Hyra och hyra ut som privatperson

Bra att veta vid uthyrning

Tre olika ikoner föreställande hus ligger på en gräsmatta

Varför är det viktigt att skriva hyresavtal?

Ett skriftligt hyresavtal skapar trygghet och säkerställer att båda parter är helt överens om vad som gäller. Avtalet fungerar även som bevis vid en eventuell tvist. Utan ett skriftligt avtal står ord mot ord. Det finns givetvis lagar som styr vad en hyresgäst och en hyresvärd får och kan göra. Men lagarna omfattar inte alla situationer och många gånger kan ni komma överens om mer förmånliga villkor i ett hyresavtal.

Hur mycket får jag egentligen ta i hyra?

Det finns två lagar gällande uthyrning, den så kallade hyreslagen samt lagen om uthyrning av egen bostad.

Uthyrning av hyreslägenhet ska följa hyreslagens regler, andrahandsuthyraren får i regel inte ta ut mer i hyra än vad han eller hon själv betalar. Om lägenheten hyrs ut möblerad får ett hyrespåslag göras med omkring 10-15%.

En skälig hyra för bostadsrätt motsvarar en rimlig avkastningsränta i förhållande till bostadens marknadsvärde per år, utöver avgiften. För närvarande är riktvärdet 4 %.

Skälig hyra för uthyrning av egenägd bostad räknas ut på följande sätt: en lägenhet som exempelvis är värd 1 000 000 kronor med en månadsavgift om 1000 kronor: 1 000 000 x 0.04/12 +1 000 = månadshyran blir 4 333 kronor.

Vad gäller för uppsägningstid för hyres- respektive bostadsrätt?

När det gäller hyresrätter kan hyresgästen alltid säga upp hyresavtalet till det månadsskifte som inträffar tidigast tre månader från uppsägningen, oavsett avtalad uppsägnings- och hyrestid. Hyresvärden är däremot normalt bunden av avtalet under hela hyrestiden, om hyresavtalet löper på bestämd tid.

När det gäller bostadsrätt får hyresgästen alltid säga upp avtalet till det månadsskifte som inträffar tidigast efter en månad från uppsägningen. Hyresvärden får säga upp avtalet till det månadsskifte som inträffar tidigast efter tre månader från uppsägningen. Även detta gäller oavsett avtalad uppsägnings- och hyrestid.

Vad innebär besittningsskydd?

Besittningsskyddet innebär att hyresgästen inte automatiskt är skyldig att flytta den dag som står i uppsägningen. Besittningsskyddet gäller främst för hyresrätter och inträder efter två års sammanhängande andrahandsuthyrning av bostadshyreslägenhet.

Ska uthyrningen pågå längre tid än två år i följd rekommenderas att man upprättar ett särskilt avtal om man inte vill att besittningsskyddet ska gälla. Detta avtal kan behöva godkännas av hyresnämnden för att bli giltigt. När det gäller uthyrning av egenägd bostad så finns det inget besittningsskydd om hyresförhållandet påbörjades efter 1 februari 2013. Det är viktigt att noggrant kontrollera vad som gäller i just ditt fall.

Bra att tänka på

  • Inhämta alltid bostadsrättsföreningens godkännande inför en uthyrning.
  • Se över din hemförsäkring – vad täcker din försäkring om du har en hyresgäst? Har hyresgästen en egen hemförsäkring med ansvarsskydd som kan täcka eventuella uppkomna skador?
  • Om du ofta hyr ut din bostad kan det klassas som affärsverksamhet och då behövs ofta en särskild försäkring.
  • Skriv kontrakt för att beskriva vad som förväntas av båda parter speciellt gällande detaljer kring städning och hantering av inventarier
  • Gör en inventarielista över dina tillhörigheter (helst med både bild och kvitton) och lås in dina värdefulla saker.

Skriv hyresavtal

Hos oss kan du enkelt och tryggt skriva ett juridiskt korrekt hyresavtal avseende hyresrätt eller egenägd bostad online eller tillsammans med en av våra jurister via telefon- eller videomöte.

Om du väljer att skriva avtalet online svarar du på ett antal frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till dig vid ett möte. Utifrån dina svar skapas sedan ett skräddarsytt avtal som kan laddas ner direkt och som även sparas på Mina sidor.

Vill du veta vad som gäller i just din situation och vilka avtal du har behov av? Gör vår kostnadsfria behovsanalys online och få en övergripande bild av din juridiska situation.

Hyreskontrakt egenägd bostad

Här kan du enkelt skriva ett hyreskontrakt online till fast pris. Du svarar på ett par frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till dig vid ett möte. Utifrån dina svar skapas därefter ett juridiskt korrekt hyreskontrakt som är skräddarsytt efter just din situation.

Läs mer om Hyreskontrakt egenägd bostad
Skriv online
495 kr
Prata med jurist
Boka här

495 kr

På 10 min skriver du ett juridiskt korrekt hyreskontrakt

Skriv online
Du betalar i sista steget

Hyreskontrakt - egenägd bostad skrivet av jurist till fast pris 1990 kr

Gratis första möte med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte