Just nu! 30% rabatt på alla avtal online t.o.m. 31/5 2024. Använd kod: MAJ30 i kassan.

Framtidsfullmakt

Framtidsfullmakt – En trygghet vid olyckor och oförutsedda händelser

Par som håller varandra i handen i Barcelona

Vad är en framtidsfullmakt?

En framtidsfullmakt är ett juridiskt dokument som låter dig utse en eller flera personer (fullmaktshavare) att fatta beslut åt dig om du blir oförmögen att göra det själv. Det kan gälla ekonomiska, juridiska och personliga beslut, beroende på hur du utformar fullmakten. Framtidsfullmakten träder i kraft när den som får fullmakten eller domstol bedömer att du inte längre kan fatta beslut på egen hand, till exempel på grund av en olycka, sjukdom eller ålderdom.

Varför är en framtidsfullmakt viktig vid olyckor?

Om du råkar ut för en allvarlig olycka, till exempel en sportolycka, fallolycka eller en trafikincident, kan du bli oförmögen att fatta beslut om din vård, ekonomi eller andra angelägenheter. En framtidsfullmakt säkerställer att någon du litar på kan fatta dessa beslut åt dig enligt dina önskemål och intressen.

1. Beslut om omsorg och stöd: En framtidsfullmakt kan ge din fullmaktshavare befogenhet att fatta beslut om bästa omsorg och stöd åt dig, till exempel vilken typ av boende du behöver eller om du ska få olika vårdinsatser. Detta kan vara mycket viktigt om du blir inlagd på sjukhus och inte kan uttrycka dina egna önskemål.

Fullmaktshavaren får dock inte fatta beslut om medicinska ingrepp utan där försöker vården i första hand ta reda på din vilja och i andra hand fråga dina närmast anhöriga.

2. Ekonomiska beslut: Om du inte kan sköta dina ekonomiska angelägenheter på grund av en olycka, kan din fullmaktshavare ta över ansvaret för att betala räkningar, sköta din bankverksamhet och hantera andra ekonomiska frågor.

3. Juridiska beslut: Din fullmaktshavare kan också hantera juridiska frågor åt dig, till exempel att anlita en advokat, om det blir nödvändigt efter en olycka.

Hur skapar du en framtidsfullmakt?

För att skapa en framtidsfullmakt behöver du följa vissa steg:

1. Välj en eller flera fullmaktshavare som du litar på och som är villiga att ta på sig ansvaret.

2. Bestäm vilka befogenheter du vill ge din fullmaktshavare. Det kan vara allt från beslut om vårdinsatser, till ekonomiska och juridiska frågor.

4. Diskutera dina önskemål och värderingar med din fullmaktshavare, så att de vet hur du vill att de ska fatta beslut åt dig om det skulle behövas.

5. Underteckna framtidsfullmakten inför två vittnen som också undertecknar dokumentet. Vittnena måste vara över 18 år och får inte vara nära släktingar till dig eller din fullmaktshavare. Vittnena behöver inte vara jurister eller notarier.

6. Förvara framtidsfullmakten på en säker plats och informera din fullmaktshavare och andra närstående om var den finns. Det kan också vara en bra idé att ge en kopia till din läkare och eventuellt även din bank.

Sammanfattning

Att ha en framtidsfullmakt är en viktig trygghet om du råkar ut för en svår olycka. Genom att förbereda en framtidsfullmakt ser du till att någon du litar på kan fatta viktiga beslut åt dig om du inte kan göra det själv. Det ger dig och dina nära och kära en större sinnesro och kan göra en stor skillnad i en svår situation.

Skriv en korrekt framtidsfullmakt

Hos oss kan du enkelt och tryggt få hjälp att skriva en korrekt framtidsfullmakt. Du kan skriva framtidsfullmakten online eller tillsammans med en av våra jurister via telefon eller videomöte.

Om du väljer att skriva framtidsfullmakten online svarar du på ett antal frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till dig vid ett möte. Utifrån dina svar skapas sedan en individanpassad och korrekt framtidsfullmakt som kan laddas ner direkt och som även sparas på Mina sidor.