Just nu! Säker förvaring av dina viktiga dokument och avtal för endast 1 495 kr t.o.m. 15/7. Använd kod: lexlyforvaring i kassan.

Framtidsfullmakt

10 viktiga saker att tänka på när du skriver framtidsfullmakt

Ett par som får hjälp med att skriva en framtidsfullmakt av en kvinna

1. Tidpunkten för framtidsfullmaktens upprättande

Enligt lag kan du endast skriva en framtidsfullmakt när du är kapabel att fullt förstå innebörden och konsekvenserna av den.

2. Fullmaktens omfattning

I fullmakten ska framgå vilka angelägenheter som ska kunna fortsätta skötas om du själv inte är förmögen att göra det. Har du kanske aktier, fastigheter, konst som ska kunna säljas? Den kan inte omfatta angelägenheter som rör din hälsa och/eller sjukvård.              

3. Vem eller vilka ska bli fullmaktshavare

Du kan ha en eller flera fullmaktshavare som sköter olika delar av de angelägenheter som omfattas av fullmakten. Är framtidsfullmakten omfattande, kan det vara bra att utse olika fullmaktshavare för olika delar av den. Du kan även utse en ersättare för fullmaktshavaren, ifall denne inte kan eller bör fullfölja sitt uppdrag.

4. Jäv/intressekonflikt

Låt säga att du i framtidsfullmakten ger fullmaktshavaren befogenhet att sälja din sommarstuga. Om fullmaktshavaren vill köpa den själv, hamnar han eller hon i en jävsituation. Det kan innebära att han eller hon försöker påverka försäljningspriset till sin fördel. Du kan i fullmakten begära att någon träder in i fullmaktshavarens ställe i liknande situationer.

5. Villkor

Ett villkor kan till exempel vara att fullmaktshavaren ska redovisa vad denne gör till en granskare. Det ger dig extra säkerhet och trygghet. Läs mer under punkt 8.

6. Gåvor

Ska fullmaktshavaren ha rätt att ge bort någon av dina tillgångar eller köpa en gåva för dina pengar? Om detta inte regleras i framtidsfullmakten, har fullmaktshavaren rätt att skänka gåvor till andra (dock ej sig själv).

7. Hur framtidsfullmakten ska träda i kraft och upphöra

Framtidsfullmakten träder i kraft när du själv inte längre har förmågan att sköta dina angelägenheter. Du kan i fullmakten reglera om det är fullmaktshavaren själv eller tingsrätten som ska avgöra det.

Framtidsfullmakten upphör automatiskt att gälla när fullmaktsgivaren åter har möjlighet att själv sköta sina åtaganden. Andra orsaker till upphörandet kan vara att granskaren begär det. Om huvudmannen avlider, fortsätter dock fullmakten att gälla. Detta kan regleras genom att fullmaktsgivaren anger att fullmakten ska sluta gälla vid dennes död.

Fullmakten kan enligt lag alltid återkallas av fullmaktsgivaren. Detta sker genom att fullmaktsgivaren återtar eller förstör handlingen.

8. Granskare

Du kan utse en granskare (fysisk eller juridisk person) som har insyn i allt fullmaktshavaren gör. Granskaren kan begära att fullmaktshavaren redogör för vad han eller hon gör. Om ingen granskare utses, har ändå familj och nära släktingar rätt att begära att fullmaktshavaren redovisar vad som görs till dem.

9. Utformningen/formkrav - bevittnande

För att anses giltigt, ska framtidsfullmakten uppfylla vissa formkrav. Dessa är:

  • Fullmaktsgivaren ska vara 18 år och kapabel att sköta sina egna angelägenheter
  • Den ska vara skriftlig
  • Det ska framgå att det rör sig om en framtidsfullmakt
  • Vilka angelägenheter som omfattas av fullmakten
  • Vem eller vilka är fullmaktshavare
  • Vara daterad
  • Bevittnas av två personer som fyllt 15 år och förstår innebörden av att bevittna. Dessa får inte vara nära släkt med fulllmaktsgivaren

10. Förvaring

Det finns inga krav på att en framtidsfullmakt ska registreras. Det är därför viktigt att den förvaras på ett säkert ställe. Det kan vara en god idé att ha två exemplar av fullmakten: en som förvaras av fullmaktsgivaren, och en som fullmaktshavaren tar hand om. På detta sätt kommer fullmaktshavaren lättare åt fullmakten, och om ena originalet försvinner eller förstörs, finns ett till exemplar.

Läs mer om framtidsfullmakt i vår stora guide

Skriv framtidsfullmakt

Hos oss kan du enkelt och tryggt skriva en juridiskt korrekt framtidsfullmakt online eller tillsammans med en av våra jurister via telefon- eller videomöte. Om du väljer att skriva avtalet online svarar du på ett antal frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till dig vid ett möte. Utifrån dina svar skapas sedan ett skräddarsytt avtal som kan laddas ner direkt och som även sparas på Mina sidor.

Vill du veta vad som gäller i just din situation och vilka avtal du har behov av? Gör vår kostnadsfria behovsanalys online och få en övergripande bild av din juridiska situation.

Relaterade artiklar

Framtidsfullmakt

Ett dokument alla borde ha. Du vet aldrig när du kan komma att behöva en framtidsfullmakt. Dagen den behövs är det tacksamt att den finns. Hos Lexly kan du själv skriva en framtidsfullmakt med vårt digitala verktyg eller ta hjälp av en jurist som gör jobbet åt dig. Alltid till fast pris. Enkelt, tryggt och juridiskt korrekt.

Läs mer om Framtidsfullmakt
Skriv online
1195 kr
Prata med jurist
Boka här

1195 kr

På 15 min skriver du en juridiskt korrekt framtidsfullmakt

Skriv online
Du betalar i sista steget

Framtidsfullmakt skriven av jurist till fast pris 4490 kr

Gratis första samtal med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte