Sommarkampanj! Få 30% rabatt på alla avtal online t.o.m. 12/8. Använd kod SOMMAR30 i kassan.

Framtidsfullmakt

För dig som fullmaktshavare

Glad kvinna i stadsmiljö

Utsedd till fullmaktshavare och använda framtidsfullmakten

Att använda en framtidsfullmakt som fullmaktshavare, även kallat fullmaktstagare, innebär att man har blivit utsedd av en person att handla på hans eller hennes vägnar i händelse av att personen själv inte längre kan göra det på grund av till exempel demenssjukdom, svår olycka som påverkar förmåga att ta beslut eller dylikt. 

För att bli fullmaktstagare krävs det att man först och främst har blivit utsedd av den person som har gjort en framtidsfullmakt. Denna fullmakt måste vara skriftlig och undertecknad av både den fullmaktsgivare som har gjort fullmakten och två vittnen. Det är viktigt att man som fullmaktstagare får ta del av innehållet i fullmakten och att man förstår vad den innebär innan man accepterar att bli fullmaktstagare.

När man har blivit utsedd som fullmaktstagare bör man följa några grundläggande riktlinjer för att säkerställa att man handlar på ett sätt som följer fullmaktsgivarens önskemål och önskningar. 

Detta innebär att man:

  • Tar del av innehållet i framtidsfullmakten och förstår vad den innebär innan man accepterar rollen som fullmaktshavare
  • Läser igenom och förstår fullmaktsgivarens önskemål och önskningar.
  • När det sedan blir dags att ta fullmakten i bruk, antingen enligt din egen bedömning eller genom domstol, beroende på vad det står i fullmakten, är det viktigt att du meddelar den du har fått fullmakten av, fullmaktsgivaren, och hans eller hennes närmast anhöriga om det. Meddelandet bör vara skriftligt och skickas med rekommenderat brev. Ladda ner en gratis mall för underrättelse

Ekonomiska angelägenheter 

Om fullmakten omfattar att sköta alla ekonomiska ärenden kan du även sköta ärenden hos Skatteverket för personen du företräder. Exempelvis lämna deklarationer. 

Du kan deklarera digitalt genom att bli deklarationsombud. Ansökan e-tjänster – Deklarationsombud (SKV 4809). Deklarerar du i pappersform behöver du skriva under deklarationen och bilägga en kopia av framtidsfullmakten. 

Vi rekommenderar också att du bokar ett möte med fullmaktsgivarens banker för att diskutera och ordna med formerna för hur du ska kunna utföra ditt uppdrag. Du kommer att behöva ta med dig framtidsfullmakten i original och ett bevis för att du har meddelat fullmaktsgivaren och närmast anhöriga om att du nu har tagit framtidsfullmakten i bruk.

Andra ärenden hos Skatteverket

Om du ska hjälpa den du företräder med en flyttanmälan, så gör du det också på papper. Du kan också registrera en så kallad särskild postadress så att du får posten hem till dig.

Även här skriver du under handlingarna och bifogar en kopia av framtidsfullmakten.