På 30 minuter skriver du ett juridiskt korrekt konsultavtal. Pris ex moms.

Skriv online
Du betalar i sista steget

Konsultavtal skrivet av jurist till fast pris 7990 kr

Pris ex. moms. Gratis första möte med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte