Just nu! Säker förvaring av dina viktiga dokument och avtal för endast 1 495 kr t.o.m. 15/7. Använd kod: lexlyforvaring i kassan.

Framtidsfullmakt

Vad måste en framtidsfullmakt innehålla?

Dotter skriver framtidsfullmakt online tillsammans med sina föräldrar

Vad bör ingå i en framtidsfullmakt?

Det finns ingen exakt lista över vad som ska ingå i en framtidsfullmakt, eftersom det kan variera mycket beroende på fullmaktsgivarens önskemål och situation. Varje framtidsfullmakt är unik men vanligtvis innehåller den följande punkter:

 • Vem fullmaktsgivaren vill utse som fullmaktshavare, dvs namn och kontaktuppgifter till både fullmaktsgivaren och fullmaktshavare.

 • Vad fullmaktshavaren ska ha rätt att göra på fullmaktsgivarens vägnar, till exempel fatta beslut om vård och behandling, hantera ekonomi och fastigheter, och företräda fullmaktsgivaren i olika sammanhang. Detta är viktigt för att fullmaktshavare ska kunna utföra sitt uppdrag på ett korrekt sätt.

 • När fullmakten ska träda i kraft, till exempel vid sjukdom eller skada, eller vid fullmaktsgivarens död. 

 • Eventuella begränsningar eller förbehåll som fullmaktsgivaren vill göra, t.ex. att fullmaktshavaren inte får fatta vissa typer av beslut, eller att fullmakten endast gäller under en viss tidsperiod.

 • Framtidsfullmakten måste också undertecknas av fullmaktsgivaren och två vittnen som intygar att fullmakten har upprättats frivilligt av fullmaktsgivaren och att fullmaktsgivaren förstår vad fullmakten innebär.

 • Fullmakten bör innehålla ett uttryckligt godkännande av fullmaktsgivaren om att fullmakten ska gälla.


Tänk på att fullmakten ska användas dagen då du inte kan fatta dina egna beslut och inte heller kan förklara hur du tänkte. Det är därför viktigt att vara noga med att formulera en framtidsfullmakt på ett tydligt och rättssäkert sätt, så att det inte uppstår oklarheter eller tvister om hur den ska tolkas eller tillämpas. 

Vad kan inte ingå i en framtidsfullmakt?

En framtidsfullmakt kan innehålla bestämmelser om bland annat vård, omsorg, boende, ekonomi och försörjning. Men det är viktigt att veta att det även finns vissa allmänna begränsningar i vad man en framtidsfullmakt kan omfatta.

 • En framtidsfullmakt får till inte innehålla något som strider mot lagar och etiska regler.

 • En framtidsfullmakt får inte heller innehålla förskrivningar om medicinering eller behandling som strider mot lagen eller som kan anses oskäligt eller olämplig.

 • En framtidsfullmakt får inte innehålla bestämmelser som strider mot grundläggande mänskliga rättigheter eller som kan anses olämpliga av annat skäl.

 • Det är också viktigt att komma ihåg att en framtidsfullmakt inte ger fullmaktshavaren rätt att fatta beslut som strider mot fullmaktgivarens vilja eller intressen. 

 • En framtidsfullmakt ger inte automatiskt fullmaktshavaren rätten att företräda fullmaktsgivaren i frågor som att skriva testamente eller ingå andra långtgående avtal.

Det är viktigt att personen som upprättar framtidsfullmakten ger tydliga instruktioner om vad som får och inte får göras, och att den han eller hon som ges rätten att fatta beslut verkligen följer dessa instruktioner och handlar i fullmaktsgivarens bästa intresse.

Skriv en korrekt framtidsfullmakt

Hos oss kan du enkelt och tryggt få hjälp att skriva en korrekt framtidsfullmakt till fast pris. Du kan skriva framtidsfullmakten online eller tillsammans med en av våra jurister via telefon eller videomöte.

Om du väljer att skriva framtidsfullmakten online svarar du på ett antal frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till dig vid ett möte. Utifrån dina svar skapas sedan en individanpassad och korrekt framtidsfullmakt som kan laddas ner direkt och som även sparas på Mina sidor.

Framtidsfullmakt

Ett dokument alla borde ha. Du vet aldrig när du kan komma att behöva en framtidsfullmakt. Dagen den behövs är det tacksamt att den finns. Hos Lexly kan du själv skriva en framtidsfullmakt med vårt digitala verktyg eller ta hjälp av en jurist som gör jobbet åt dig. Alltid till fast pris. Enkelt, tryggt och juridiskt korrekt.

Läs mer om Framtidsfullmakt
Skriv online
1195 kr
Prata med jurist
Boka här

1195 kr

På 15 min skriver du en juridiskt korrekt framtidsfullmakt

Skriv online
Du betalar i sista steget

Framtidsfullmakt skriven av jurist till fast pris 4490 kr

Gratis första samtal med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte