Framtidsfullmakt

Våra kunder berättar varför de skrev framtidsfullmakt

Kvinna som håller i sin mobil och funderar på framtidsfullmakt

Våra kunder berättar

Men vad säger då våra kunder, varför valde de att skriva en framtidsfullmakt hos oss? Vi genomförde en undersökning där vi bad våra kunder att berätta för oss om anledningen till deras beslut att skriva en framtidsfullmakt. Vittnesmålen blev många och olika men en sak förenade de flesta: Det känns viktigt att kunna förenkla för närstående och att inte riskera att i framtiden behöva släppa ifrån sig kontrollen till en okänd person som en domstol har valt.

”Jag har arbetat i bank hela mitt yrkesverksamma liv, och sett från det perspektivet vikten att skriva framtidsfullmakten. Går aldrig att förutse när den behövs, och då är det oftast försent.”
- Aja

”Jag ville göra det innan jag blir gammal o förvirrad, och ville att mina barn skulle bli min förmyndare, annars får man väl någon från regionen som man inte känner”
- Ingmari

”Mina föräldrar började tycka att det var jobbigt att hantera ekonomin och min far hade fått diagnosen Parkinson vilket också kan leda till demens - vi tyckte alla tre (jag, mamma och pappa) att det kändes bra att förbereda oss för detta och att jag som redan hjälpte dem med ekonomin kunde fortsätta med det.”
- Annika

”Att jag och min sambo ville ge varandra trygghet ifall något oväntat skulle ske”
- Ammi

”Om jag på något sätt blir oförmögen att klara ekonomi och vård vill jag själv bestämma vem jag får hjälp av och inte någon god man.”
- Ylva

”Pensionär med en dotter. Borde gjort det tidigare. Oförutsedda saker och sjukdom kan uppstå.”
- Maud

”Blev rekommenderad av min rådgivare på banken att skriva en framtidsfullmakt. Känns mycket enklare nu när det är samlat hos mina barn, ingen utomstående behöver bli inblandad. Om fullmakten behöver användas. finns klara besked om vad som gäller och vem som gör vad.”
- Freddy

”Vi börjar bli äldre, minnet kan börja svikta. Vill inte ha en god man. Den av oss som ev är ”frisk” eller barnen får tillstånd att sköta våra ärenden. Det kan gälla bankärenden eller ev försäljning av bostaden m m.”
- Margareta

"Jag upplevde hur besvärligt allt var när jag skulle hjälpa pappa med allt praktiskt och ekonomiskt. Jag visste inte heller vad pappa egentligen ville eller tyckte var ok att jag gjorde då han inte kunde förstå eller göra sig själv förstådd.”
- Anne

”Jag vill att mina barn ska sköta min ekonomi om jag inte klarar av det själv när jag blir äldre eftersom jag lever i ett samboförhållande. Vill inte att någon god man ska sköta min ekonomi.”
- Kerstin

”Vis av erfarenheter från en åldrande förälder och vilka svårigheter det inneburit att bistå henne och hantera hennes ärenden på det sätt hon önskar utan en framtidsfullmakt. Jag vill undvika att jag själv samt mina närstående blir satta i en sådan situation. Med andra ord, jag vill underlätta för främst mina närstående att bistå mig och ta hand om sådant som behöver tas hand om i det fall något händer som gör att jag själv inte längre klarar det.”
- Kicki

”Har fått det rek att göra så från kunniga personer. Jag har även sett konsekvenser hos andra i min bekantskapskrets som INTE gjort det. Fick tips om er via min personliga bankman på Swedbank.”
- Stefan

”Min man är handikappad, han 89 och jag 85. vi vill att våra barn ska kunna hjälpa oss istället för en godman”
- Gunwor

”En av våra nära vänner drabbades av stroke och låg okontaktbar i tre månader innan hon avled. Såg på nära håll hur omständligt det var för hennes man att sköta det mest basala.”
- Chalise

”Jag har själv informerat om vikten av att skriva framtidsfullmakter i mitt tidigare arbete som anhörigkonsulent. Då träffade jag b.la. par där den ena parten drabbats av demens. Många trodde att man som make/maka, barn har rätt att flytta pengar eller värdepapper. Detta ställde till problem som innebar att man måste ha god man för att hjälpa till med ärenden som man trodde kunde klaras inom familjen.”
- Anonym 

”Jag har inga barn. Jag kommer nån gång att bli helt själv. Då blir det mycket enklare för dom som är kvar. T.ex mina syskonbarn. Min brorson som bor 20 mil från mej har fått mitt förtroende att ta hand om det som behöver tas om hand. Det är viktigt för mig att veta att det är han.”
-
Marie

Skriv en korrekt framtidsfullmakt

Hos oss kan du enkelt och tryggt få hjälp att skriva en korrekt framtidsfullmakt. Du kan skriva framtidsfullmakten online eller tillsammans med en av våra jurister via telefon eller videomöte.

Om du väljer att skriva framtidsfullmakten online svarar du på ett antal frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till dig vid ett möte. Utifrån dina svar skapas sedan en individanpassad och korrekt framtidsfullmakt som kan laddas ner direkt och som även sparas på Mina sidor.