Just nu! 30% rabatt på alla avtal online t.o.m. 31/5 2024. Använd kod: MAJ30 i kassan.

Framtidsfullmakt

Aktivering av framtidsfullmakt för bank- och försäkringsärenden

Närbild på två personers händer som håller i varandra.

Aktivera framtidsfullmakt i bank

Bankerna har ingen generell rutin för hur de hanterar framtidsfullmakter. De flesta bankerna ger inte fullmaktshavare tillgång till fullmaktsgivarens konton via internetbanken. I regel behövs ingen särskild fullmakt när en fullmaktshavare ska sköta ekonomiska angelägenheter hos banken. En generell framtidsfullmakt, som går att upprätta hos Lexly, är tillräcklig hos de flesta banker.

I vissa fall kan banken neka någon att sköta bankärenden med en framtidsfullmakt. Exempelvis kan en fullmakt som löses in av fullmakthavaren en kort tid efter att fullmakten upprättades leda till att fullmakten inte godtas. Det är därför viktigt att en framtidsfullmakt inte skapas för sent eftersom banken då kan ifrågasätta om fullmaktsgivaren var vid sunt och fullt förstånd när fullmakten undertecknades.

Hos de flesta banker finns inte möjlighet att registrera fullmakten via internetbanken, utan detta måste i regel göras på ett fysiskt bankkontor. Det betyder alltså att framtidsfullmakten (originalet) ska lämnas till ett bankkontor. Saknar banken besökskontor kan fullmakten postas till banken. En del banker kan registrera en framtidsfullmakt via telefon. 

Kontakta din banks kundtjänst för att ta reda på vad som gäller.

Fler frågor och svar om framtidsfullmakt

Nordea

Hos Nordea går det att teckna ett avtal för att en framtidsfullmakt ska fungera även för tjänster via internetbanken. För att göra detta behövs både en generell framtidsfullmakt och Nordeas egen framtidsfullmakt. Med dessa kan räkningar, hyra eller andra bankärenden hanteras utan att behöva gå till ett bankkontor.

Den generella framtidsfullmakten i original och Nordeas framtidsfullmakt lämnas för registrering till ett av deras bankkontor när dessa ska börja gälla.

Du kan inte lämna in framtidsfullmakten i förväg till:

 • Swedbank
 • SEB
 • Handelsbanken
 • Danske Bank
 • Länsförsäkringar

 

Avanza 

Hos Avanza ansöker man om aktivering av fullmakt som fullmaktshavare. 
Ansökan ska innehålla:

 • Framtidsfullmakten i original
 • Ett dokument där fullmaktshavaren anger varför hen anser att framtidsfullmakten trätt i kraft, alternativt ett beslut från domstolen om att framtidsfullmakten trätt i kraft. Ansökan ska även innehålla kontaktuppgifter till fullmaktsgivaren och fullmaktsgivaren make eller sambo och närmaste släktingar samt intyg om att dessa har underrättats om att ansökan ska lämnas in.
 • Läkarintyg eller likvärdig utredning i original eller vidimerad kopia (någon intygar att kopian överensstämmer med originalet) angående fullmaktsgivarens hälsotillstånd, om det inte är uppenbart onödigt.
 • Vidimerad ID-handling tillhörande fullmaktshavaren.

Vidimering ska bestå av:

 • Namnteckning
 • Namnförtydligande
 • Telefonnummer
 • Fullständig address


Vidare ska fullmaktsgivaren ges möjlighet att yttra sig över ansökan. Detsamma gäller fullmaktsgivarens make eller sambo, närmaste släktingar och överförmyndaren.

Aktivera framtidsfullmakt hos försäkringsbolag

En juridiskt korrekt framtidsfullmakt gör att du kan företräda fullmaktsgivaren vid kontakter med försäkringsbolaget. Kontakta aktuellt försäkringsbolag för att ta reda på mer exakt vad som gäller.
Generellt krävs vidimerade kopior av både framtidsfullmakten och fullmaktshavarens id-handling. Ibland krävs även en vidimerad kopia av fullmaktsgivarens id-handling.

Skriva framtidsfullmakt

Vi hjälper dig att skriva en juridiskt korrekt framtidsfullmakt. Du kan välja att göra det online, då har du en färdig framtidsfullmakt efter 15 minuter. Du kan även skriva fullmakten tillsammans med någon av våra jurister via telefon eller videomöte.

Är du osäker på vad du behöver hjälp med? Gör vår kostnadsfria behovsanalys!

Relaterade artiklar

Framtidsfullmakt

Ett dokument alla borde ha. Du vet aldrig när du kan komma att behöva en framtidsfullmakt. Den dagen den behövs är det tacksamt att den finns. Hos Lexly kan du själv skriva en framtidsfullmakt med vårt digitala verktyg eller ta hjälp av en jurist som gör jobbet åt dig. Båda tjänsterna kan köpas till fast pris. Tryggt, säkert och juridiskt korrekt.

Läs mer om Framtidsfullmakt
Skriv online
1195 kr
Prata med jurist
0 kr

1195 kr

På 15 min skriver du en juridiskt korrekt framtidsfullmakt

Skriv online
Du betalar i sista steget

Framtidsfullmakt skriven av jurist till fast pris 4490 kr

Gratis första samtal med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte