Framtidsfullmakt

Skriva framtidsfullmakt online

När behövs en framtidsfullmakt?

Det är när du inte längre kan hantera dina angelägenheter på grund av sjukdom, demens eller försvagat hälsotillstånd som fullmakten behövs. Fullmaktsgivaren kan själv bestämma om det är fullmaktshavaren eller tingsrätten som ska avgöra när framtidsfullmakten ska träda i kraft.

Behövs en framtidsfullmakt mellan äkta makar?

Framtidsfullmakt behövs även för gifta makar. Utan framtidsfullmakt finns möjlighet att sköta vardagliga uppgifter som att betala räkningar eller handla vissa saker. Men en framtidfullmakt behövs vid exempelvis bostadsförsäljning, eller för att köpa eller sälja aktier.

I vår guide hittar du mer information om framtidsfullmakt.

Varför inte använda en gratismall?

Mallar som finns spridda på internet är bara exempel på hur framtidsfullmakter kan se ut. Du kan inte vara säker på att mallen formulerar just dina önskemål eller att den är juridiskt korrekt. De som lägger ut gratis mallar på internet ansvarar inte heller för eventuella fel och brister, och heller inte för konsekvenserna av eventuella fel och brister.

Genom vårt digitala verktyg får du guidning och en framtidsfullmakt skapas och skräddarsys utifrån dina förhållanden och din vilja. Du kan dessutom kostnadsfritt rådgöra med våra jurister om du känner dig osäker eller har några frågor.

Skriv framtidsfullmakt online

Hos oss kan du enkelt och tryggt skriva en juridiskt korrekt framtidsfullmakt online eller tillsammans med en av våra jurister via telefon- eller videomöte. Om du väljer att skriva avtalet online svarar du på ett antal frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till dig vid ett möte. Utifrån dina svar skapas sedan ett skräddarsytt avtal som kan laddas ner direkt och som även sparas på Mina sidor.

Vill du veta vad som gäller i just din situation och vilka avtal du har behov av? Gör vår kostnadsfria behovsanalys online och få en övergripande bild av din juridiska situation.

Framtidsfullmakt

Ett dokument alla borde ha. Du vet aldrig när du kan komma att behöva en framtidsfullmakt. Den dagen den behövs är det tacksamt att den finns. Hos Lexly kan du själv skriva en framtidsfullmakt med vårt digitala verktyg eller ta hjälp av en jurist som gör jobbet åt dig. Båda tjänsterna kan köpas till fast pris. Tryggt, säkert och juridiskt korrekt.

Läs mer om Framtidsfullmakt
Skriv online
1195 kr
Prata med jurist
0 kr

1195 kr

På 15 min skriver du en juridiskt korrekt framtidsfullmakt

Skriv online
Du betalar i sista steget

Framtidsfullmakt skriven av jurist till fast pris 4490 kr

Gratis första samtal med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte