Dina rättigheter

Sexuella trakasserier, övergrepp och våldtäkt

En kvinna i en mörk gränd ser ner i marken

Vad räknas som sexuella trakasserier?

Sexuella trakasserier är en form av diskriminering och regleras därför i diskrimineringslagen. Tafsande, sexuella gester, kommentarer och komplimanger om ens kropp som inte känns ok är några exempel. Oönskade sms och meddelanden (med bilder eller text) med sexuella anspelningar är också trakasserier. Kort sagt: när någon säger eller gör något som anspelar på sex som man inte känner sig bekväm med.

Vad är sexuella övergrepp?

Om någon tvingas utföra eller ta emot sexuella handlingar som inte är ett samlag eller är jämförbara med ett samlag, är det ett sexuellt övergrepp. Övergreppen kan vara fysiska, men någon som t.ex. tvingas att titta på någon annans kön utsatts också för ett sexuellt övergrepp.

Hur definieras våldtäkt?

När någon tvingas delta eller hotas för att delta i ett samlag eller en sexuell handling som är jämförbar med samlag, rubriceras det som en våldtäkt. Om den som utnyttjas är mycket berusad, medvetslös eller påverkad av sjukdom och inte kan ge sitt samtycke, räknas även det som våldtäkt.

Vad betyder samtycke?

Sexualbrottslagstiftningen ändrades 1 juli 2018. Tidigare var definitionen av en våldtäkt när ett samlag eller en sexuell handling jämförbar med samlag genomfördes under hot, tvång, våld eller i en utsatt situation. Nu definieras en våldtäkt istället som att samma handlingar genomförs trots avsaknad av frivillighet. Frivilligheten visas genom att ge samtycke och det kan uttryckas verbalt eller via aktivt deltagande. Grundtanken i lagen är att all sex som inte är frivillig är brottslig.

Så här agerar du:

Sexuella trakasserier

Om du utsätts för sexuella trakasserier ska du först och främst tala om för personen som trakasserar dig att du inte accepterar dennes beteende. Spara ev. meddelanden, bilder, skriv anteckningar för att ha som bevisning vid polisanmälan. Tala med någon lärare eller annan vuxen du litar på, din arbetsgivare, skyddsombud eller fackombud. Arbetsgivaren är skyldig att både utreda och förebygga sexuella trakasserier. Den som är utsatt för trakasserier har tolkningsföreträde. Med det menas att det är den utsattes upplevelse som avgör händelsens allvar.

Sexuella övergrepp och våldtäkt

Kontakta polisen om det är möjligt. Sök stöd och hjälp (se nedan). Kom ihåg att det aldrig är offrets fel att denne utsatts för övergrepp eller våldtäkt.

Viktigt!

Om du polisanmäler finns möjligheten att säkra ev. spår som kan användas som bevisning vid en rättegång och de ser även till att du läkarundersöks. Kontakta därför polisen så snart som möjligt. Polisen kan även hänvisa dig till organisationer som ger hjälp och stöd. Du får givetvis hjälp av dessa organisationer även om du av olika anledningar inte kontaktar polisen. Hos Brottsofferjouren och Kvinnofridslinjen hittar du kontaktuppgifter till dem.

Kontakta jurist

Behöver du råd och hjälp av jurist? Boka enkelt in ett första kostnadsfritt samtal. Om du har frågor eller vill veta mer är du varmt välkommen att ringa oss på telefon 0771-24 00 24.