Just nu! 30% rabatt på alla avtal online t.o.m. 31/5 2024. Använd kod: MAJ30 i kassan.

Hyra och hyra ut som privatperson

Hyra ut sommarstugan? Detta gäller

Ett skärgårdslandskap med trästugor i olika färg

Vilka regler gäller för uthyrning av fritidshus?

– När du hyr ut en bostad för fritidsändamål är det inte lagen om egenägd bostad som gäller, utan reglerna i 12 kapitlet jordabalken, tidigare kallad hyreslagen. Bland annat ska hyran vara skälig, vilket som huvudregel innebär att du inte har rätt att ta ut så mycket högre hyra än vad du själv betalar, i form av lånekostnader och driftskostnader. Vid kortare uthyrning av just ett fritidsboende har du dock en större frihet att själv bestämma hyresnivån. 

Vid en kortare tidsperiod än nio månader upphör hyresperioden automatiskt den dag ni kommer överens om. Men om bostaden däremot hyrs ut längre än nio månader måste avtalet sägas upp för att upphöra. Uppsägning ska ske med minst tre månaders varsel om det är hyresvärden som säger upp avtalet. För hyresgästen gäller en månads uppsägningstid.

Vilka juridiska dokument bör jag som uthyrare ha på plats?

– Som uthyrare behöver du skriva ett hyreskontrakt med hyresgästen. Det skapar trygghet och säkerställer att båda parter är helt överens om vad som gäller. Avtalet fungerar även som bevis vid en eventuell tvist. Utan ett skriftligt avtal står ord mot ord.

Behöver jag ha ett okej från samfälligheten?

– Nej, samfälligheten behöver inte godkänna uthyrningen.

Gäller försäkringen vid uthyrning?

– Om du hyr ut ditt fritidshus privat under kortare perioder vid enstaka tillfällen gäller din försäkring precis som vanligt. Om uthyrningen däremot klassas som affärsverksamhet gäller inte försäkringen i samma utsträckning, då behövs en tilläggsförsäkring. För att vara på den säkra sidan rekommenderar vi att du kontaktar ditt försäkringsbolag.

Vad innebär fribeloppet?

– Fribeloppet ligger på 40 000 kronor. Därutöver får du dra av 20 procent av de totala hyresintäkterna. I praktiken innebär det alltså att du kan få in 50 000 kronor om året i hyresintäkter, utan att betala skatt. Därefter beskattas inkomsterna som inkomst av kapital, med 30 procent.

Skriv hyresavtal

Hos oss kan du enkelt och tryggt skriva ett juridiskt korrekt hyresavtal online eller tillsammans med en av våra jurister via telefon- eller videomöte. Om du väljer att skriva avtalet online svarar du på ett antal frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till dig vid ett möte. Utifrån dina svar skapas sedan ett skräddarsytt avtal som kan laddas ner direkt och som även sparas på Mina sidor.

Hyreskontrakt egenägd bostad

Här kan du enkelt skriva ett hyreskontrakt online till fast pris. Du svarar på ett par frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till dig vid ett möte. Utifrån dina svar skapas därefter ett juridiskt korrekt hyreskontrakt som är skräddarsytt efter just din situation.

Läs mer om Hyreskontrakt egenägd bostad
Skriv online
495 kr
Prata med jurist
0 kr

495 kr

På 10 min skriver du ett juridiskt korrekt hyreskontrakt

Skriv online
Du betalar i sista steget

Hyreskontrakt - egenägd bostad skrivet av jurist till fast pris 1990 kr

Gratis första möte med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte