Framtidsfullmakt

Tips till dig som ska använda en framtidsfullmakt

Pappa och vuxen son sitter i soffa framför en dator

Vad får du som fullmaktshavare göra, och inte göra?

Det beror på vad som står i framtidsfullmakten. Fullmakten kan exempelvis ge dig rätten att handla med fullmaktsgivarens egendom, sköta fullmaktsgivarens ekonomi och företräda fullmaktsgivaren i olika situationer. Vad du har befogenhet att göra står oftast tydligt angivet i fullmakten, så det är viktigt att läsa den noga och se till att du fullt förstår innebörden. 

  • Du som fullmaktshavare har rätt att hantera de delar som står angivna i fullmakten.
  • Du har tillåtelse att ge någon annan en fullmakt, till exempel en jurist, om det behövs för att lösa en speciell fråga, till exempel för att få juridisk hjälp i en tvist eller vid försäljning av en fastighet, eller för att hantera annan egendom.
  • Du får inte använda fullmakten om det finns risk för att fullmaktsgivaren och du, eller dina släktingar, har olika intressen som kan strida mot varandra.
  • I en framtidsfullmakt kan det stå att en speciell person ska kontrollera vad du som fullmaktshavare gör. Dessutom kan fullmaktsgivaren, eller dennes make eller maka, sambo eller släktingar, be dig att redovisa vad du har gjort. Överförmyndaren kan också begära en sådan redovisning.
  • Om du har använt fullmakten på ett olämpligt sätt, kan överförmyndaren bestämma att fullmakten inte får användas längre, antingen helt eller delvis.
  • Du har rätt att återkalla andra fullmakter om de gäller för samma sak som framtidsfullmakten.
  • Tips! Det är bra om du skriver ner vad du gör med hjälp av framtidsfullmakten, så att det blir lättare att i efterhand visa vad som har gjorts.

Kan fullmaktshavaren ge bort gåvor och ta ut arvode?

I en framtidsfullmakt kan man reglera frågor om gåvor och betalningar. Om fullmakten inte säger något om gåvor, är det för dig som fullmaktshavare tillåtet att ge presenter till andra än dig själv. Presenterna får dock inte vara för dyra i förhållande till fullmaktsgivarens ekonomi.

Om det inte står något i fullmakten om att man ska få betalt, får man inte ta ut något arvode. I de fall arvode är godkänt men inget belopp är angett, måste arvodet vara rimligt i förhållande till uppdraget.

Vad är en ersättare?

En ersättare är en person som utsetts att agera fullmaktshavare om du inte längre kan utföra dina uppgifter. Till exempel vid sjukdom eller vid resa. Ersättaren bör vara utsedd i framtidsfullmakten och hans eller hennes uppgifter är desamma som för dig. Det är viktigt att notera att en ersättare för dig som fullmaktshavare bara kan agera när den du inte kan göra det, och inte i andra situationer.

Är du själv i behov av en framtidsfullmakt?

Hos oss kan du enkelt och tryggt få hjälp att skriva en korrekt framtidsfullmakt. Du kan skriva framtidsfullmakten online eller tillsammans med en av våra jurister via telefon eller videomöte.

Om du väljer att skriva framtidsfullmakten online svarar du på ett antal frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till dig vid ett möte. Utifrån dina svar skapas sedan en individanpassad och korrekt framtidsfullmakt som kan laddas ner direkt och som även sparas på Mina sidor.